Tài Liệu

Bài kiểm tra cuối cùng của Mô-đun Giáo dục Thể chất 2

Đề thi cuối học phần 2 môn Giáo dục thể chất bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi trắc nghiệm đúng sai khi học học phần 2. Mời các cố vấn của bạn để hoàn thành khóa đào tạo Mô-đun 2 tốt nhất.

20 câu hỏi trắc nghiệm cho mô-đun PE 2

1. Dạy theo phương pháp phát huy tính chủ động và tích cực thực hành của học sinh. Giáo viên cần gì?

D. Tám phần tử

2. Mục đích của mỗi hoạt động trong lớp nhằm phát triển năng lực và phẩm chất để đạt được mục tiêu của lớp?

B. Hình thành thái độ học tập, nhận ra những thách thức trong học tập và hứng thú với bài học mới.

3. Mục đích của mỗi hoạt động trong lớp nhằm phát triển năng lực và phẩm chất giúp học sinh đạt được mục tiêu của lớp học là gì?

C. Học sinh tích hợp và hoàn thiện các động tác, động tác vừa học.

4. Mục đích của mỗi hoạt động trong bài học nhằm phát triển năng lực và phẩm chất giúp học sinh đạt được mục tiêu dạy học là gì?

C. Học sinh lồng ghép và hoàn thành tốt các động tác, bài tập vừa học.

5. Nêu tên một phương pháp dạy học môn thể dục theo hướng tin học, phát triển năng lực cho học sinh thường dùng?

tôi. Nhóm phương pháp lời nói, hình ảnh và phương pháp vận động

6. Cô dùng hình thức nào để dạy các động tác vươn vai của bài thể dục?

A. Hàng ngang, hàng so le, hàng rộng.

7. Các giai đoạn của học tập hợp tác là:

tôi. tôi, tất cả, ah

8. Yêu cầu của PP phân tích và diễn giải?

D. Dễ hiểu và phù hợp với mọi lứa tuổi

9. Giáo dục hợp tác có mang lại lợi ích cho người học không?

tất cả các. Tiếp thu và củng cố kiến ​​thức và kỹ năng thông qua các hoạt động tương tác khác nhau

10. Dạy học hợp tác có phải là một phương pháp dạy học không?

A. Các nhóm làm việc và giúp đỡ nhau để đạt được mục tiêu.

11. Nó thuộc loại kỹ thuật tạo mô hình nào?

C. Hình dung trực tiếp

12. Các yêu cầu khi sử dụng phương pháp chọn mẫu?

D. Tất cả các tùy chọn trên

13. Thực chất của kỹ thuật giao nhiệm vụ là giáo viên giao nhiệm vụ thích hợp cho học sinh giải quyết vấn đề dựa trên nhiệm vụ, nội dung bài học và thời gian thích hợp. Nó ảnh hưởng đến HS như thế nào?

tôi. Phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh

14. Kỹ thuật trình bày trong một phút cho sinh viên cơ hội để trình bày ngắn gọn, súc tích trong một phút để:

A. Tóm tắt và giải quyết mối quan tâm về những gì đã học được

15. Kỹ thuật trình bày trong một phút của học sinh trong lớp là mấy giờ?

D. Sau khi tiếp thu kiến ​​thức mới, khi kết thúc một buổi thực hành hoặc tiết học

16. Các kỹ thuật trình bày trong một phút mà sinh viên vào thời điểm đó được học trên lớp. Sau khi học kiến ​​thức mới, hãy thực hành những điều sau hoặc khi kết thúc buổi học:

D. Cả ba câu trả lời trên

17. Khi giáo viên lựa chọn phương pháp, kỹ thuật dạy học để dạy học thể dục, họ có lựa chọn những ý kiến ​​mà họ cho là phù hợp không?

tôi. Trong hoạt động dạy học của giáo viên, hoạt động lựa chọn phương pháp dạy học và phương pháp dạy học là hoạt động giáo viên được trao quyền hoàn toàn tự chủ, là hoạt động giáo viên thể hiện năng khiếu, chuyên môn của mình.

18. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Trong giáo dục phát triển năng lực, nội dung giảng dạy là một thành phần của việc đạt được các mục tiêu giảng dạy.

tôi. dứt khoát

19. Chọn câu trả lời mà anh / chị cho là phù hợp để giáo viên lựa chọn phương pháp dạy học môn thể dục phù hợp với trình độ học sinh và theo định hướng phát triển các năng lực.

D. Khi dạy một lớp (môn học) nhằm thực hiện có hiệu quả một mục tiêu (yêu cầu) cụ thể, các đối tượng học sinh khác nhau có thể có các phương pháp dạy học cụ thể khác nhau.

20. Nhận định nào sau đây về thiết kế giáo án là đúng?

A. Cần đặc biệt chú ý đến các yêu cầu đặt ra trong chương trình giáo dục thể chất tương ứng với lớp (môn học).

Xem phần Tài liệu của Vozz VN để biết thêm các thông tin hữu ích khác.

.

Back to top button