Luật Doanh nghiệp 2014 Luật số: 68/2014/QH13

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã phê chuẩn Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và điều hành, tổ chức lại, giải tán và các hoạt động có liên can của công ty, bao gồm doanh nghiệp phận sự hữu hạn, doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp hợp danh và công ty. Quy định cho các nhóm doanh nghiệp.

So với Đạo luật Doanh nghiệp 2005, Đạo luật Doanh nghiệp 2014 10 chương, 213 bài, tăng 41 bài báo; Chương 4 là chương hoàn toàn mới quy định về công ty nhà nước với 22 điều. Điều 10, quy định các tiêu chuẩn, quyền và bổn phận của công ty xã hội, cũng hoàn toàn mới.

Luật Doanh nghiệp 5 2014 tiếp diễn kế tục thành công và luật pháp hóa các quy định liên can của Luật Doanh nghiệp 5 2005, mà cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những vướng mắc. Luật cũ tiếp diễn tạo môi trường đầu cơ, kinh doanh thuận tiện, thích hợp với thông lệ quốc tế.

Những đổi mới trong Luật Doanh nghiệp 2014

1. Điểm trước nhất:

Nếu luật chỉ quy định những vấn đề chung nhất và định hướng (và thậm chí hàm ý) liên can tới việc thành lập, tổ chức, điều hành, tổ chức lại, giải tán và các hoạt động liên can của công ty, thì chúng nên được chuyển giao 1 cách tự do và tình nguyện cho công ty, chi tiết là tâm não. Chúng tôi xin hứa hẹn và đồng ý với các quy định của luật pháp. Sự chỉnh sửa này có ý nghĩa quan trọng vì công ty chủ động, thông minh hơn trong việc chọn lựa mẫu hình, phương thức,… thích hợp để hoạt động.

Tỉ dụ: Nếu bạn cho phép doanh nghiệp phận sự hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo luật pháp. Cho phép doanh nghiệp cổ phần chọn lựa giữa 2 mẫu hình tổ chức và điều hành. Bạn có thể chọn có hoặc ko bỏ thăm thu thập lúc chọn lựa các giám đốc như hội đồng quản trị và kiểm toán viên của các doanh nghiệp chứng khoán.

Luật mới bỏ chương điều hành nhà nước đối với công ty và thay bằng 1 số điều có cùng quan điểm: chương tổ chức và tiến hành cơ quan nhà nước điều hành công ty theo tác dụng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Ấy là luật nghề nghiệp, vì thế nó ko được ghi trong luật công ty, và thậm chí nó ko cấp thiết!

2. Điểm thứ 2:

Tạo điều kiện thuận tiện cho việc phần mềm công nghệ thông tin bằng cách hợp lí hóa Cổng thông tin non sông về đăng ký công ty, ghi hình hội nghị và cho phép thu thanh, ghi hình và lưu trữ dưới các định dạng điện tử khác. nhật ký cuộc họp.

Luật cũng hợp nhất cách hiểu về nhiều lĩnh vực đang gây tranh cãi, chả hạn như đóng cửa vị trí họp, xác định nơi chủ tọa sẽ tham gia cuộc họp.

3. Điểm thứ 3 là:

Hợp lí hóa việc sử dụng mã số thuế làm mã số công ty, biến đổi doanh nghiệp cá nhân thành doanh nghiệp phận sự hữu hạn, tăng nhanh bảo vệ cổ đông thiểu số (cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 1% cổ phần phổ biến). Quyền tự mình khởi kiện hoặc thay mặt doanh nghiệp liên tiếp trong thời hạn 06 tháng …).

Huỷ bỏ nhiều quy định bị cho là ko có hiệu lực thi hành cao như ghi vào sổ đăng ký cổ đông sở hữu 5% vốn điều lệ của doanh nghiệp hợp danh hữu hạn hoặc cấm can thiệp vào hoạt động kinh doanh. Người đã từ Giám đốc (Giám đốc điều hành) của doanh nghiệp khác làm Giám đốc (Giám đốc điều hành) doanh nghiệp cổ phần.

4. Điểm thứ tư:

CNDKDN (Giđấy CNĐKDN) có 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (xóa loại hình công ty, cổ đông sáng lập, chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí kinh doanh, v.v.)

