Hỏi - Đáp

Cách tìm x cực chính xác trên máy tính xách tay khi làm bài thi trắc nghiệm

Giải toán bằng máy tính xách tay là phương pháp được nhiều học sinh áp dụng trong các kỳ thi THPT quốc gia kể từ khi Bộ Giáo dục chuyển sang hình thức trắc nghiệm 100%. Bạn có biết cách tìm x thật chính xác trên máy tính khi làm bài trắc nghiệm không? Hãy xem bài viết dưới đây!

1. Tìm ẩn x trong phương trình 1

– phương trình bậc nhất

Đối với phương trình bậc hai (ở dạng x + b = 0): nhập phương trình > nhấn shift + phát hành (Phím CALC)) > nhấn ký hiệu =.

Hướng dẫn Chụp:

+ Nhập phương trình 2x + 6 = 10 vào máy tính bỏ túi (dấu = “Alpha” “=”)

+ nhấn shift + phát hànhký = Sản lượng là: 2.

Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất bằng cách bấm vào máy tính.

Bấm vào máy tính để tìm nghiệm của phương trình bậc nhất.

– Phương trình bậc hai và bậc ba,…

Bước 1: Nhập khẩu Phương trình> Nhấp chuột shift + phát hành > nhấn ký = Ta nhận được giải pháp X1.

Bước 2: Chia phương trình ban đầu cho (x – X1) > nhấn shift + phát hành > nhấn ký = và nhận được một giải pháp X2.

Bước 3: Lặp lại thao tác trên với giải pháp còn lại cho đến khi từ xuất hiện trên màn hình. không thể giải quyết, Tôi đã tìm thấy tất cả các giải pháp.

Hướng dẫn Chụp:

+ Nhập phương trình> Nhấn shift + phát hành > nhấn ký = và giải pháp đầu tiên là số ba.

Cách tìm x cực chính xác trên máy tính xách tay khi làm bài thi trắc nghiệm kết quả là 3.”>

Nhập phương trình, sau đó nhấn SHIFT + SOLVE và ký hiệu => kết quả là 3.

+ Nhập phương trình (x⁴ + 7x³-29x² + 7x-30) ÷ (x-3) = 0 > nhấn shift + phát hành > nhấn ký = giải pháp thứ hai là mười.

Chia phương trình (x⁴ + 7x³ - 29x² + 7x - 30) cho (x-3).

Chia phương trình (x⁴ + 7x³ – 29x² + 7x – 30) cho (x-3).

+ Nhập phương trình (x⁴ + 7x³-29x² + 7x-30) ÷ (x-3) ÷ (x-10) = 0 > nhấn shift + phát hành > nhấn ký = và màn hình hiển thị không thể giải quyết. Điều này có nghĩa là phương trình có hai nghiệm. X1 = 3, X2 = 10.

2. Tìm x trong nhiều phân thức chưa biết

Bước 1: Nhập khẩu phương trình máy tính> shift + phát hành > nhấn ký =,

Bước 2: Trên màn hình hiển thị NS?, bạn nhấn = Bỏ qua> Nhập lần lượt các giá trị còn lại trên màn hình tại sao?, Ji?

Bước 3: Ấn xuống ký = Hiển thị kết quả.

Hướng dẫn Chụp:

+ Nhập phương trình x + 6y = 0> Nhấn shift + phát hànhký =.

+ Bỏ qua giá trị X? nhấn ký = > Hiển thị Y trên màn hình máy tính? Nhập các giá trị sau Y = 3 > nhấn 2 dấu = > Kết quả đầu ra X = -18.

Bạn có thấy y trên màn hình máy tính của mình không? Sau đó, nhập giá trị cho y = 3.

Bạn có thấy y trên màn hình máy tính của mình không? Sau đó, nhập giá trị cho y = 3.

Tương tự như thay đổi một biến Y = -6 để tìm ra nghiệm x 36.

3. Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của một phương trình

Trong các bài toán trắc nghiệm, bạn sử dụng câu trả lời trong đơn vị để thay thế giá trị y của một phương trình để xác định câu trả lời nào là câu trả lời. giá trị tối thiểu / tối đa Đó là nó. Đặc biệt:

Bước 1: Nhập phương trình với giá trị y trong câu trả lời trắc nghiệm> Bấm shift + phát hành > Nhập giá trị Trong ~ phạm vi giá trị x > Nhấn nút = Thử nghiệm.

Bước 2: Kiểm tra xem giải pháp có nằm trong các điều kiện đã cho hay không, và nếu có, hãy ghi lại giải pháp.

Bước 3: làm lại thủ tục Bước 1Bước 2 cho phần còn lại của câu trả lời.

Bước 4: Chọn một câu trả lời dựa trên hai tiêu chí thỏa mãn điều kiện. lớn nhất / nhỏ nhất, và tiêu chuẩn phạm vi giới hạn của x.

Hướng dẫn Chụp:

+ Thay y vào câu trả lời cho câu hỏi, sau đó nhập vào que tính. Ví dụ: thay vì y = -3, hãy nhập phương trình (x ^ 2 + 3) / (x-1) = – 3 vào máy tính.

+ nhấn shift + phát hành > Giải quyết cho x tương tự số ba (3 có thể được thay thế bằng bất kỳ giá trị nào [2;4])> nhấn ký =.

+ kết quả là ra x = 0 (Nhập vì không có số 0 [2;4]).

+ Các giá trị y = -2 tiếp tục đổi chỗ cho nhau. y = 19/3 và y = 6 Chúng ta chỉ thấy câu trả lời. y = 6 trả về giá trị x = 3. [2;4] Nó đáp ứng các yêu cầu được đề cập.

Câu trả lời đúng là câu D.

Thay y = 6 ta được giá trị x = 3 thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Thay y = 6 ta được giá trị x = 3 thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Một số mẫu máy tính xách tay hiện đang kinh doanh tại Thế giới di động.

Bài viết trên đã hướng dẫn cách tìm x trên que tính rất chính xác khi làm bài thi trắc nghiệm. Chúc các bạn thành công! Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong bài viết tiếp theo!

.

Back to top button
You cannot copy content of this page