Thủ Thuật

Cách tải và cài đặt ứng dụng iCivet: Nhân viên chấm công Hồng Hải

Bạn là nhân viên mới tại công ty Hồng Hải? Tôi không biết cách tải và cài đặt ứng dụng iCivet để theo dõi điểm danh và tra cứu lương trực tuyến khi có mã ID. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách quản lý thời gian cho nhân viên Hồng Hải bằng cách tải và cài đặt ứng dụng iCivet trên Android và iOS.

Cách tải và cài đặt ứng dụng iCivet: Nhân viên chấm công Hồng Hải

I. Cách tải và cài đặt ứng dụng iCivet trên iPhone

1. Hướng dẫn nhanh

 • truy cập liên kết tải xuống ứng dụng iCivet > Chọn dòng đầu tiên
 • đi vào môi trường > Chọn Cài đặt chung
 • Lựa chọn Quản lý thiết bị
 • Lựa chọn Foxconn (Nanjing) Software CO.,…
 • Lựa chọn Đi đến Foxconn (Nanjing) Software CO.… > Chọn Lòng tin
 • Cổng vào ứng dụng iCivet > Chọn Cho phép khi sử dụng ứng dụng > Chọn cho phép làm gì
 • thu nhập = earnings Công ty đã cấp ID cá nhân > Chọn Lần đầu tiên (nếu chưa đăng nhập)> Enter mật khẩu mở khóa và lựa chọn đăng nhập Nếu bạn đã có tài khoản.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập liên kết tải xuống ứng dụng iCivet > Chọn dòng đầu tiên.

Chọn tải xuống ứng dụng trên iOS

Chọn tải xuống ứng dụng trên iOS

Bước 2: đi vào môi trường > Chọn Cài đặt chung.

Chọn cài đặt chung

Chọn cài đặt chung

Bước 3: Lựa chọn Quản lý thiết bị.

Chọn Trình quản lý Thiết bị

Chọn Trình quản lý Thiết bị

Bước 4: Lựa chọn Foxconn (Nanjing) Software CO.,…

Foxconn (Nam Kinh) Software CO., Chọn ...

Foxconn (Namjing) Software CO., Chọn…

Bước 5: Lựa chọn Foxconn (Namjing) Software CO., Trust…

Chọn Đi tới Foxconn (Nam Kinh) Software CO.,

Trust Foxconn (Namjing) Software CO.,…

Bước 6: Lựa chọn Lòng tin

chọn niềm tin

chọn niềm tin

Bước 7: Cổng vào ứng dụng iCivet > Chọn Cho phép khi sử dụng ứng dụng.

Chọn Cho phép khi sử dụng ứng dụng

Chọn Cho phép khi sử dụng ứng dụng

Bước 8: Lựa chọn cho phép làm gì.

Cho phép lựa chọn

Cho phép lựa chọn

Bước 9: Nhập khẩu Công ty đã cấp ID cá nhân > Chọn Lần đầu tiên (nếu bạn là người mới). thu nhập = earnings mật khẩu mở khóa và lựa chọn đăng nhập Nếu bạn đã có tài khoản.

Lựa chọn đầu tiên (nếu mới)

Lựa chọn đầu tiên (nếu mới)

II. Cách tải xuống và cài đặt ứng dụng iCivet trên Android

1. Hướng dẫn nhanh

 • truy cập liên kết tải xuống ứng dụng iCivet
 • Lựa chọn dòng thứ hai
 • Lựa chọn cho android
 • Lựa chọn Tải xuống
 • Lựa chọn môi trường
 • Lựa chọn Quyền từ nguồn này qua xà ngang
 • Cổng vào ứng dụng iCivet
 • thu nhập = earnings Công ty đã cấp ID cá nhân
 • thu nhập = earnings mật khẩu mở khóa và lựa chọn đăng nhập Nếu bạn đã có tài khoản.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập liên kết tải xuống ứng dụng iCivet > Chọn dòng thứ hai.

Chọn tải xuống ứng dụng khác

Chọn tải xuống ứng dụng khác

Bước 2: Chọn một mục Đối với Android.

Chọn cho Android

Chọn cho Android

Bước 3: Lựa chọn Tải xuống

Chọn Tải xuống

Chọn Tải xuống

Bước 4: Lựa chọn môi trường.

Chọn Cài đặt

Chọn Cài đặt

Bước 5: Chọn Cho phép từ nguồn này. xà ngang.

Di chuyển thanh ngang để chọn Cho phép từ nguồn này.

Di chuyển thanh ngang để chọn Cho phép từ nguồn này.

Bước 6: Cổng vào ứng dụng iCivet > đầu vào Công ty đã cấp ID cá nhân > Chọn Lần đầu tiên (nếu bạn là người mới)> Enter mật khẩu mở khóa và lựa chọn đăng nhập Nếu bạn đã có tài khoản.

Lựa chọn đầu tiên (nếu mới)

Lựa chọn đầu tiên (nếu mới)

Nếu bạn là nhân viên công ty Hồng Hải, bạn có thể dễ dàng tải và cài đặt ứng dụng iCivet với vài bước đơn giản. chúc may mắn!

.

Back to top button