Các tệp đã tải xuống nằm ở đâu trên điện thoại di động OPPO? Cách tìm các tệp đã tải xuống

Tải xuống các tệp tài liệu, hình ảnh và video vào điện thoại của chúng tôi là một việc rất phổ biến mà chúng tôi làm hàng ngày. Nhưng đôi khi chúng ta không biết các tệp được lưu trữ ở đâu khi chúng ta tải chúng xuống. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu vị trí của các tập tin được lưu trữ trong điện thoại OPPO!

1. Tập tin tải về từ điện thoại OPPO ở đâu?

hành động: đi vào quản lý tập tin > Chọn lưu điện thoại > Chọn tất cả các tập tin > Chọn Tải xuống.

Đi tới trình quản lý tệp của bạn và tìm thư mục Tải xuống.

Đi tới trình quản lý tệp của bạn và tìm thư mục Tải xuống.

Chuyển đến phần Tải xuống và bạn sẽ tìm thấy các tệp bạn đã tải xuống.

tên đã tải xuống

tên đã tải xuống

Để biết hướng dẫn chi tiết về điện thoại thông minh Android, hãy xem Điện thoại thông minh Android và iPhone lưu trữ các tệp đã tải xuống ở đâu? Bạn có thể tham khảo trong tài liệu. Đây là cách tìm nó.

2. Ảnh và video tải về điện thoại OPPO được lưu trữ ở đâu?

Ảnh và video tải xuống không chỉ được lưu trong trình quản lý tệp như mục 1 mà còn được lưu tự động trong ảnh của điện thoại. bạn có thể đi vào ảnh Thấy chưa.

Ảnh và video được lưu trữ trong ứng dụng Ảnh.

Ảnh và video được lưu trữ trong ứng dụng Ảnh.

3. Cách tìm và xem các tập tin (file) đã tải xuống trên điện thoại OPPO và Android

Kiểm tra tải xuống thiết bị của bạn.

hành động: đi vào tập tin > Chọn tập tin tải về > Xem các tệp được hiển thị.

Đi tới Tệp để truy cập các tệp đã tải xuống

Đi tới Tệp để truy cập các tệp đã tải xuống

Truy cập thư mục Tải xuống của bạn bằng ES File Explorer

hành động: Đi tới ứng dụng ES File Explorer > Chọn biểu tượng ba dấu gạch ngang > Chọn Tải xuống.

Điều hướng đến thư mục Tải xuống của ứng dụng Es File Explorer.

Điều hướng đến thư mục Tải xuống của ứng dụng Es File Explorer.

Chuyển đến phần Tải xuống và bạn sẽ tìm thấy các tệp bạn đã tải xuống.

tập tin tải về

tập tin tải về

Truy cập thư mục Tải xuống bằng máy tính của bạn

Bước 1: Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp.

Bước 2: Lựa chọn máy tính này.

đi đến máy tính này

đi đến máy tính này

Bước 2: Lựa chọn thư mục điện thoại bằng hình ảnh minh họa.

đi đến thư mục điện thoại

đi đến thư mục điện thoại

Bước 3: Lựa chọn chia sẻ bộ nhớ trong.

Hãy tiếp tục và chọn bộ nhớ trong được chia sẻ

Hãy tiếp tục và chọn bộ nhớ trong được chia sẻ

Bước 4: Tìm và chọn một thư mục Tải xuống.

truy cập thư mục tải xuống

truy cập thư mục tải xuống

Hãy xem phần Tải xuống của Chrome.

hành động: Đi tới trình duyệt trình duyệt Chrome > Chọn biểu tượng ba chấm > Chọn tập tin tải về.

Đi tới Tệp đã tải xuống trong Chrome

Đi tới Tệp đã tải xuống trong Chrome

Đi tới Tệp đã tải xuống để tìm tệp đã tải xuống thông qua Chrome.

Thư mục Tệp đã tải xuống trong Chrome

Thư mục Tệp đã tải xuống trong Chrome

Hãy xem phần tải xuống của Firefox.

hành động: truy cập vào ứng dụng Firefox > Chọn biểu tượng ba chấm > Chọn Tải xuống.

Đi tới Tải xuống trong Firefox

Đi tới Tải xuống trong Firefox

Chuyển đến phần Tải xuống và bạn sẽ tìm thấy các tệp bạn đã tải xuống thông qua Firefox.

Tải xuống Firefox

Tải xuống Firefox

Truy cập thư mục Tải xuống trong Opera

hành động: truy cập vào ứng dụng opera > Chọn biểu tượng opera > Chọn Tải xuống.

Đi tới Tải xuống trong Opera

Đi tới Tải xuống trong Opera

Nếu bạn đi đến phần Tải xuống, bạn có thể tìm thấy các tệp bạn đã tải xuống thông qua Opera.

Thư mục Tải xuống của Opera

Thư mục Tải xuống của Opera

4. Cách sửa lỗi Tải xuống tệp không mở trên điện thoại

Tuy nhiên, trong một số trường hợp người dùng có thể tìm thấy tệp nhưng không mở được. Nếu gặp trường hợp như vậy, bạn có thể tham khảo bài viết Tại sao điện thoại của mình không mở được file download và cách khắc phục.

Người dùng khó chịu khi không thể mở các tập tin đã tải xuống.

Người dùng khó chịu khi không thể mở các tập tin đã tải xuống.

xem thêm

.

Back to top button