Biểu Mẫu

Chứng chỉ an toàn kỹ thuật

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ (gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm định) là giấy chứng nhận ô tô tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và môi trường. bảo vệ. Xin vui lòng tham khảo.

1. Chứng chỉ kiểm định an toàn là gì?

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ được quy định tại Điều 3 Khoản 2 Nghị định 70/2015 / TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo trì phương tiện giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Đây là giấy xác nhận xe đã được kiểm định đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Việc xác minh chứng chỉ này làm tăng độ tin cậy và xác nhận sự an toàn kỹ thuật của mỗi công ty.

2. Phiếu kiểm tra kỹ thuật an toàn lao động

Mẫu chứng chỉ và nhiệt độ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015 / TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Những Điều Chủ Sở Hữu Phương Tiện, Người Lái Xe Cần Biết

Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cần lưu ý những điều sau:

1. Khi tham gia giao thông phải mang theo giấy chứng nhận kiểm định. Sau khi cơ quan đăng ký thông báo thu hồi, chúng tôi sẽ trả lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định.

Trong điều kiện giao thông, người lái xe phải mang theo giấy chứng nhận kiểm định. Trả giấy chứng nhận và tem kiểm định khi nhận được thông báo thu hồi tại trung tâm đăng kiểm.

2. Khi lái xe trên cầu, hầm đường bộ, người lái xe phải tuân theo biển báo hiệu đường bộ được lắp đặt trước nơi làm việc.

Khi đi qua cầu, hầm đường bộ, người điều khiển phương tiện phải tuân theo biển cảnh báo đường bộ.

3. Tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa để giữ xe ở tình trạng kỹ thuật giữa hai kỳ kiểm định.

Tiến hành bảo dưỡng và / hoặc sửa chữa phương tiện trong tình trạng kỹ thuật tốt giữa hai lần kiểm tra liên tiếp.

4. Nếu có thay đổi về thông tin quản trị, thông số kỹ thuật sẽ đến cơ quan đăng ký để hướng dẫn quy trình ghi nhận thay đổi.

Chuyển vùng, chuyển quyền sở hữu xe, sửa chữa, thay đổi số khung (gầm), số máy,…

5. Theo quy định, xe ô tô bị tai nạn giao thông không bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải được đưa đến cơ quan đăng kiểm để sửa chữa, khắc phục và kiểm định lại.

Ô tô bị tai nạn phải sửa chữa, kiểm định lại tại Trung tâm kiểm định không bảo đảm yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

giao thông
Cục Đăng kiểm Việt Nam
—————

Bộ GTVT – Đăng kiểm Việt Nam

giấy chứng nhận kiểm tra
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô đường bộ

Giấy chứng nhận kiểm định định kỳ ô tô tuân thủ các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

đàn bào: (số seri)

(Bìa 1 và 4)

bản ghi nhớ: Giấy chứng nhận và tem kiểm tra

I. Giấy chứng nhận thỏi

 1. phát hành tích hợp; Chứa các chi tiết chống hàng giả.
 2. Gồm trang 04, nền màu vàng, bìa 1 và 4 được in sẵn. Trang 2 và 3 do cơ quan đăng ký chương trình quản lý kiểm tra in ra.
 3. Kích thước trang: 148mm x 210mm
 4. Phần văn bản:

dòng “Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ” và số hiệu in màu đỏ; Các dòng còn lại được in màu đen.

 1. Nội dung (1): Nếu kích thước lốp khác nhau, chúng tôi sẽ in số lượng lốp và kích thước lốp trên mỗi trục.
 2. Nội dung (2): Khi vào kiểm tra, vị trí in hình toàn bộ xe có kích thước 90mm x 60mm. Tôi sẽ làm một bài kiểm tra.
 3. Nội dung (3): Phương tiện đăng kiểm ghi các đặc điểm, thông tin khác (nếu có) của phương tiện.
 4. Nội dung (4): Mã cơ sở quản lý cần kiểm tra (tự động xuất hiện khi chứng chỉ được in ra).
 5. Nội dung (5):

+ Đối với ô tô tải các loại: Tổng trọng lượng cho phép lưu hành trên cơ sở tài liệu kỹ thuật (Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của ô tô sản xuất, lắp ráp, Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô nhập khẩu). Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cải tiến hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất).

Giá trị được xác định theo tài liệu kỹ thuật theo Thông tư số 7 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Nếu lớn hơn giá trị quy định tại 46/2015 / TT-BGTVT thì giá trị lớn nhất quy định tại khoản 1 Điều này là: Thông tư số 7 tháng 9 năm 2015. Nó được quy định tại 46/2015 / TT-BGTVT.

+ Đối với các loại xe khác: lưu ý theo tài liệu kỹ thuật.

