Biểu Mẫu

Biểu mẫu Quyết định Phê duyệt Nhóm

Mẫu quyết định kết nạp Đội là mẫu quyết định được hoàn thiện để xác định việc kết nạp đội viên của học sinh. Mẫu quyết định ghi rõ sinh viên trúng tuyển và năm học. Mẫu quyết định căn cứ vào điều lệ của đội bóng, nhiệm vụ và quyền hạn của liên đoàn. Bạn đọc có thể xem nội dung chi tiết tại đây và tải về mẫu quyết định kết nạp đảng viên.

  • Hướng dẫn cách ghi đội hình của bạn
  • Hình dạng của cuốn sách đội
  • Ví dụ về nghị quyết giới thiệu công đoàn viên ưu tú vào Đảng

1. Tuyển sinh nhóm 1

Đội TP.

đội quốc tế……………

số:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———–

……, buổi chiều tháng số năm …..

phán quyết

Đăng ký thành viên

ủy ban cộng đồng……………

  • Phù hợp với điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Hội đồng Đội cấp huyện;
  • Phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ huy Liên hợp,
  • Nó tính đến khả năng, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng cá nhân và giới thiệu vào đội hình.
  • Nay Ban chỉ huy liên đội trường ……………

phán quyết

Điều 1. Đăng ký… .. gia nhập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. (có danh sách).

Điều 2. Đội viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối chấp hành 3 điều hứa của đội viên tại Mục 2: 1 của Điều lệ Đội.

Điều 3. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các lớp 3A, 3B Phân hiệu 4A, 4B, 5A, 5B và tên các bạn vào danh sách căn cứ để thi hành quyết định. /.

người nhận

– Ban Liên đội (B / c)

– Ban giám đốc (B / c)

– 2 thành phần (T / h)

– Lưu hồ sơ nhóm

TM.BCH International Team

trưởng nhóm

2. Mẫu Quyết định Tuyển sinh của Đội 2

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định tuyển sinh như sau:

Hội đồng địa phương ………………………………………..

Bảng ………………………….

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———–
………….., ngày tháng năm…

phán quyết
Ban chức danh ………………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………… ………

Theo Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Dựa trên nhiệm vụ và quyền hạn của giải đấu

Tùy thuộc vào mong muốn của cá nhân và đề xuất đội

phán quyết

Điều 1: Tuyển sinh những học sinh sau vào lớp…. – Đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong học kỳ. Năm học ….. .. Đội TNTP Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Ban Chỉ huy Liên đội – Chi đội có nhiệm vụ giúp đỡ các em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Điều 3: Liên đoàn và các em trên chịu quyết định cưỡng chế.

chủ tịch hội đồng trường

3. Tuyển sinh 3 đội

Ban tổ chức ……………

Đội ngũ TEEN PHONG HỒ CHÍ MINH

………….., ngày tháng năm

phán quyết

Giới thiệu về đăng ký thành viên mới

lớp: … … … … ..

– Căn cứ vào nội dung điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

– Xét năng lực, phẩm chất đạo đức, nguyện vọng của các em khối lớp …. Em tình nguyện vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ủy ban Liên đội …………..:

phán quyết

Điều 1: Xét kết nạp ….. Các em trong lớp ….. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh của trường (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Đội viên có tên trong danh sách phải tuyệt đối chấp hành 03 lời hứa của đội viên quy định tại Điều 2 Khoản 1 Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Điều 3: Các thành viên được đề cử trong danh sách (tuân theo Điều 1) có nghĩa vụ tuân theo quyết định này.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ủy ban xã hội TM ………………………….

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. giáo dục trong mục hình dạng Xin vui lòng.

Back to top button