Biểu Mẫu

Mẫu bìa báo cáo năm học 2019-2020

Mẫu bìa học bạ, học bạ là những mẫu mà các thầy cô có thể tham khảo. Đây là một tiêu bản rất cần thiết và quan trọng dùng để ghi chép quá trình học tập của học sinh. Mời quý thầy cô tải về.

Mẫu Báo cáo Cá nhân của Giáo viên là một cuốn sổ cần thiết và quan trọng được sử dụng để ghi lại thông tin về điểm số của học sinh, chẳng hạn như dấu chấm câu, 15 phút, điểm lớp 1, điểm học kỳ và điểm trung bình môn học.

1. Mẫu Bìa Học bạ Cá nhân

mẫu báo cáo giáo viên

bìa học bạ

2. Mẫu bảng điểm cá nhân

Giao dục va đao tạo… … … … .cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngôi trường… … … … ..độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Bảng điểm chi tiết – Đề tài: …………………………………….. .. – Lớp 1 – Năm học ………………………….
xếp hạng… … …
lâu đàitên và họmiệng15 phút1 kỳ học hỏi
thuật ngữ
ý chính
TBHK
M1M2P1P2P3V1V2V3V4
Ngày thứ nhất
2
ba
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

3. Cách giữ sổ điểm cá nhân của bạn

Trước tiên, bạn cần quyết định trường nào là bắt buộc.

  • Môn gì?
  • lớp nào?
  • lớp?
  • hệ số điểm?
  • Tên lớp?

Nó được tính toán bằng cách ghi lại chính xác điểm số nói, 15p, điểm học kỳ 1, điểm học kỳ và điểm trung bình.

Nhập điểm của bạn mỗi ngày, và chú ý đến những học sinh có điểm thấp. Tôi khuyên bạn nên giới hạn điểm của bạn ở mức “0”, vì bạn nên cân nhắc rất kỹ trước khi cho điểm vào một cuốn sách. Theo chúng tôi, các thầy cô giáo nên có thêm một bản nháp nữa để vào sổ điểm hàng ngày, hàng tháng dựa trên sự tiến bộ của môn học để xét vào sổ điểm chính thức. Bạn có thể làm điều đó. bảng điểm chính thức.

Bạn đọc tham khảo thêm tại chuyên mục Giáo dục-Đào tạo tại chuyên mục. hình dạng Xin vui lòng.

  • Sổ nhật ký mẫu của Người lãnh đạo
  • Xin nghỉ phép và bảo lưu học bạ
  • thời gian biểu mẫu

Vozz

Blog chuyên tin tức về tài chính, chứng khoán, forex, tiền ảo, bitcoin
Back to top button