Địa lý 6 và 15: Bài tập Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Bài tập SGK Địa lý 6 trang 163, 164 chân trời sáng tạo Giúp các em học sinh lớp 6 xem gợi ý giải bài tập. Bài 15: Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong Bài 4: Khí hậu và Biến đổi khí hậu.

Bằng cách này, các em sẽ biết cách trả lời tất cả các câu hỏi trong bài 6 Chân trời sáng tạo chương 4 15 SGK Địa lý. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết về Dữ liệu lớn sau đây.

Chuẩn bị Địa lý 6 bài 15: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Bài tập 1

❓ Quan sát biểu đồ và lượng mưa cho Valencia:

  • Nó đại diện cho nhiệt độ trung bình của các tháng cao nhất và thấp nhất.
  • Sự chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất là bao nhiêu?
  • Tháng nào trong năm có lượng mưa trên 100 mm?

Bạn có thể cho tôi biết từ các nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa ở Valencia có nằm trong vùng khí hậu mà bạn đã học trong Bài 13 không? tại sao?

câu trả lời:

  • Nhiệt độ trung bình của tháng cao nhất khoảng 17 độ C, tháng thấp nhất khoảng -8 độ C.
  • Nhiệt độ chênh lệch khoảng 9-10 độ.
  • Trong các tháng 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 và 12 có lượng mưa trên 100 mm.
  • Khu vực này thuộc đới khí hậu đã học ở Bài 13, có lượng mưa nhiều nhất từ ​​tháng 10 đến tháng 1, có khí hậu ôn hòa vì nhiệt độ chênh lệch hàng năm nhỏ (khoảng 9 độ).

bài tập 2

❓ Tham khảo Hình 15.2 và so sánh các đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của Montreal, Canada và Hà Nội, Việt Nam.

Hình 15.2

câu trả lời:

So sánh với:

Hà nội montreanne

– ở vùng khí hậu nhiệt đới.

Nhiệt độ tối thiểu hàng tháng khoảng 17 ° C, nhiệt độ tối đa hàng tháng khoảng 30 ° C và độ lệch nhiệt độ hàng năm khoảng 13 ° C.

– Tổng lượng mưa hàng năm là 1724 mm. mưa nhiều từ tháng 5 đến tháng 10; Có ít mưa vào tháng mười một và mùa đông là vào tháng tư.

– ở vùng khí hậu ôn đới

Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng -10 ° C, nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 23 ° C và độ lệch nhiệt độ hàng năm khoảng 33 ° C.

Tổng lượng mưa hàng năm là 1040 mm. Lượng mưa hàng năm rất ít, có tháng dưới 100mm.

.

Back to top button