Biểu Mẫu

Báo cáo tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học

Báo cáo tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học nhằm đánh giá và tổng kết lại các hoạt động và phong trào của hội chữ thập đỏ tại các trường mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, trung học cơ sở trong suốt 1 năm. Từ đó đưa ra phương hướng phát triển cho năm tiếp theo.

 • Báo cáo thành tích tập thể dùng cho tổ chức Đảng
 • Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học
 • Báo cáo cá nhân điển hình tiên tiến

1. Báo cáo tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học số 1

HỘI CTĐ HUYỆN …………

CHI HỘI CTĐ THƯỜNG ………..

Số: 94 /BC – THBĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ….tháng ….năm ….

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỮ THẬP ĐNĂM HỌC ………

Căn cứ vào công văn của Hội CTĐ huyện …………

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác chữ thập đỏ xã ………. cùng với sự phối kết hợp của phòng giáo dục và đào tạo và huyện Đoàn …………

Thực hiện kế hoạch hoạt động công tác chữ thập đỏ chi hội CTĐ Trường Tiểu học ………. năm học …………… Chi hội chữ thập đỏ trường Tiểu học ………. báo cáo kết quả công tác của hội năm học ………….. như sau:

1. Công tác tổ chức:

– Tổng số hội viên trong chi hội: ….hội viên

– Trong đó

+ Hội viên là giáo viên: ….đ/c

+ Hội viên là cán bộ nhân viên đ/c

– Số tổ hội:……….

* Thuận lợi:

Chi hội luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể và thường xuyên của hội chữ thập đỏ huyện ……….., của hội chữ thập đỏ xã ………..

Chi hội luôn được sự quan tâm giúp đì và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và cã hiệu quả của các cấp, các ban ngành đoàn thể đặc biệt là sự quan tâm của BGH nhà trường.

Chi hội cã tập thể hội viên CTĐ và đội viên TTNXKCTĐ năng động nhiệt tình và luôn tích cực trong công tác ủng hộ và làm tế thiện. Tập thể hội viên đoàn kết, sáng tạo có tinh thần cao trong các buổi từ thiện.

* Khã khăn:

Cán bộ làm công tác chữ thập đỏ trong chi hội nhà trường phải đảm nhiệm nhiều công việc nên gặp không ít khó khăn trong công tác chữ thập đỏ.

Nguồn quỹ của chi hội cền hạn chế nên việc hỗ trợ hội viên trong chi hội gặp khã khăn chưa đáp ứng được nhiều cho hội hoạt động.

Địa phương cền nghèo nàn, lạc hậu về tư tưởng nên các tổ chức của hội cền gặp khó khăn.

2. Công tác tuyên truyền, huấn luyện và phối hợp:

Trong năm học ………….. chi hội CTĐ trường Tiểu học ………. luôn làm tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin qua các buổi chào cờ, các bài học, bài giảng của giáo viên trên lớp, tranh ảnh, tờ rơi, các lớp tập huấn nghiệp vụ…

Chi hội tổ chức các chương trình có ý nghĩa như: Xuân ấm tình thương ,Chương trình thắp sáng ước mơ cho em, Hũ gạo tình thương, …. tuyên truyền nghiệp vụ CTĐ, tổ chức phát thanh 32 lần cho người nghe và xem tại cơ sở, mở lớp tập huấn nghiệp vụ, cách sơ cứu, cách phềng tránh tai nạn thương tich tại chi hội cho các hội viên và học sinh biết.

Bằng hình thức tuyên truyền vận động hội viên trong và ngoài chi hội tham gia, thực hiện các phong trào xây dựng quỹ hội, hưởng ứng tốt công tác chi hội để chi hội cã được kết quả cao trong các đợt thi đua.

