Forum rules

Tìm kiếm  Thành viên  Nội quy 
Tắt
Đăng Nhập:
Mật khẩu:
Bạn quên mật khẩu
Đăng ký
Đăng Nhập
 
Nội quy
Quy định chung của diễn đàn

Quy định chung của diễn đàn

Các quy định của diễn đàn dưới đây phải được chấp hành bởi tất cả các thành viên mà không có bất cứ ngoại lệ nào..

Ban quản trị có quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước.

Việc bổ sung hay thay đổi các quy định có hiệu lực ngay sau khi được công bố.

Quyết định của ban quản trị diễn đàn là quyết định cuối cùng và không chấp nhận khiếu nại.

Các quản trị viên có quyền chỉnh sửa, di chuyển và xóa các thông tin và chủ đề trái với các quy định của diễn đàn.

Đăng ký trên diễn đàn:

Diễn đàn không cho phép sử dụng chữ ký là tên các thành viên, chứa các từ ngữ thô tục, địa chỉ web, email… vv

Những điều tối kỵ trong diễn đàn:

• Viết thông tin sai lệch không có thật.
• Hiển thị nền và các ảnh đại diện thô tục (Bao gồm cả hình ảnh).
• Xúc phạm các thành viên theo cách trực tiếp, hoặc gián tiếp, tham gia diễn đàn thể hiện sự khinh thường và thô lỗ.
• Tạo các thông báo vi phạm pháp luật Việt Nam.
• Quảng cáo trong bài viết, hình ảnh đại diện, chữ ký hoặc bao gồm các dịch vụ khác mang tính chất cá nhân. Để lại thông tin liên lạc tại khu vực công cộng. Nếu bạn muốn liên lạc hãy dùng sử dụng tin nhắn cá nhân
• Tạo các thông báo, chủ đề không liên quan đến nội dung.
• Tạo link website tại chữ ký, bao gồm cả trang mua sắm trực tuyến cá nhân.
• Tạo ra các bài viết, văn bản bằng chữ hoa và chữ thường lẫn lộn (VD: đÓ lÀ cÁCh), phân bố quá nhiều các từ in nghiên, in đậm, gạch dưới,.. trên bài viết, không đúng với tiêu chuẩn về font chữ, màu sắc và kích thước
• Các bài viết sẽ được ban quản trị hoặc quản trị viên xử lý.