Trong số đấy, việc bỏ sót ngành nghề trong giấy chứng thực đăng ký kinh doanh gây được sự để ý đặc trưng. Huỷ bỏ việc xác định vốn pháp định và tiến hành chứng chỉ. Kinh doanh đích thực an toàn, đa tác dụng và giá rẻ.v.v

5. Điểm thứ 5:

1 cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với con dấu doanh nghiệp, mang tính “cách mệnh”. Doanh nghiệp có quyền quyết định bề ngoài, số lượng và nội dung con dấu theo quy định của luật pháp. Các doanh nghiệp ko cần phải đăng ký với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và nếu họ công bố với cơ quan đăng ký kinh doanh về mẫu con dấu, chúng sẽ được ban bố trên cổng thông tin đăng ký công ty toàn quốc. Có nhẽ đây là 1 trong những vấn đề gây tranh cãi nhất từ ​​công đoạn dự thảo và cả sau lúc nó đã được phê chuẩn. Tuy nhiên, điều này cứng cáp sẽ đáp ứng được nhiều vấn đề còn đó và bất cập ngày nay của con dấu công ty.

6. Điểm thứ 6:

Cộng với Luật Đầu cơ 2014, luật mới đã chính thức huỷ bỏ nội dung giấy chứng thực đăng ký đầu cơ cũng có thể dùng làm giấy phép kinh doanh. Do đấy, nhà đầu cơ nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam phải được cấp Giđấy chứng thực đăng ký đầu cơ và thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

7. Điểm thứ 7:

Gicửa ải quyết trạng thái vốn ko có thật (hình dung) mà chẳng thể xử lý được ngày nay bằng cách thiết lập nguyên lý xác định và đăng ký vốn thực của doanh nghiệp. Trong đấy, điểm vừa qua nhất là cho phép doanh nghiệp TNHH 1 người giảm vốn điều lệ.

8. Điểm thứ 8:

Chính thức chỉnh sửa theo thông lệ quốc tế là giảm tỉ lệ đi học từ 65% (luật cũ) xuống 51%. Đại hội đồng cổ đông được diễn ra lúc có cổ đông đại diện ít ra 51% tổng số phiếu biểu quyết tán đồng. Cùng lúc, luật pháp quy định giám đốc độc lập, ko tham dự điều hành trực tiếp công ty. Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ và chủ tịch hội đồng quản trị được bầu trực tiếp.

9. Điểm thứ 9:

Các doanh nghiệp cùng loại ko nhất quyết phải thống nhất, sáp nhập, chia, tách nhưng phải xác định rõ quyền, bổn phận, phận sự và trình tự thủ tục, giấy má, v.v. Đổi mới là rất quan trọng. Vai trò quan trọng của nó cứng cáp sẽ góp phần xúc tiến thị phần sắm bán (M&A) công ty tấp nập ngày nay.

10. Điểm thứ mười:

Chỉ có 5 trường hợp bị thu hồi Giđấy chứng thực đăng ký công ty so với 8 trường hợp theo luật cũ. Cùng lúc, luật mới cũng bao gồm các điều khoản giúp công ty thoát khỏi thị phần thuận tiện, mau chóng và cân đối hơn.

Luật Doanh nghiệp được Quốc hội phê chuẩn 5 2014 là sự kiện quan trọng ghi lại bước đổi mới rất quan trọng liên can tới công ty, trình bày ý chí, ước muốn của phần nhiều các công ty. Để các quy định mới của Luật này sớm có hiệu lực, Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh và công ty khẩn trương phối hợp xây dựng các văn bản chỉ dẫn và tổ chức tiến hành, góp phần vào sự tăng trưởng mạnh bạo và vững bền của các công ty Việt Nam. /.

Tóm lược chương Luật Doanh nghiệp 2014

 • Chương 1: Quy định chung
 • Chương 2: Thành lập Doanh nghiệp
 • Chương 3: Doanh nghiệp phận sự hữu hạn
 • Chương 4 Doanh nghiệp nhà nước
 • Chương 5: Tổng doanh nghiệp
 • Chương 6: Quan hệ đối tác
 • Chương 7: Doanh nghiệp cá nhân
 • Chương 8: Nhóm doanh nghiệp
 • Chương 9: Tái cấu trúc, giải tán và vỡ nợ công ty
 • Chương 10: Tổ chức thi hành

.