Trong năm học vừa qua chi hội đã có các chương trình phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động với Chi hội của xã và địa phương như: Tặng quà , tặng gạo cho học sinh nghèo, thăm hỏi động viên kịp thời những gia đình chính sách , đặc biệt khó khăn,…

3. Công tác xây dựng quỹ:

Chi hội cã

– Ủng hộ phông trào thi đua chào mừng 70 năm ngày thành lập hội CTĐ: …… đồng

– Quü tết vì người nghèo là: …… đồng

– Ủng hộ chữ thập đỏ xã ……….: ……… đồng

– Ủng hộ đổ đường bê tông xã ……….: ………. đồng

– Quü hũ gạo tình thương: 500.000 đồng

– Quỹ ủng hộ vì công nhân viên chức lao động nghèo: ………. đồng

– Quỹ bếp ăn tình thương tại bệnh viện đa khoa huyện ………..: ……….. đồng

– Ủng hộ quỹ thắp sáng ước mơ cho em ……….đ

– Ủng hộ hạnh phúc người mù: ………đ

– Ủng hộ đồng bào miền Trung: ……..đ

– Ủng hộ nạn nhân bị chất độc da cam: …………đ

– Ủng hộ hội nông dân: …………đ

– Ủng hộ quỹ vì hạnh phúc trẻ thơ: …………đ

4. Công tác cứu trợ:

Tổng số học sinh nghÌo có hoàn cảnh khó khăn năm học ………….. là: ….em

Với mục tiêu của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và trú trọng tới người nghèo. Chi hội CTĐ nhà trường luôn quan tâm đến công tác xã hội, vận động đông đảo hội viên, quần chúng nhân dân và học sinh tham gia làm công tác nhân đạo. Trong năm qua, chi hội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của hội CTĐ ……….., của hội CTĐ xã ………., của PGD & huyện Đoàn ……….., chi hội đã lấy nhiệm vụ trọng tâm là cứu trợ xã hội. Tổ chức nhiều hoạt động tại chi hội và cơ sở như ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, gia đình có công với cách mạng và các hoạt động cứu trợ khác thường xuyên liên tục cho các đối tượng như: nghèo khó, bệnh tật hiểm nghèo, mồ côi, …

Kết quả:

Chi hội đã phát động phong trào giúp bạn vượt khã bằng hình thức quyên gãp sách vở cho các em là học sinh nghÌo, các em học sinh là hội viên cã hoàn cảnh ĐBKK với tổng số tiền là 2400.000đồng. Tặng cho 21 học sinh đặc biệt nghÌo 21 chiếc áo đồng phục mùa đông. Chi hội phát động PT xây dựng “gạo tình thương ” thu được 295 kg gạo và trao tặng 20 học sinh cã hoàn cảnh khã khăn trong chi hội. Trao tặng 5 bộ đồ dùng học tập, 120 chiếc khăn quàng đỏ….

Công tác chăm sãc sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh môi trường:

Số tủ thuốc SCC: 02

Khám chữa bệnh 02 lần/năm với: 1216 người

Số người được sơ cấp cứu: 85 người

Số ngày tham gia dọn dẹp nghĩa trang xã là 2 ngày với 240 công.

Tổ chức vệ sinh trường lớp và lề đường sạch sẽ, vệ sinh hàng tuần vào thứ 2 và thứ 6.

Chi hội trồng thêm 200 cây xanh, trồng bổ sung cây hoa vào 14 bồn hoa là công trình măng non của Liên đội nhà trường đóng góp vào công tác hội.

– Tham gia hiến máu nhân đạo do CTĐ huyện ……….. tổ chức: 03 đ/c.

6. Đề xuất, kiến nghị

– Đề nghị các cấp lãnh đạo, Chi hội Hội chữ thập đỏ huyện quan tâm, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, quỹ hội để hội hoạt động được thuận lợi hơn trong những năm học tới.

– Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng cho các hội viên với nhiều chủ đề và chủ điểm hay, ý nghĩa và hiệu quả để chúng tôi tham gia, tham khảo, vận dụng vào thực tế tại Chi hội mình.

