Dàn ý nghị luận xã hội về lòng biết ơn

“Uống nước nhớ nguồn” vốn là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta luôn được giữ gìn và phát huy từ ngàn đời nay, thông qua cách trình bày dàn ý nghị luận xã hội về lòng biết ơn của người viết dưới đây, chúng ta có thể hiểu một cách khái quát nhất về vấn đề này.

Dàn ý:  Nghị luận xã hội về lòng biết ơn

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: “Lòng biết ơn”

2. Thân bài

a. Giải thích và nêu biểu hiện của lòng biết ơn trong cuộc sống con người.

– Lòng biết ơn là sự ghi nhớ, tri ân và là nét đẹp của lối sống coi trọng ân nghĩa đối với những người đã từng giúp đỡ mình.

– Biểu hiện: Các ngày lễ kỉ niệm diễn ra hằng năm để tỏ lòng biết ơn đối với các vị anh hùng hoặc các thương binh liệt sĩ,…

b. Trình bày ý nghĩa của lòng biết ơn

– Lòng biết ơn là một trong những truyền thống đạo lí của dân tộc ta, thể hiện rõ giá trị tinh thần tốt đẹp.

– Chúng ta cần phát huy nét đẹp của lòng biết ơn vì tất cả những thành quả mà chúng ta đang hưởng thụ đều có sự lao động, nỗ lực, cố gắng và thậm chí là hi sinh của người khác.

– Lòng biết ơn sẽ nhắc nhở và giúp con người nhận thức được vai trò của gia đình, quê hương, cội nguồn.

c. Bài học nhận thức và hành động

– Chúng ta cần ghi nhớ, tôn vinh, trân trọng những điều được tạo nên từ cội nguồn, quá khứ như những giá trị tinh thần, văn hóa tốt đẹp.

– Tích cực tham gia vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng những hành động cụ thể và thiết thực.

– Lên án, phê phán mạnh mẽ đối với lối sống vô ơn, bội bạc.

3. Kết bài

Khẳng định lại ý nghĩa của lòng biết ơn. Liên hệ bản thân.

Xem bài mẫu: Nghị luận xã hội về lòng biết ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button