Biểu Mẫu

Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm, ban hành theo Nghị định 15/2018 / NĐ-CP. Đọc thêm và tải về tại đây.

  • Nghị định 09/2016 / NĐ-CP về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm
  • Mẫu cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15 tháng 01 năm 2018

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

… … … … , buổi chiều … . tháng … . 20 năm…

đề nghị

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

đến: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Họ và tên chủ cơ sở: …………………………………….. … ………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp giấy chứng nhận: ……………………………………. ….

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………. .. ………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………………

Fax Điện thoại: ………………………………………. ……………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất (loại thực phẩm, loại sản phẩm …): …………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

chủ nhân
(Ký, họ tên)

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Quy tắc cưỡng chế 26/2012


Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
____________

… .., Ngày… … … . 20 năm…

đề nghị
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

đến: ………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: …………………………………….. … ………………………………………………………………………………………………………… ……. ……..

Tên sáng lập: …………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (theo đăng ký kinh doanh): ………………………………….. …………………………… ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………

Fax Điện thoại: ………………………………………. ……………

Địa chỉ cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh (Ngày thứ nhất): ……………………………………………… . ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Doanh thu ước tính (triệu đồng / tháng): ………………………………….. …………………………… ……………………………………………………………………………

Số lượng nhân viên: … … … … … … … … .(trực tiếp:…………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất / kinh doanh:…

………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu vi phạm theo quy định của pháp luật.

chủ nhân

(Ký tên và ghi tên của bạn)

(Ngày thứ nhất): Nếu trùng với địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký thì ghi “tại trụ sở chính”.

3. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ cấp chứng chỉ được đóng thành quyển 01, bao gồm các tài liệu sau:

1. Đơn Xin Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm (theo mẫu trên).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo ngành nghề đăng ký kinh doanh thực phẩm (Một bản sao của nơi làm việc – bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh).

3. Bản mô tả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (Chứng nhận Cơ sở):

a) các bản vẽ sơ đồ bố trí của cơ sở và khu vực xung quanh;

b) Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản mô tả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

4. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến ​​thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao có chứng thực (xác nhận cơ sở).

  • Bản sao giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm.

b) Đối với doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên: Nộp danh sách lao động đã qua đào tạo (xác nhận tại nơi làm việc).

5. Giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở kinh doanh và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm Cấy phân âm tính với mầm bệnh đường ruột (tả, lỵ, trực khuẩn, thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm tại vùng lưu hành bệnh tiêu chảy do Bộ Y tế công bố và Báo cáo kinh tế:

a) Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao có chứng thực (xác nhận cơ sở).

b) Đối với nơi làm việc có từ 30 lao động trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khỏe, tiêu hóa của chủ doanh nghiệp và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (công nhận doanh nghiệp).

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Đầu tư kinh doanh trong mục hình dạng Xin vui lòng.

Back to top button