Xe

100 câu hỏi điểm liệt thi lái xe ô tô – Phần 2

Trong bộ đề thi học lý thuyết lái xe ô tô mới được ban hành với 600 câu sẽ có 100 câu được xếp vào dạng điểm liệt. Tức là người thi nếu trả lời sai 1 câu hoặc 2 câu (chưa chốt phương án) trong nhóm điểm liệt này thì bài thi lý thuyết sẽ bị đánh trượt và không có kết quả. 100 câu hỏi này đều được lấy ra từ 450 câu hỏi trong bộ đề thi trước đây và được soạn lại cho dễ hiểu, không đánh đố người học.

  • 100 câu hỏi điểm liệt thi lái xe ô tô – Phần 1

Back to top button