Pháp Luật

Hoạt động tham gia của Kiểm sát viên trong phiên xử phúc thẩm dân sự

Mặc dù có chức năng và vai trò quan trọng trong việc bảo vệ pháp luật nhưng công tố viên hiện nay là một chức danh khá mới mẻ đối với bất kỳ ai.

Trong bài viết này, Vozz VN đề cập đến việc khởi tố và Hoạt động tham gia của Kiểm sát viên trong phiên xử phúc thẩm dân sự Phù hợp với quy định của Đạo luật tổ chức QĐ 363 / QĐ-VKSTC và Viện kiểm sát năm 2014.

1. Kiểm sát viên là gì?

Điều 74 của Luật Tổ chức Công tố năm 2014 định nghĩa một công tố viên là:

Kiểm sát viên là người được pháp luật bổ nhiệm để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Ở đó:

Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự nhằm thực hiện việc buộc tội nhà nước đối với tội phạm, được tiến hành ngay từ khi giải quyết xong việc tố giác và tin báo về tội phạm. Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự.

2. Kiểm sát viên tiếng anh là gì?

Công tố viên hoặc Công tố viên (Các quốc gia khác: Anh, Hàn Quốc …) Trong tiếng Anh, nó là công tố viên /ˈprɒs.ɪ.kjuː.tər/.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Công tố viên

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CHUNG:

 • Văn phòng Công tố thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Cơ quan công tố có liên quan do Kiểm sát viên phân công và phải chịu trách nhiệm trước Kiểm sát viên.
 • Kiểm sát viên khi thi hành công vụ phải tuân theo pháp luật và phải được sự chỉ đạo thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và trực tiếp thuộc thẩm quyền của Kiểm sát viên cấp đó.
 • Kiểm sát viên có quyền từ chối nhiệm vụ được giao nếu họ có lý do để tin rằng nhiệm vụ được giao là bất hợp pháp. Nếu vẫn quyết định thì thanh tra viên phải chấp hành, nhưng thanh tra viên phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trong trường hợp này, kiểm sát viên có quyền báo cáo với cấp trên trực tiếp của mình và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định.
 • Kiểm sát viên phải được thay đổi nếu họ từ chối tiến hành tố tụng hoặc nếu luật tố tụng có quy định về việc này.

Kiểm sát viên không được:

 • Những điều pháp luật quy định người thừa hành, công chức không được làm
 • Tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc những người tham gia tố tụng khác trong việc giải quyết vụ án hoặc những việc khác không đúng quy định của pháp luật.
 • Có hành vi can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vụ án hoặc dùng ảnh hưởng của mình để gây ảnh hưởng đến người đang xử lý vụ án.
 • Mang hồ sơ vụ án hoặc các tài liệu có trong hồ sơ vụ án ra ngoài cơ sở, không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền.
 • Để bị can, bị cáo, người khởi kiện hoặc bất kỳ người nào khác tham gia tố tụng, nếu có, thỏa thuận ngoài địa điểm quy định, nếu có.

Nhiệm vụ và Quyền cụ thể:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Công tố viên

 • Theo Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự, Kiểm sát viên có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây khi thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự và kiểm sát việc tuân theo pháp luật:

– Kiểm sát hoạt động khởi tố, điều tra, lập hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra.

– Yêu cầu điều tra

– Triệu tập và xét hỏi bị can. Triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

– Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam

– Tham gia phiên toà và đọc các bản cáo trạng, quyết định liên quan đến việc giải quyết vụ án. Đặt câu hỏi, đưa ra bằng chứng và thực hiện luận tội. phát biểu ý kiến ​​về việc giải quyết vụ án bằng tranh luận với những người tham gia tố tụng tại phiên toà;

– Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án, kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án của những người tham gia tố tụng.

– Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác thuộc thẩm quyền của Văn phòng Công tố do Tổng Công tố chỉ định.

Các công tố viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng chưởng lý về các hành động và quyết định của mình.

 • Được sửa đổi, bổ sung năm 2011 theo quy định tại Điều 45 Bộ luật dân sự năm 2005, Kiểm sát viên được bổ nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng dân sự có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

– Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết vụ việc dân sự và việc giải quyết việc dân sự tại Tòa án.

– Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng;

– Giám sát các bản án, quyết định của Tòa án.

– Tham gia phiên họp Tòa án xét xử vụ án dân sự, phiên họp giải quyết các việc dân sự theo quy định của BLTTDS, phát biểu ý kiến ​​của VKSNDTC về việc giải quyết các vụ án dân sự.

– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác thuộc thẩm quyền của Văn phòng Công tố do Tổng Công tố chỉ định.

Ngoài một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật dân sự, kiểm sát viên có những nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

4. Hoạt động của công tố viên tham gia các phiên xét xử của Tòa án dân sự phúc thẩm

Theo quy định tại Điều 18 Quyết định 363 / QĐ-VKSTC, tại phiên tòa, Kiểm sát viên phải thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Theo dõi và ghi lại diễn biến tại các phiên tòa.

2. Giám sát việc tuân theo pháp luật trong các phiên tòa.

3. Sửa đổi, bổ sung, rút ​​kháng nghị giám đốc thẩm theo kháng nghị, xem xét hoặc thay đổi, bổ sung, rút ​​kháng nghị tại phiên tòa.

4. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thụ lý tài liệu, chứng cứ và giám sát việc công khai tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa. Công tố viên yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.

5. Hỏi và giám sát các câu hỏi, thảo luận và phản đối.

6. Giám sát việc đình chỉ hoặc hoãn phiên xét xử của Tòa án

7. Kiểm sát việc ra quyết định công nhận sự đồng ý của các bên tham gia phiên toà.

8. Giám sát việc đình chỉ hoặc đình chỉ việc xét xử phúc thẩm

9. Giám sát việc áp dụng, sửa đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp khẩn cấp tạm thời tại các phiên tòa.

10. Trình bày và nêu quan điểm của Kiểm sát viên tại các phiên toà.

11. Kiểm sát việc nghị án, tuyên án và xem lại biên bản của Tòa án.

Trong các phiên tòa dân sự, kiểm sát viên chỉ thực hiện chức năng kiểm sát, còn chức năng thực hành quyền công tố thì chỉ thực hiện được trong các phiên tòa hình sự.

Trên đây Vozz VN đã cung cấp cho bạn đọc về hoạt động của cơ quan công tố tham gia phiên tòa dân sự phúc thẩm. Xem thêm các bài viết liên quan trong phần Chính thức, phần Hỏi đáp pháp luật.

Những bài viết liên quan:

 • Ra khỏi quân đội chuyên nghiệp năm 2021
 • Mức thuế hàng năm 15 triệu won là bao nhiêu?
 • Có được xóa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
 • Bạn xử lý thế nào khi lái xe khi bị thu hồi giấy phép?

Check Also
Close
Back to top button