Giáo Dục

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm học 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 4

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm học 2016 – 2017 là đề thi thử môn Toán trên mạng dành cho học sinh lớp 4 có đáp án. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng nhau ôn tập, củng cố lại kiến ​​thức của Đề thi chọn Violin môn Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 4 nhằm đạt kết quả cao trong kì thi chọn Tiếng Anh Toán Tiếng Anh từ năm học vừa qua. Mạng năm học 2016 – 2017.

đề thi vĩ cầmmpic Toán Tiếng Anh Lớp 4, Vòng 8, 2015 – 2016

Bài kiểm tra chọn Violin Tiếng Anh lớp 4 năm 2016 – 2017 lần 5

Đề thi Olympic Sinh học Toán Tiếng Anh lớp 4 lần 3 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 năm học 2016 – 2017

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Truy tìm kho báu

Câu hỏi 1: Gồm 8 gói bánh quy và 150g. Có 4 gói mỗi gói 200g. Hỏi tất cả bánh và kẹo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

câu 2Chuyển đổi: 2 giờ =… phút

Câu hỏi 3: Tìm trung bình cộng của các số liên tiếp từ 1 đến 7?

Câu hỏi 4: Trung bình cộng của các số tự nhiên từ 9 đến 21 là…

Câu hỏi 5: Ghi lại số lớn nhất có 3 chữ số lẻ.

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu hỏi 1: Tìm giá trị của x để x – 3925 = 1559.

câu 2: Tìm giá trị của x để x – 3925 = 1527.

Câu hỏi 3: Giá trị trung bình của tất cả các số chẵn nhỏ hơn 1000 là …

Câu hỏi 4: Trung bình cộng của năm số liên tiếp là 105. Tìm số lớn nhất?

Câu hỏi 5: Chữ số cuối cùng của tích 2 x 4 x 6 x… x 78 là…

Đáp án Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4, Vòng 4

Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

20 <12 <19 <11 <16 <8 <6 <9 <15 <1 <13 <2 <14 <18 <17 <4 <10 <3 <5 <7

Bài 2: Truy tìm kho báu

Câu 1: Câu 2: Câu 2: 120

3: 4 4:15 5: 999

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: 5484 2: 5452

Câu 3: 499 Câu 4: Câu 107 Câu 5 Câu 0

.

Back to top button