Pháp Luật

2021 Quy trình Đăng ký Trực tuyến Khấu trừ Gia đình Phụ thuộc

Vozz VN muốn chia sẻ bài viết hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc trực tuyến giảm trừ gia cảnh năm 2021 mới nhất dành cho người nộp thuế làm công ăn lương. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Nghị định 111, Nghị định 92, Nghị định 95/2016 / TT-BTC.

  • Cách điền giấy chứng nhận khấu trừ thuế TNCN

1. Quy trình đăng ký người phụ thuộc

NS. Người lao động nộp cho cơ quan chi trả thu nhập (2 bản):

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc Mẫu 02 / ĐK-NPT-TNCN (Thông tư số 92/2015 / TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

– Giấy tờ chứng minh người phụ thuộc.

NS. Kế toán đơn vị thanh toán:

– Phiếu thu mẫu 02 / ĐK-NPT-TNCN và các giấy tờ xác nhận người phụ thuộc của người lao động (lưu tại đơn vị, làm rõ nếu cơ quan thuế yêu cầu)

– Nộp trực tuyến Mẫu 16TH cho cơ quan thuế

Người nộp thuế có thể nộp bản tóm tắt giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc vào đơn sau:

  • HTKK. trong phần mềm
  • Khai báo phần mềm hỗ trợ Kê khai và Quyết toán thuế TNCN phiên bản 3.2.0

2. Các bước đăng ký người phụ thuộc trực tuyến

Bước 1: Khai báo mẫu 16TH trong phần mềm HTKK.

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK, sau đó chọn Tiếp theo. Xác Nhận Thuế Thu Nhập Cá Nhân, bạn tiếp tục và chọn biểu mẫu: Tổng Hợp Phiếu Ghi Danh Giảm Trừ Gia Đình.

Sau khi chọn biểu mẫu, chọn Tổng hợp Phiếu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và điền đầy đủ thông tin vào Mẫu 02 / ĐK-NPT-TNCN theo lý lịch người lao động như sau:

Làm cách nào để đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh?

Bước 2: Gửi biểu mẫu 16 ngày trực tuyến

– Website: Đăng nhập Nhantokhai.gdt.gov.vn vào mục Đăng nhập MST của doanh nghiệp, chọn mục: Tài khoản, chọn như sau: Đăng ký tờ khai bổ sung:

Nguyên tắc Đăng ký Trực tuyến Phụ thuộc

– Vào phần Thuế thu nhập cá nhân rồi chọn biểu mẫu.

Quy trình đăng ký người phụ thuộc

Sau khi thực hiện các lựa chọn ở trên, kéo chuột xuống cuối trang và chọn Tiếp theo. Tiếp tục , sau đó chọn Tiếp theo. Thích hợp

Sau khi làm theo các bước trên, bạn có thể gửi Mẫu 16TH trực tuyến đơn giản như nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT, thuế TNCN …

Đi tới KHAI BÁO CUNG CẤP, chọn mẫu thứ 16 và chọn đường dẫn để lưu tệp kết xuất XML mẫu thứ 16.

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Sau khi gửi khoảng 3-5 ngày, hãy đăng ký vào hệ thống của họ để tải xuống kết quả MST cho người phụ thuộc của bạn như sau:

– Đăng nhập vào website nhatokhai.gdt.gov.vn và tiếp tục đăng nhập MST của công ty. Di chuyển: Cuộc điều tra tiến hành như sau.

Các bước đăng ký đăng ký người phụ thuộc trực tuyến

Lưu ý: Như trên, một số cơ quan thuế chỉ yêu cầu bạn nộp Mẫu 16TH, còn một số cơ quan thuế khác yêu cầu bạn nộp trực tuyến và nộp Mẫu 02 / ĐK-NPT-TNCN trực tiếp tại trụ sở.

3. Nơi nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

Nơi nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp Tờ khai đăng ký người phụ thuộc.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nộp cho cơ quan thuế để cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra.

Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Doanh nghiệp, mục Hỏi đáp pháp luật.

.

Back to top button