Tên gọi dự án VOZZ là từ viết tắt từ tiếng Nga, tiếng Việt có nghĩa đầy đủ là “Sức khoẻ được phục hồi”.. VOZZ – là cổng thông tin độc lập và là mạng xã hội của những người quan tâm đến phong cách sống khoẻ mạnh và sử dụng các TPCN. Những người tham gia cổng thông tin của chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn kinh nghiệm củng cố và phục hồi sức khoẻ của mình.