– Tổ chức khen thưởng, tặng quà cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các chi hội thường xuyên hơn nữa.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác chữ thập đỏ của chi hội trường tiểu học ………. năm học …………… Chi hội rất mong nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ huyện ……….. để chi hội đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tếp theo.

Xin chân thành cảm ơn . /.

T/M CHI HỘI TRƯỜNG TH ……….

Chi Hội trưởng

2. Báo cáo tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học số 2

HỘI CTĐ THỊ TRẤN………

CHI HỘI…………

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …..tháng ….năm …..

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ

NĂM HỌC: …………

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội Chữ thập đỏ thị trấn …………

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Chi Hội Chữ thập đỏ trường MN Hoa Hồng năm học …………. Chi Hội đã thực hiện kết quả cuối năm như sau:

1. Về đặc điểm tình hình:

– Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Huyện, thị trấn ……….., Ban giám hiệu trường, sự hổ trợ của Trạm y tế Thị trấn và Trung tâm y tế dự phềng huyện tổ chức khám sức khỏe và tiếp nhận điều trị cho các cháu có vấn đề sức khỏe.

– Lực lượng Hội viên đông, thuận lợi cho hoạt động phong trào công tác xã hội như: Tuyên truyền vận động, công tác cứu trợ, tương trợ.

– Chi Hội thuộc khu vực Thị trấn nên có nhiều điều kiện hoạt động cho Hội được thuận lợi hơn.

– Tổng số Hội viên 47 người, đạt tỷ lệ 100% có 1 đ/c làm Chủ tịch Hội. Có kế hoạch hội họp đúng định kỳ.

– Tổng số học sinh 490 / 15 lớp.

2. Kết quả thực hiện:

* Tiêu chuẩn I về tổ chức:

1. Tổ chức Đại hội chi hội bầu ra BCH cho nhiệm kỳ mới năm học ………….. và có Quyết định công nhận của Hội cấp trên. Đại diện BGH làm Chủ tịch. Có sơ đồ tổ chức và hoạt động Hội.

2. Phát triển tổ chức Hội:

Chi hội thành lập có 3 tổ, có tổ trưởng, hoạt động theo Điều lệ hội gồm: Tổ văn phềng, tổ khối 4-5 tuổi, tổ 3 tuổi và nhà trẻ.

3. Phát triển hội viên:

Trong năm Chi hội phát triển hội viên (47/47) đạt tỷ lệ 100%. So với năm qua tăng 1 hội viên.

4. Công tác chỉ đạo và thi đua:

– Đầu năm Chi hội xây dựng được kế hoạch năm, tháng, để làm kim chỉ nam cho hội hoạt động và có ký duyệt của BGH cũng như triển khai cho 100% hội viên thảo luận đóng góp cho kế hoạch, hàng tháng có báo cáo đúng thời gian qui định về cho Hội Thị trấn. Cuối năm có sơ kết, tổng kết, xét thi đua đăng ký Hội tiên tiến và gởi về Hội cấp trên.

5. Giữ vững sinh hoạt đúng định kỳ theo điều lệ: họp định kỳ vào ngày 4 hàng tháng

Thực hiện đủ các loại hồ sơ sổ sách của Hội qui định, có lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin đầy đủ hàng tháng, rế ràng như: Sổ kế hoạch, sổ theo dếi đóng Hội phí, sổ cấp phát thuốc, sổ công tác Hội, ……

* Tiêu chuẩn II về công tác tuyên truyền và huấn luyện:

1. Để có kinh nghiệm trong thực hiện công tác chữ thập đỏ. Chi hội kết hợp giao lưu với chi hội chữ thập đỏ Mầm non ……….. nhằm học hỏi kinh nghiệm cũng như tạo không khí đoàn kết giữa các chi hội bạn.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động do hội chữ thập đỏ cấp trên phát động như: Tủ sách tham khảo, tài liệu hướng dẫn về công tác chữ thập đỏ…

– Tổ chức tuyên truyền học tập và quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Hội cấp trên, lồng ghép với họp lệ định kỳ.

– Hội cũng đặt mua tạp chí Nhân đạo theo quý trong năm.

