Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 An Giang

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tại An Giang diễn ra trong 2 ngày từ 7/6 – 8/6/2022. Với 3 môn thi Văn (120 phút), Toán (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút). Dự kiến Điểm thi vào lớp 10 An Giang 2022 sẽ được công bố từ ngày 15/6.

Hiện tại, An Giang chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của Vozz nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết:

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 An Giang công lập

>> Tiếp tục cập nhật

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang công lập

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang Công lập

TRƯỜNG NV1 NV2
PT Thực hành sư phạm 29,00 29,50
THPT Long Xuyên 32,00
THPT Nguyễn Hiền 26,50 28,00
THPT Nguyễn Công Trứ 21,25 25,25
THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng 13,00 23,50
THPT Vọng Thê 21,25 23,00
THPT Nguyễn Khuyến 18,50 22,00
THPT Nguyễn Văn Thoại 18,75 19,50
THPT Vĩnh Trạch 17,50 19,00
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 23,00 25,00
THPT Cần Đăng 17,50 21,25
THPT Vĩnh Bình 12,50 14,50
THCS-THPT Bình Long 11,00 19,50
THPT Trần Văn Thành 17,50 19,00
THPT Thạnh Mỹ Tây 21,00 21,50
THPT Châu Phú 20,75 22,00
THPT Bình Mỹ 10,25 12,00
THCS-THPT Bình Chánh 17,70 19,00
THPT Châu Thị Tế 10,50 12,00
THPT Võ Thị Sáu 22,75 25,50
THPT Chi Lăng 12,00 13,50
THPT Xuân Tô 10,00 10,00
THPT Nguyễn Trung Trực 11,00 12,00
THPT Ba Chúc 10,00 10,50
THCS-THPT Cô Tô 10,00 10,50
THPT An Phú 17,25 18,00
THPT Quốc Thái 10,00 10,50
THCS-THPT Vĩnh Lộc 10,00 16,00
THPT Tân Châu 27,50 29,00
THPT Nguyễn Quang Diệu 19,25 20,25
THPT Nguyễn Sinh Sắc 18,50 20,50
THPT Vĩnh Xương 18,50 21,00
THPT Châu Phong 19,50
THPT Chu Văn An 24,50
THPT Bình Thạnh Đông 13,00 17,50

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Thoại Ngọc Hầu 2021

Lớp Chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Toán 42,25
Chuyên Tin 41,00 – 30, 50 (thi chuyên Toán)
Chuyên Lý 38,75
Chuyên Hóa 39,50
Chuyên Sinh 33,75
Chuyên Văn 36,60
Chuyên Anh 39,45
Chuyên Sử 36,50
Chuyên Địa 32,75

Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thủ khoa Nghĩa 2021 – 2022

Lớp Chuyên Điểm chuẩn
Toán 37,00
Tin 19,75
30,00
Hóa học 33,25
Hóa (sinh) 30,25
Sinh học 23,25
Anh văn 30,75
Ngữ Văn 28,25
Lịch sử 26,00
Địa lí 25,00

Xem thêm về bài viết

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 An Giang

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tại An Giang diễn ra trong 2 ngày từ 7/6 – 8/6/2022. Với 3 môn thi Văn (120 phút), Toán (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút). Dự kiến Điểm thi vào lớp 10 An Giang 2022 sẽ được công bố từ ngày 15/6.
Hiện tại, An Giang chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của Vozz nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 An Giang công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang Công lập
TRƯỜNG
NV1
NV2
PT Thực hành sư phạm
29,00
29,50
THPT Long Xuyên
32,00

THPT Nguyễn Hiền
26,50
28,00
THPT Nguyễn Công Trứ
21,25
25,25
THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng
13,00
23,50
THPT Vọng Thê
21,25
23,00
THPT Nguyễn Khuyến
18,50
22,00
THPT Nguyễn Văn Thoại
18,75
19,50
THPT Vĩnh Trạch
17,50
19,00
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
23,00
25,00
THPT Cần Đăng
17,50
21,25
THPT Vĩnh Bình
12,50
14,50
THCS-THPT Bình Long
11,00
19,50
THPT Trần Văn Thành
17,50
19,00
THPT Thạnh Mỹ Tây
21,00
21,50
THPT Châu Phú
20,75
22,00
THPT Bình Mỹ
10,25
12,00
THCS-THPT Bình Chánh
17,70
19,00
THPT Châu Thị Tế
10,50
12,00
THPT Võ Thị Sáu
22,75
25,50
THPT Chi Lăng
12,00
13,50
THPT Xuân Tô
10,00
10,00
THPT Nguyễn Trung Trực
11,00
12,00
THPT Ba Chúc
10,00
10,50
THCS-THPT Cô Tô
10,00
10,50
THPT An Phú
17,25
18,00
THPT Quốc Thái
10,00
10,50
THCS-THPT Vĩnh Lộc
10,00
16,00
THPT Tân Châu
27,50
29,00
THPT Nguyễn Quang Diệu
19,25
20,25
THPT Nguyễn Sinh Sắc
18,50
20,50
THPT Vĩnh Xương
18,50
21,00
THPT Châu Phong
19,50

THPT Chu Văn An
24,50

THPT Bình Thạnh Đông
13,00
17,50
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Thoại Ngọc Hầu 2021
Lớp Chuyên
Điểm chuẩn
Chuyên Toán
42,25
Chuyên Tin
41,00 – 30, 50 (thi chuyên Toán)
Chuyên Lý
38,75
Chuyên Hóa
39,50
Chuyên Sinh
33,75
Chuyên Văn
36,60
Chuyên Anh
39,45
Chuyên Sử
36,50
Chuyên Địa
32,75
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thủ khoa Nghĩa 2021 – 2022
Lớp Chuyên
Điểm chuẩn
Toán
37,00
Tin
19,75

30,00
Hóa học
33,25
Hóa (sinh)
30,25
Sinh học
23,25
Anh văn
30,75
Ngữ Văn
28,25
Lịch sử
26,00
Địa lí
25,00

#Điểm #chuẩn #lớp #năm #Giang


#Điểm #chuẩn #lớp #năm #Giang

Vozz

Back to top button