Chính sách thương mại sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017.

Chính sách thương mại sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 7/2017.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị tịch thu 2. Hướng dẫn tình hình kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh trái phiếu Đăng ký số duy nhất ao nuôi cá tra thương phẩm v.v. Vui lòng tham khảo chi tiết.

Tổng hợp hồ sơ nâng lương từ ngày 1/7/2017

10 Chính sách không thanh toán có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2017

Tóm tắt những điểm mới của Luật, Bộ luật có hiệu lực ngày 01/7/2017

Vozz VN xin gửi tới bạn đọc một số chính sách thương mại nổi bật có hiệu lực từ ngày 1-10 / 7/2017. Đặc biệt:


1. Những lưu ý về doanh nghiệp bán đấu giá bất động sản (tài sản) thành lập trước ngày 01/7/2017

Từ ngày 01/07/2017, Nghị định 62/2017 / NĐ-CP về hiệu lực thi hành Luật Định giá Bất động sản 2016.

Do đó, các công ty GTGT thành lập trước ngày 01/07/2017 cần lưu ý những điều sau:

 • Trường hợp chuyển đổi sang doanh nghiệp GTGT theo quy định tại Điều 23 Luật Thẩm định giá thì nộp 01 bộ hồ sơ (theo Điều 25 Khoản 1 a, b và c Luật Định giá bất động sản). Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc hình thức thích hợp khác đến Cục Thuế. Sự công bằng.
 • Doanh nghiệp thẩm định giá bất động sản được Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được kế thừa toàn bộ quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ đối với hoạt động thu hồi đất của doanh nghiệp thu hồi đất được thành lập trước ngày 01/7/2017.
 • Nếu họ tiếp tục thực hiện các hoạt động VA và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác, họ phải thành lập một pháp nhân VA mới theo các quy định tại mục 25 của Đạo luật VA.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị tạm giữ

Điều này được quy định tại Nghị định 169/2016 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1-7-2017) về việc xử lý hàng hóa lưu giữ của người vận chuyển tại các cảng Việt Nam. Bằng văn bản này:

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị lưu kho do không nhận hoặc từ chối nhận:

– Người vận chuyển có thể bán đấu giá nhưng phải làm thủ tục hải quan mới được nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

Đối với hàng hóa nhập khẩu ngoài hồ sơ hải quan, người vận chuyển phải nộp cho hải quan các giấy tờ sau:

 • 1. Công văn đề nghị thông quan hàng hóa nhập khẩu bị tạm giữ
 • Bản chính tài liệu chứng cứ về việc thông báo đối tượng bị giam giữ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này

3. Điều khoản và Điều kiện cho Dịch vụ Giao dịch Trái phiếu

Đây là quy định tại Nghị định 53/2017 / TT-BTC hướng dẫn Nghị định 69/2016 / NĐ-CP về điều kiện kinh doanh mua bán nợ.

Do đó, các nhà giao dịch trái phiếu cần lưu ý một số điều kiện:

 • Doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức và hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ do cơ quan chủ quản của doanh nghiệp ban hành theo quy định tại Điều lệ thành lập.
 • Vốn điều lệ / vốn thực góp trên bảng cân đối kế toán tối thiểu phải bằng mức vốn tối thiểu quy định tại Nghị định 69/2016 / NĐ-CP đối với từng loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại.
 • Tại thời điểm bổ nhiệm, người quản lý doanh nghiệp phải có trình độ cao đẳng (trở lên) thuộc một trong các ngành sau: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, hoặc lĩnh vực chuyên môn mà anh ta sẽ theo đuổi;

Xem thêm các điều khoản khác tại Thông tư 53/2017 / TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 03/07/2017).

4. Đăng ký mã số định danh ao nuôi cá tra thương phẩm

Điều này được quy định cụ thể tại Nghị định 55/2017 / NĐ-CP về quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra (có hiệu lực từ ngày 1/7/2017).

Cụ thể, hồ sơ đăng ký mã số định danh ao nuôi cá tra thương phẩm được quy định tại Nghị định 55/2017 / NĐ-CP như sau:

Hồ sơ đăng ký ban đầu bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký cấp mã số ao nuôi (Mẫu 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn này);
 • Bản sao sơ ​​đồ tầng của vị trí ao.

Hồ sơ đăng ký lại bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký cấp lại mã số ao nuôi (Mẫu 02 ban hành kèm theo Nghị định này, Phụ lục II)
 • Giấy chứng nhận số nhận dạng ban đầu của cơ sở nuôi cá tra thương phẩm đề nghị cấp lại;
 • Bản sao sơ ​​đồ tầng của vị trí ao.

Giấy chứng nhận số hiệu ao nuôi cá tra thương phẩm được cấp theo quy định tại Nghị định 36/2014 / NĐ-CP vẫn còn hiệu lực.

Back to top button