+ Đối với sơ mi rơ moóc, ghi giá trị phân bổ bổ sung vào chân kéo như sau:

Tổng trọng lượng (kg) có thể phù hợp với giao thông / pullpins: ………………………………….. ………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… ………………………………………………………

 1. Nội dung (6): Đối với sơ mi rơ moóc, thêm giá trị phân phối vào chân kéo như sau:

Tổng trọng lượng (kg) theo thiết kế / chốt kéo: ……………

 1. Nội dung (7):

+ Đối với ô tô tải các loại: Ghi giá trị Nội dung (5). Vận chuyển (định mức x 65 kg) trừ đi khối lượng bản thân của xe (xác định theo tài liệu kỹ thuật).

+ Đối với các loại xe khác: lưu ý theo tài liệu kỹ thuật.

 1. Nội dung (8):

– Đối với xe tải có các kích thước thùng khác nhau chạy cùng chiều hoặc đối với xe tải có mui thì ghi kích thước lớn nhất và nhỏ nhất (hoặc Hc đối với xe tải có mui) như sau: D / dx R / rx C / c (Hc).

– Đối với xe ô tô du lịch: Kích thước thùng xe lớn nhất.

– Đối với thùng hoặc thùng có kết cấu đặc biệt: Kích thước thùng.

1. nghĩa là (phương tiện giao thông )

biển đăng ký: ……. Số quản lý phương tiện … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

(Số đăng ký)… … (Số kiểm định xe):… …

giao thông: (loại)… … … … ..

nhãn hiệu (Dấu):………………………………………………………………………………………………………………

số loại (Mã mẫu): …………………………..

số điện thoại (số động cơ):… … … … … … … … ..

số khung (số khung):… … … … … … … … .

Năm, Quốc gia Sản xuất:………………………………………………………………………………………………………………

(Năm sản xuất và quốc gia)

Năm hết hạn: (Thời gian giới hạn): …………..

vận chuyển thương mại (sử dụng thương mại): cải tạo (sửa đổi): ¨

2. Thông số kỹ thuật (Sự chỉ rõ)

kích thước túi (Kích thước tổng thể):… … … … ..… … … … (mm)

Kích thước cơ thể: (số 8)… … … … … … … … (mm)

(kích thước bên trong của container hàng hóa)

khối lượng từ tính (khối lượng lề đường): ………………………… (kg)

Số lượng Hàng hóa Được phép Vận chuyển: (7)… … (kg)

(Khối lượng được ủy quyền)

Lượng hàng hóa vận chuyển theo thiết kế: …………..(kg)

(tải trọng thiết kế)

Khối lượng kéo TGGT / TK (Trọng lượng kéo): …………… / ……………. (kg)

Tổng khối lượng có thể tham gia giao thông: (5)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …(kg)

(Tổng khối lượng được chấp thuận)

trọng lượng thiết kế tổng thể(6):… … … … … … … … .. (Kg)

(Tổng khối lượng thiết kế)

Số người trên tàu: chỗ ngồi:….. Đoạn đầu đài:….. Giường:.…..

(Số người cho phép: Chỗ ngồi:… Đứng:…. Nằm: …….)

đàn bào: (số seri)

Khối lượng công việc của động cơ: (công cụ chuyển)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Số lốp / Cỡ lốp / Trục (Số lốp / Cỡ lốp / Trục) (Ngày thứ nhất)

phiếu xác nhận

(Số báo cáo kiểm tra)

… , buổi chiều… . có thể làm được… .
(Ngày phát hành: Ngày / Tháng / Năm)
Các đơn vị đã đăng ký tại Hoa Kỳ
(Trung tâm Kiểm định)

Có giá trị cho đến ngày kết thúc (có giá trị cho đến khi):

Xe ô tô chưa dán tem kiểm định:

(Xe chưa dán tem kiểm định)

Note (Lưu ý): (ba)

xxxxxxxxx (4)

(Nội dung trang 2 và 3)

tem kiểm định ô tô

Xe hết hạn kiểm định tem. Xe ô tô có két hàng, két nước vượt quá quy định cho phép khi nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và các trường hợp khác phải báo động cho lực lượng tuần tra.

II. tem kiểm định

– Hợp nhất phát hành; với các chi tiết chống hàng giả; Nó có cùng số sê-ri với chứng chỉ.

– Hình bầu dục, kích thước phủ bì: 76mm x 68mm.

– Mặt trước tem: viền ngoài màu trắng, chữ đen và tem đỏ số seri được in sẵn trên phôi. Phần còn lại của văn bản màu đen được in bởi cơ quan đăng ký.

– Số tháng, năm đến hạn kiểm toán được in ở phần hình bầu dục, nền màu vàng. In biển số xe giữa tháng và năm.

– Nội dung (9): In biển số xe đã cấp tem kiểm định.

– Nội dung (10): Kết quả thời hạn hiệu lực (ngày / tháng / năm).

– Nhà đăng ký đóng đường kẻ ngang màu đỏ phía dưới số thứ tự. Chiều rộng của dấu ngang từ 4mm đến 5mm.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục hình dạng Xin vui lòng.

 • Hình thức phiếu phương tiện kỹ thuật
 • Đơn đề nghị cấp lại do thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang bị hỏng
 • Đăng ký phương tiện công nghệ của nền kinh tế quốc dân

Back to top button