Giáo Dục

Dàn ý nghị luận về vấn đề giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa

Thông qua việc lập dàn ý nghị luận về vấn đề giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa, các em học sinh sẽ có cái nhìn bao quát hơn về vấn đề cần nghị luận và các ý chính sẽ cần triển khai trong bài viết, từ đó lựa chọn cho mình cách trình bày hợp lí để bài văn chặt chẽ, rành mạch hơn.

Dàn ý: Nghị luận về vấn đề giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa

1. Mở bài

· Mỗi một dân tộc đều có một lịch sử với những truyền thống văn hóa tốt đẹp.

· Di sản văn hóa là những điều quý báu mà mỗi con người phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ.

2. Thân bài

a. Thế nào là di sản văn hóa?

· Là những di sản vật chất và những di sản tinh thần chứa đựng nét đẹp tinh thần mà cha ông nhiều thế hệ đã dày công xây dựng và vun đắp lên.

b. Tại sao phải giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa:

· Biểu hiện của lòng yêu đất nước.

· Bảo vệ di sản văn hóa là bảo vệ nền tảng tinh thần của dân tộc.

· Di sản văn hóa có giá trị to lớn về nhiều mặt, đánh mất những di sản này là làm nghèo đất nước.

· Di sản văn hóa tạo nên sức mạnh đoàn kết, nối kết các thế hệ.

c. Việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa hiện nay:

· Nhà nước có chính sách bảo vệ di sản văn hóa.

· Rất nhiều người góp sức giữ gìn di sản văn hóa.

· Tuy nhiên, một số bạn trẻ chưa ý thức được tầm quan trọng, còn làm tổn thương di sản văn hóa

d. Bài học:

· Cần học tập để hiểu rõ giá trị di sản văn hóa dân tộc.

· Tuyên truyền, tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa.

3. Kết bài

· Di sản văn hóa được hình thành là một quá trình lâu dài.

· Giữ gìn, bảo vệ nó là bảo vệ gốc rễ tinh thần, bản sắc dân tộc.

Xem bài mẫu: Nghị luận về vấn đề giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa

Vozz

Blog chuyên tin tức về tài chính, chứng khoán, forex, tiền ảo, bitcoin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button