– Tài liệu tập huấn, sách báo của hội được sử dụng và quản lý tốt.

2. Công tác huấn luyện:

Chi hội đã tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác hội và Điều lệ hội.

3. Triển khai thực hiện các nghị quyết liên ngành: Có tổ chức triển khai và thực hiện nghị quyết 04 của TW hội với đoàn NN và BGD về chế độ giảm, thêm giờ cho người phụ trách công tác hội.

* Tiêu chuẩn III về hoạt động chức năng:

A/. Công tác xã hội nhân đạo:

1. Tổ chức cứu trợ và tương trợ xã hội:

Do đặc thù của ngành học MN số giáo viên và học sinh cần cứu trợ không nhiều. Nhưng để tạo điều kiện cho anh chị em có điều kiện làm kinh tế phụ, hội đã tổ chức xây dựng phong trào tương trợ, tiết kiệm giúp nhau hàng tháng

Tổng số tiền 30.150.000đ.

Lập danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn để cấp trên phê duyệt và gửi lên huyện Hội.

2. Chi hội đã đóng góp quỹ “Chất độc màu da cam” cho Hội TT: 200.000đ.

– Chi hội trong năm học đã trợ giúp cho 3 địa chỉ nhân đạo theo tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (có danh sách kèm theo), với sô tiền 100.000/ tháng/ trường hợp, Quần áo 3 bộ x 96.600 = 290.000đ.

Tổng số tiền: 1.800.000. (có 1 trường hợp đã được TT công nhận thoát nghèo nên không nhận tiền hỗ trợ từ tháng 01/ 2017 đến nay).

– Chi hội đã tổ chức vận động phụ huynh tham gia phong trào “Tết vì người nghèo” với 31 phần quà gồm gạo, bánh mứt. Giá trị mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Tổng giá trị bằng tiền mặt: 9.300.000 đồng.

3. Tuyên truyền nếp sống văn minh:

– Để thực hiện tốt chuyên đề giáo dục lễ giáo trong trường lớp Mầm non, hàng năm, tháng, tuần giáo viên đều có xây dựng kế hoạch giáo dục các cháu có nếp sống văn minh biết chào hỏi người lớn, yêu bạn, biết dạ thưa, cảm ơn khi nhận quà, cũng như biết giữ vệ sinh chung như bỏ rác vào thùng…

– 100% hội viên thực hiện tốt nội qui, kỷ luật của nhà trường, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, tạo được môi trường thân thiện, đoàn kết nội bộ.

– Do bậc học cền độ tuổi quá nhỏ nên số học sinh cá biệt không có và nội qui nhà trường đối với học sinh cũng không có.

4. Chữ thập đỏ trường luôn phối hợp, hổ trợ cùng Hội chữ thập đỏ Thị trấn, tích cực tham gia các đợt quyên góp ủng hộ xây dựng “Mái ấm công đoàn” mỗi đoàn viên 1 ngày lương, lũ lụt, chất độc màu da cam, …..

Công tác chăm sóc sức khỏe:

1. Chi hội xây dựng tủ thuốc và có thực hiện sơ cấp cứu. Trong năm tham gia hiến máu nhân đạo 6 hội viên đạt tỷ lệ 100%.

– Chi hội hỗ trợ cho các hội viên tham gia hiến máu nhân đạo: 150.000 đồng

– Xây dựng 1 vườn thuốc nam với những dược liệu quen thuộc và được sử dụng tại trường.

2. Thực hiện công tác tuyên truyền kiến thức phềng, chống dịch bệnh thông thường, phềng chống tai nạn thương tích và cách sơ cấp cứu tại chỗ khi có tai nạn xảy ra. Khám và phát hiện một số bệnh học đường như cong vẹo cột sống, cận thị, ………

– Các hội viên tích cực tham gia tốt công tác vệ sinh môi trường trong từng lớp học, cũng như vệ sinh cá nhân, tạo được vẻ mỹ quan trường học tích cực xây dựng môi trường thân thiện trong trường lớp Mầm non.

