Thủ Thuật

Cách kiểm tra mật khẩu cho chuỗi khóa iCloud

Với iCloud Keychain, trình duyệt Safari của Apple lưu trữ và đồng bộ hóa tất cả mật khẩu bạn sử dụng cho các trang web và ứng dụng khác nhau thông qua iCloud. Và trong iOS 14 trở lên, Apple cung cấp các khuyến nghị bảo mật cảnh báo bạn nếu mật khẩu bạn đang sử dụng khiến tài khoản của bạn gặp rủi ro.

Safari sử dụng công nghệ mã hóa mạnh mẽ để giám sát an toàn các mật khẩu được lưu trữ và thường xuyên kiểm tra nguồn mật khẩu theo danh sách các vi phạm mật khẩu theo cách an toàn, riêng tư và riêng tư cho bất kỳ ai, kể cả Apple, về thông tin mật khẩu. Khi phát hiện vi phạm, Safari có thể cảnh báo bạn và tự động tạo mật khẩu an toàn mới.

Ví dụ về các cảnh báo bảo mật có thể được hiển thị bao gồm:

  • Quá nhiều người sử dụng mật khẩu này và rất dễ đoán.
  • Mật khẩu quá dễ đoán.
  • Mật khẩu này có một chuỗi. Sử dụng các mẫu mật khẩu phổ biến dễ đoán.
  • Một trang web khác đang sử dụng mật khẩu này, vì vậy nếu một trong các tài khoản khác của bạn bị xâm phạm, bạn sẽ tăng rủi ro cho tài khoản này.
  • Mật khẩu này có nguy cơ cao bị xâm phạm do vi phạm dữ liệu. Bạn phải thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức.

Làm theo các bước bên dưới để kiểm tra mật khẩu cho đề xuất bảo mật được tạo trong Safari trên iOS.

  1. Mở ứng dụng settings (cài đặt) trên iPhone hoặc iPad của bạn.
  2. Cuộn xuống để chọn password (mật khẩu).
  3. Lựa chọn Khuyến nghị bảo mật.
  4. Bấm vào một đề nghị để xem hoặc chọn thông tin chi tiết. Thay đổi mật khẩu trên trang web (thay đổi mật khẩu trên trang web) Mở cửa sổ trình duyệt và thay đổi mật khẩu của bạn.

Các bước để thay đổi mật khẩu chuỗi khóa iCloud

Nếu bạn đang sử dụng Safari trên máy Mac, bạn sẽ tìm thấy các đề xuất bảo mật tương tự trên tab. mật khẩu mở khóa kết thúc Safari> Tùy chọn…

.

Back to top button