Cách cài đặt Bullets trên máy tính Windows 10 của bạn một cách đơn giản

Khi soạn thảo văn bản, bạn phải luôn nhớ các quy tắc viết hoa. Tuy nhiên, việc quên thường mất thời gian, dẫn đến lỗi chính tả và phải sửa lại văn bản. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt auto-caps trên máy tính Windows 10.

1. Cách đặt chữ hoa trong Windows 10

Bước 1: Truy cập vào Word.

Bước 2: Chọn tab tập tin.

Truy cập tệp từ thanh công cụ

Bước 3: mở ra Lựa chọn.

Chọn một sự lựa chọn

Chọn một sự lựa chọn

Bước 4: Nhấp vào một mục điều chỉnh > Nhấp vào nút Chọn Tuỳ chọn Tự động sửa.

Nhấp vào Tùy chọn Tự động sửa

Nhấp vào Tùy chọn Tự động sửa

Bước 5: Nhấp vào một mục Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu > Chọn như.

Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu

Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu

2. Một số lưu ý khi cài đặt dấu đầu dòng trong Windows 10

– Nếu bạn muốn bỏ viết hoa chữ cái đầu tiên của câu, bạn có thể bỏ chọn Viết hoa chữ cái đầu tiên của câu.

Lưu ý khi thiết lập dấu đầu dòng trong Windows 10

Lưu ý khi thiết lập dấu đầu dòng trong Windows 10

– Bạn cũng có thể viết hoa chữ cái đầu tiên của các ô trong bảng bằng cách nhấp vào tùy chọn Viết hoa chữ cái đầu tiên của các ô trong bảng để viết hoa mỗi ô trong bảng bằng từ.

3. Cách đặt Dấu đầu dòng trong Google Tài liệu

Bước 1: Lựa chọn định dạng Trên thanh công cụ> tài liệu.

mở văn bản

mở văn bản

Bước 2: mở ra viết hoa > Nhấp vào viết hoa chữ cái đầu tiên.

Viết hoa chữ cái đầu tiên

Viết hoa chữ cái đầu tiên

xem thêm

.

Back to top button