Xem thêm về bài viết

Luật Doanh nghiệp 2014 Luật số: 68/2014/QH13

[rule_3_plain]

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã phê chuẩn Luật Doanh nghiệp 5 2014, có hiệu lực từ khi 01/7/2015; Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức điều hành, tổ chức lại, giải tán và hoạt động có liên can của công ty, bao gồm doanh nghiệp phận sự hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh và công ty cá nhân; quy định về nhóm doanh nghiệp.
So với Luật Doanh nghiệp 5 2005, Luật Doanh nghiệp 5 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều; Chương IV quy định về Doanh nghiệp nhà nước với 22 điều là chương mới hoàn toàn; Điều 10 quy định về chỉ tiêu, quyền và bổn phận của công ty xã hội cũng mới hoàn toàn.
Luật Doanh nghiệp 5 2014 vừa tiếp diễn kế thừa, luật hóa những quy định còn thích hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp 5 2005, mà cùng lúc đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tháo gỡ những giảm thiểu, bất cập của Luật cũ, tiếp diễn tạo dựng môi trường đầu cơ, kinh doanh thuận tiện, thích hợp với thông lệ quốc tế.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

Những điểm đổi mới của Luật Doanh nghiệp 5 2014
1. Điểm thứ nhất:
Tư duy mở lúc luật chỉ quy định những vấn đề chung nhất, mang tính định hướng, (thậm chí có nhiều điểm là gợi mở) về thành lập, tổ chức điều hành, tổ chức lại, giải tán và hoạt động có liên can của công ty, về cụ thể thì nhường lại cho công ty tự do, tình nguyện, cam kết, thoả thuận theo các quy định của Pháp luật. Thay đổi này hết sức quan trọng, từ đấy công ty chủ động, thông minh hơn lúc được tự chọn lựa các mẫu hình, phương thức .v.v. thích hợp với hoạt động của mình.
Tỉ dụ như: Cho phép doanh nghiệp phận sự hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo luật pháp; cho phép doanh nghiệp cổ phần có thể chọn 1 trong 2 mẫu hình tổ chức, điều hành; Cho phép chọn lựa cách bầu dồn phiếu hay ko bầu dồn phiếu lúc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát doanh nghiệp cổ phần .v.v.
Luật mới bỏ chương điều hành nhà nước đối với công ty, thay bằng 1 vài điều khoản tại chương tổ chức tiến hành cũng theo tư duy tương tự, tức là các cơ quan nhà nước điều hành công ty theo tác dụng, nhiệm vụ quyền hạn đã được luật pháp chuyên ngành quy định, do đấy chẳng hề và ko cần ghi điều đấy vào Luật Doanh nghiệp!

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

2. Điểm thứ 2:
Tăng mạnh việc phần mềm công nghệ thông tin như việc luật hóa Cổng thông tin non sông về đăng ký công ty hay bằng việc quy định cuộc họp được ghi biên bản và có thể thu thanh hoặc ghi và lưu giữ dưới bề ngoài điện tử khác đã có bước văn minh vượt trội so với quy định cũ là chỉ ghi vào sổ biên bản.
Luật cũng hợp nhất cách hiểu về nhiều điểm nhưng từ trước đến nay gây nhiều tranh cãi như việc chốt lại vị trí họp được xác định là nơi chủ tọa tham gia họp, mọi người ko nhất quyết phải cùng ngồi họp 1 chỗ.
3. Điểm thứ 3 là:
Luật hóa việc dùng mã số thuế làm mã số công ty, biến đổi công ty cá nhân thành doanh nghiệp TNHH, tăng nhanh việc bảo vệ cổ đông bé (cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít ra 1% số cổ phần phổ biến liên tiếp trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh doanh nghiệp khởi kiện…).
Huỷ bỏ nhiều điều khoản đã được chứng minh là hiệu quả thật thi rất thấp, như việc đăng ký danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn điều lệ doanh nghiệp cổ phần, hoặc huỷ bỏ việc gây cản trở cho hoạt động của Doanh nghiệp như cấm 1 người đã làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) doanh nghiệp cổ phần ko được làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) Doanh nghiệp khác.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

