Hỏi - Đáp

Hướng dẫn bật định vị trên Sony Xperia C5 Ultra Dual

Nếu có tài khoản Google ™, bạn có thể sử dụng dịch vụ web “Bảo vệ bởi my Xperia” để tìm và bảo vệ thiết bị Sony Xperia C5 Ultra Dual của mình trong trường hợp bị mất. Bạn đã kích hoạt dịch vụ này trên thiết bị của mình hoặc Sony Mobile.

Cách bật tính năng bảo vệ bằng dịch vụ my Xperia trên thiết bị của bạn. Đảm bảo rằng thiết bị của bạn có kết nối dữ liệu đang hoạt động. trên màn hình chính Tab Menu> Cài đặt> Bảo mật> Bảo vệ bằng Xperia của tôi> Kích hoạt> Chọn hộp để đồng ý với Điều khoản dịch vụ của Bảo vệ bằng Xperia của tôi, sau đó nhấn Chấp nhận.

bản ghi nhớ: Để kiểm tra xem dịch vụ Protection by my Xperia có thể tìm thấy thiết bị của bạn sau khi kích hoạt dịch vụ hay không, hãy truy cập trang Sony monile của bạn và đăng nhập bằng tài khoản Google ™ mà bạn đã thiết lập trên thiết bị của mình.

c5. vị trí bảo mật

Bật định vị trên c5

.

Back to top button