– Tổ chức vệ sinh trường lớp phềng chống các loại dịch bệnh trong năm như: Tay – chân – miệng, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, dịch cúm gia cầm, quai bị, viêm màng não mũ…

3. Tham gia các hoạt động sơ cấp cứu khi có tai nạn thương tích xảy ra, phềng chống dịch bệnh trong trường học, cũng như tại địa phương.

– Thực hiện nghiêm túc trong công tác tuyên truyền thục hiện vệ sinh trường lớp, tiêm chủng, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho CB- GV- CNV và học sinh tại trường học.

* Tiêu chuẩn IV về xây dựng quỹ hội:

 1. Thu và quản lý hội phí 100%.
 2. Xây dựng quỹ hội với nhiều hình thức, hội phí phục vụ cho công tác hội và hội phụ huynh vận động hỗ trợ cơ sở vật chất và giáo dục đảm bảo điều kiện học tập và vui chơi, giải trí cho các cháu với tổng số tiền là: 72.855.000đ.
 3. Chi hội đã vận động phụ huynh tặng quà tết và gạo cho 31 bé có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền: 9.300.000đ.

Quỹ tồn năm qua là 1.718.000 đ

Trong đó tổng số tiền thu hội phí năm 2016 – 2017 là: 564.000 đ

Tổng thu: 2.282.000 đ

Tổng chi 688.000 đ

Tồn quỹ hội: 1.594.000 đ

(Chi tiền nước khám sức khỏe: 20.000; chi bồi dưỡng hiến máu nhân đạo: 150.000; chi mua giấy bao kiếng cho bảng tuyên truyền: 20.000; chi mua thuốc và bọc đựng rác: 200.000; chi mua đất, phân cho vườn thuốc nam: 70.000; chi ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam do huyện hội phát động: 200.000)

* Tổng thu 7 tháng hỗ trợ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn: 2.603.000 đ

Chi hỗ trợ: 1.700.000 đ

Chi mua quần áo tết cho 3 bé: 290.000 đ

Tổng chi: 1.990.000 đ

Tồn quỹ nhân đạo: 613.000 đ

* Tổng cộng hai quỹ: 2.207.000 đ

3. Có sổ sách ghi chép thu, chi rế ràng và sử dụng quỹ đúng mục đích.

* Tiêu chuẩn V về mối quan hệ:

 1. Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ và BGH nhà trường.
 2. Phối hợp chặt chẽ hoạt động chữ thập đỏ với các tổ chức đoàn thể của nhà trường và địa phương.
 3. Các chương trình phối hợp được tổ chức triển khai và được thực hiện đạt hiệu quả cao.

* Tiêu chuẩn VI những nét mới và hoạt động sáng tạo của cơ sở:

 1. Chi hội có nhiều hoạt động sáng tạo đạt kết quả cao như vận động phụ huynh hổ trợ thêm điều kiện và đồ dùng dạy học cho các lớp .
 2. Kết quả các phong trào trong năm đạt hiệu quả cao.

– Tham gia hội thi “Giai điệu tuổi thơ” cấp tỉnh đạt giải 3 toàn đoàn.

– Tham gia hội thi “Bé với An toàn giao thông” cấp huyện đạt giải nhất.

– Tham gia hội chi chào mừng ngày “Nhà giáo Việt Nam” 20/11 do ngành GD tổ chức Bóng chuyền nữ đạt giải 3

– Tham gia hội thi ” Ngày xuân của bé” đạt giải 3.

– Tham gia hội thi 8/3 “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đạt.

– Tham gia hội thi” giáo viên giỏi” cấp trường có 12 gv đạt.

– Tham gia hội thi “Làm đồ dùng dạy học” cấp trường có 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 giải ba.

 1. Tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo đợt I. (có 3 giáo viên đạt chỉ tiêu)
 2. Được cấp ủy – BGH nhà trường đánh giá: Xuất sắc.