4. Điểm thứ 4:
Giđấy Chứng nhận đăng ký công ty (CNĐKDN) chỉ còn 4 nội dung so với 10 nội dung trước đây (bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng dại diện, Vị trí kinh doanh .v.v.)
Trong đấy, điểm được thu được sự ân cần đặc trưng là bỏ ghi ngành nghề kinh doanh trong Giđấy CNĐKDN; bỏ việc xác định vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề .v.v. Điều này đã hiện thực hóa quyền tự do kinh doanh tất cả ngành nghề nhưng luật pháp ko cấm theo quy định tại Hiến pháp, khiến cho công ty biến thành dụng cụ kinh doanh đích thực an toàn, đa công năng và rẻ hơn .v.v.
5. Điểm thứ 5:
Cách tiếp cận mới hoàn toàn về con dấu công ty, mang tính “cách mệnh”. Doanh nghiệp có quyền quyết định về bề ngoài, số lượng và nội dung con dấu của công ty theo quy định của luật pháp. Thay vì phải đăng ký với cơ quan Công an như ngày nay, Doanh nghiệp chỉ cần công bố mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin non sông về đăng ký công ty. Có nhẽ đây là 1 trong những điểm gây nhiều ranh cãi nhất ngay từ khâu soạn thảo và cả lúc phê chuẩn, dù thế việc này cứng cáp sẽ đáp ứng được rất nhiều vướng mắc, bất cập ngày nay về con dấu công ty.
6. Điểm thứ 6:
Cộng với Luật Đầu cơ 2014, Luật mới đã chính thức huỷ bỏ nội dung Giđấy chứng thực đăng ký đầu cơ có thể cùng lúc là Giđấy CNĐKDN. Qua đấy, các nhà đầu cơ nước ngoài muốn thành lập công ty tại Việt Nam đều phải được cấp Giđấy chứng thực đăng ký đầu cơ sau đấy sẽ thành lập công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

7. Điểm thứ 7:
Quy định các nguyên lý để xác định, đăng ký vốn thực của doanh nghiệp, khắc phục trạng thái vốn ko có thực (ảo) mà chẳng thể xử lý được như ngày nay. Trong đấy điểm mới nhất là cho phép Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên được giảm vốn điều lệ.
8. Điểm thứ 8:
Chính thức chỉnh sửa theo đúng thông lệ quốc tế lúc giảm tỉ lệ dự họp từ 65% (Luật cũ) xuống còn 51%. Khi có số cổ đông dự họp đại diện ít ra 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện. Cùng lúc, Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập, ko tham dự quản lý trực tiếp công ty; Huỷ bỏ việc Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị.
9. Điểm thứ 9:
Không đề xuất các doanh nghiệp cùng loại mới được thống nhất, sáp nhập, chia, tách cùng lúc quy định rõ ràng về lợi quyền, bổn phận, phận sự cũng như trình tự thủ tục, giấy má .v.v. Đổi mới cực kỳ quan trọng này cứng cáp sẽ góp phần xúc tiến thị phần sắm bán công ty (M&A) đang cực kỳ tấp nập như ngày nay.
10. Điểm thứ mười:
Chỉ quy định 5 trường hợp bị thu hồi Giđấy CNĐKDN so với 8 trường hợp của Luật cũ. Cùng lúc Luật mới cũng có các quy định nhằm giúp công ty rút khỏi thị phần thuận tiện hơn, mau lẹ hơn và rẻ hơn.
Luật Doanh nghiệp 5 2014 được Quốc hội phê chuẩn là sự kiện quan trọng ghi lại những đổi mới rất hiểm yếu liên can tới công ty, trình bày được ý chí, ước muốn của đại đông đảo công ty. Để các quy định đổi mới của Luật sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương, công ty sẽ khẩn trương phối hợp khai triển xây dựng các văn bản chỉ dẫn và tổ chức tiến hành, góp phần giúp công ty Việt Nam tăng trưởng mạnh bạo và vững bền ./.
Nội dung tóm lược qua các chương của Luật công ty 2014

Chương I: Những quy định chung
Chương II: Thành lập công ty
Chương III: Doanh nghiệp phận sự hữu hạn
Chương IV: Doanh nghiệp nhà nước
Chương V: Doanh nghiệp cổ phần
Chương VI: Doanh nghiệp hợp danh
Chương VII: Doanh nghiệp cá nhân
Chương VIII: Nhóm doanh nghiệp
Chương IX: Tổ chức lại, giải tán và vỡ nợ công ty
Chương X: Tổ chức tiến hành

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

[rule_2_plain]

#Luật #Doanh #nghiệp #Luật #số #682014QH13


 • #Luật #Doanh #nghiệp #Luật #số #682014QH13
 • Tổng hợp: Vozz
Check Also
Close
Back to top button