Cách kiểm tra phiên bản ứng dụng trên iPhone, iPad hoặc điện thoại Android

Nói chung, bạn phải có phiên bản mới nhất của ứng dụng để sử dụng tất cả các tính năng của ứng dụng dành cho thiết bị di động. Nếu vậy, tôi có thể kiểm tra phiên bản của ứng dụng điện thoại bằng cách nào? Đừng lo lắng. Hướng dẫn này sẽ giúp ích!

1. Cách kiểm tra phiên bản ứng dụng trên iPhone hoặc iPad

– Bước 1: Vào Cài đặt

Chọn từ màn hình chính môi trường.

– Bước 2: Đi tới Danh sách hỗ trợ

đến môi trường, Lựa chọn Cài đặt chung > Chọn Âm lượng iPhone / iPad.

Đi tới danh sách hỗ trợ

– Bước 3: Kiểm tra phiên bản ứng dụng

Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, hãy chọn một ứng dụng từ danh sách.

Kiểm tra phiên bản ứng dụng

2. Cách kiểm tra phiên bản ứng dụng trên điện thoại Android

– Bước 1: Vào Cài đặt

Chọn từ màn hình chính môi trường.

Lối tắt đến cài đặt

– Bước 2: Đi tới Danh sách hỗ trợ

đến môi trường, Lựa chọn Ứng dụng và thông báo > Chọn Xem tất cả các ứng dụng.

Đi tới danh sách hỗ trợ

– Bước 3: Kiểm tra phiên bản ứng dụng

Để kiểm tra phiên bản ứng dụng, hãy chọn ứng dụng từ danh sách> Chọn bộ nhớ và bộ nhớ cache.

Kiểm tra phiên bản ứng dụng

xem thêm

.

Back to top button