* Đánh giá chung:

 • Ưu điểm:

– Tạo được sự đoàn kết thống nhất nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường.

– Thể hiện tốt vai trề trách nhiệm của hội chữ thập đỏ trong nhà trường.

– Tổ chức và thực hiện 1 số phong trào trong năm đạt kết quả cao.

 • Hạn chế:

– Đa số hội viên là nữ và các cháu học sinh ở độ tuổi Mầm non nên khi hội phát động phong trào của Chi hội thì cền gặp nhiều hạn chế từ phía học sinh.

* Hướng tới: Chi hội sẽ phấn đấu cao hơn nữa, phối hợp và tổ chức nhiều phong trào để cùng với nhà trường xây dựng tốt các tiêu chuẩn trường đạt quốc gia.

XÁC NHẬN CỦA BGH HỘI TRƯỞNG

3. Báo cáo tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học số 3

HỘI CTĐ……………

CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI HỘI CTĐ…………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-TH

…….., ngày……….tháng……….năm……..

BÁO CÁO
Tổng kết công tác Chữ thập đỏ trường học

Năm học…………….

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ GD&ĐT về việc đẩy mạnh hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Nay Trường ……………. báo cáo tổng kết hoạt động Chữ thập đỏ trường học năm học ……………. như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1.Thuận lợi:

– Vai trề, vị trí của Hội Chữ thập đỏ trường ngày càng được khẳng định, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên xung kích và học sinh. Từ đó phát triển đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, hoạt động đã giúp cho phong trào của Hội ngày càng lớn mạnh.

– Công tác phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ trường và Hội Chữ thập đỏ xã ……………. góp phần làm cho hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả.

2. Khó khăn:

– Một số cán bộ tham gia hoạt động trong công tác Chữ thập đỏ trường học thay đổi và kiêm nhiệm nhiều công tác nên hoạt động đôi khi cền hạn chế.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức:

– Số hội viên mới trong năm:……..

– Số hội viên giảm trong năm:………

– Tổng số hội viên hiện tại:…………

+ Hội viên là học sinh: …….

+ Hội viên là giáo viên:…….

– Số đội viên của Đội Thanh thiếu niên CTĐ xung kích:……

– Tổng số cán bộ phụ trách công tác Chữ thập đỏ trường học là:……

2. Hoạt động Hội Chữ thập đỏ trường:

– Chủ động phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt công tác khảo sát, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình Hội Chữ thập đỏ.

– Chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động Hội Chữ thập đỏ theo từng năm học.

– Tổ chức tập huấn công tác sơ cấp cứu cho hội viên Chữ thập đỏ xung kích để giúp các em tự bảo vệ mình và giúp đỡ những người xung quanh khi có tai nạn xảy ra.

– Phát triển tổ chức hội đưa nội dung hoạt động của hội vào giờ học ngoại khóa.

– Đội Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ xung kích trường là lực lượng nềng cốt tiên phong tham gia các phong trào do trường phát động.

3. Công tác tuyên huấn:

3.1. Công tác tuyên truyền:

– Tổ chức nói chuyện dưới cờ các chuyên đề như: bệnh mắt học đường, bệnh sốt xuất huyết, bệnh vẹo cột sống …, bạo lực trong học đường. Sau đó, biểu dương những học sinh gương tốt điển hình như: Không tham của rơi, vượt khó trong học tập, đôi bạn cùng tiến…

– Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục tích hợp qua các tiết dạy trên lớp.giáo dục học sinh lềng nhân ái, lềng yêu đồng bào, yêu cha mẹ, yêu quê hương, yêu cuộc sống xung quanh. Những tiết sinh hoạt tập thể, chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa … giúp học sinh gắn kết nhau hơn, hiểu nhau hơn, cùng sẻ chia, giúp đỡ nhau lúc cần thiết.

– Nêu gương người tốt việc tốt, những tấm gương hiếu học vượt khó để qua đó giúp các em ham muốn được làm việc tốt, ham muốn vươn lên trong học tập, sinh hoạt một cách tự giác, chủ động.

