Cách thay đổi thông tin lớp Microsoft Teams của bạn

Các lớp học trực tuyến trong Microsoft Teams cũng có thể thay đổi thông tin, chẳng hạn như thay đổi tên lớp hoặc thay đổi hình đại diện của lớp để giáo viên có thể thay đổi thông tin. Khi tạo lớp học lần đầu tiên trong Microsoft Teams, giáo viên ngay lập tức được yêu cầu nhập tên lớp và thông tin liên quan. Giáo viên có thể thay đổi tên lớp, thay đổi ảnh hồ sơ và hơn thế nữa để cấp cho học sinh quyền truy cập tức thì vào nhóm. Bài viết sau hướng dẫn bạn đọc thay vì thông tin lớp cho Microsoft Teams.

Cách thay đổi thông tin lớp học trong Microsoft Teams

Bước 1:

Trong giao diện của Microsoft Teams mục nhóm Truy cập các lớp học trực tuyến đã tạo.

Bước 2:

Hiển thị tất cả các lớp trong Microsoft Teams. Trong lớp mà giáo viên muốn thay đổi thông tin Chọn biểu tượng ba chấm, sau đó chọn Chỉnh sửa nhóm..

Chỉnh sửa nhóm

Bước 3:

Bây giờ nó hiển thị một giao diện nơi bạn có thể thay đổi thông tin lớp, bao gồm tên lớp và hình đại diện của lớp. Đầu tiên, thay đổi tên lớp ở dòng Tên lớp, bên dưới là thay đổi thông tin về Lớp và Chủ đề.

sau đó chúng tôi Thay đổi hình đại diện của lớp. Sử dụng ngay các hình ảnh có sẵn từ Microsoft Teams hoặc bấm tải lên Cách chọn ảnh hồ sơ từ máy tính của bạn

giao diện trao đổi thông tin

Bước 4:

Hình ảnh tải lên máy tính của bạn được tự động thay đổi kích thước để phù hợp với ảnh hồ sơ lớp của bạn. Sau khi chọn một hình ảnh đại diện cho một lớp học trực tuyến nút cập nhật Nhấp vào bên dưới để lưu các thay đổi mới của bạn.

Thay đổi ảnh hồ sơ lớp của bạn

Kết quả thông tin lớp có thay đổi theo nội dung cập nhật.

ảnh mới thay đổi

.

Back to top button