Tên gọi dự án VOZZ là từ viết tắt từ tiếng Nga, tiếng Việt có nghĩa đầy đủ là “Sức khoẻ được phục hồi”.. VOZZ – là cổng thông tin độc lập và là mạng xã hội của những người quan tâm đến phong cách sống khoẻ mạnh và sử dụng các TPCN. Những người tham gia cổng thông tin của chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm củng cố và phục hồi sức khoẻ của mình.

Trên trang web có tất cả kết quả:203

Tin tức VOZZ
  • 05.03.2014
    Thêm kết quả dễ dàng!

    Các bạn thân mến! Để Bạn có thể dễ dàng đưa kết quả lên trang web của chúng tôi, chúng tôi lập một video hướng dẫn, trong đó đề cập cụ thể tất cả các khâu điền form mẫu. Có thể xem hướng dẫn trên trang web hoặc tải về dưới dạng pdf. Rất mong các kết quả mới!

Thêm kết quả dễ dàng!
Về dự án
Hàng trăm ngàn người trên thế giới sống một cuộc sống đầy đủ với các sản phẩm của Vision. Tất cả họ đều đã thực hiện sự lựa chọn có ý thức – Lựa chọn Sức khoẻ Tuyệt hảo!

Trên trang thông tin "Sức khoẻ được phục hồi", họ chia sẻ kinh nghiệm quý báu của mình.
Các bạn có thể thảm khảo các bài chia sẻ này và cải thiện được điều quý giá nhất trong cuộc sống của bạn – Sức khỏe!

Tham gia cộng đồng của "Lựa chọn Sức khỏe Tuyệt hảo" không chỉ có những ví dụ thực tế, mà còn có thể trực tiếp kết nối với tất cả mọi người mà bạn quan tâm.