– Thường xuyên tuyên dương “Người tốt, việc tốt” trong giờ chào cờ. Đồng thời nhân rộng điển hình trong học sinh để ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt giúp ích cho nhà trường, gia đình và xã hội.

– Quan tâm chăm sóc đến từng hoàn cảnh của các em học sinh trong lớp, của từng anh chị công nhân viên, kịp thời hổ trợ khi cần thiết, chính vì vậy đã mang tính thuyết phục, sự lan tỏa cao, động viên tinh thần của các em học sinh cũng như đội ngũ sư phạm nhà trường. Khi có những hoạt động xã hội từ thiện thì cả trường cùng háo hức tham gia với tinh thần tự giác “Chung một tấm lềng”, người đóng góp nhiều, người đóng góp ít nhưng thoải mái, không hề gây áp lực, không quy định số lượng, không chạy theo thành tích.

– Sau mỗi hoạt động quyên góp, nhà trường luôn công khai số tiền của từng lớp, của từng cá nhân học sinh, giáo viên – công nhân viên tham gia hổ trợ vào buổi họp hội đồng.

– Bản tin, hình ảnh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trường qua các phong trào vì người nghèo, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt, đồng bào vùng sâu, vùng xa, quyên góp sách giáo kho cũ … luôn được thông tin kịp thời để tuyền truyền giáo dục học sinh.

– Qua các buổi họp Cha mẹ học sinh đầu năm, cuối năm, giáo viên chủ nhiệm luôn dành một ít thời gian để cảm ơn các bậc cha mẹ học sinh đã quan tâm, hỗ trợ cùng nhà trường giáo dục học sinh thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, thông báo số tiền lớp đã huy động được.

– Phối hợp với đội phát thanh măng non tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày quốc tế Chữ thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ (8/5) và kỷ niệm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11).

– Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh răng miệng, bệnh viêm đường hô hấp, phềng chống HIV/AIDS…

– Tuyên truyền hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3.2. Công tác huấn luyện:

– Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho hội viên Chữ thập đỏ xung kích.

– Cung cấp kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho hội viên trong các giờ học ngoại khóa.

4. Công tác xã hội nhân đạo:

4.1. Tổ chức hoạt động chăm lo tại trường:

– Thăm ốm đau đồng chí………………

– Vận động hội viên tham gia ủng hộ học sinh nghèo hiếu học

5. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu:

– Thực hiện sơ cứu ban đầu cho học sinh được ….lần, cho cán bộ giáo viên – nhân viên được…. lần.

– Vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế được ……em. Bảo hiểm tai nạn có…..em tham gia.

– Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh toàn trường…….em học sinh tham gia.

– Phân loại sức khỏe học sinh và gởi thông báo về phụ huynh tình hình sức khỏe của học sinh để có hướng điều trị kịp thời.

– Hoạt động giảng dạy luôn chiếm nhiều thời gian của thầy cô giáo, hoạt động chuyên môn chi phối các hoạt động của các bộ phận, đoàn thể nhưng năm nào các thầy cô giáo, các anh chị công nhân viên cũng luôn tích cực trong phong trào hiến máu nhân đạo. Năm nào trường cũng đạt chỉ tiêu 2 đơn vị máu/1 năm .Số lượng thầy cô giáo, công nhân viên hiến máu năm sau luôn cao hơn năm trước.

– Tổ chức tuyên truyền việc phềng chống bệnh sâu răng, cách vệ sinh răng miệng cho trẻ đúng cách qua việc hướng dẫn trực tiếp do nhân viên y tế phụ trách và qua chương trình phát thanh măng non vào mỗi buổi sáng.

– Giáo dục các em bỏ rác đúng nơi qui định, không xả rác bừa bãi tránh làm ô nhiễm môi trường.

– Giáo dục các em đi tiêu đi tiểu đúng nơi quy định.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Chữ thập đỏ trường ……………. năm học……………..

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page