100 câu hỏi điểm liệt thi lái xe ô tô – Phần cuối

Trong bộ câu hỏi ôn thi sát hạch lái xe ô tô mới được ban hành, 600 câu hỏi ôn thi sẽ có 100 câu hỏi được xếp vào loại điểm liệt. Nghĩa là người học chỉ cần là trả lời sai 1 câu hỏi đó, hoặc chưa nhấn phương án chọn thì toàn bộ bài thi lý thuyết đều sẽ bị đánh trượt và không có kết quả. Phần cuối trong bộ câu hỏi 100 điểm liệt này sẽ về bài tập sa hình, và chỉ có 1 phương án chọn lựa.

  • 100 câu hỏi điểm liệt thi lái xe ô tô – Phần 1
  • 100 câu hỏi điểm liệt thi lái xe ô tô – Phần 2

Back to top button