Mẫu giấy mời tổng kết năm học 2021 – 2022 Giấy mời dự lễ bế giảng năm học

Mẫu giấy mời tổng kết 5 học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế rất đẹp, quý thầy cô chỉ cần tải về, biên tập thông tin, sau đấy in ra và sử dụng luôn, rất tiện dung.

Giđó mời tổng kết 5 học 2021 – 2022 được lập để gửi đến các bậc phụ huynh và chỉ huy địa phương về dự lễ tổng kết 5 học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời cần ghi rõ thời kì, vị trí và thể lệ. thể hiện buổi lễ để người tham gia thông suốt. Mời quý thầy cô tải không lấy phí 2 mẫu thư mời cuối 5:

Thư mời tổng kết 5 học – Mô đun 1


Mẫu thư mời tổng kết 5 học

Thư mời tổng kết 5 học – Mô đun 2

SỞ GD & ĐT …………… ...

TRƯỜNG HỌC..…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–

Số:… / GM

.., ngày … tháng … 5 20…..

CUỘC HẸN
TỔNG KẾT NĂM HỌC 20 … – 20 …

Trường ……………………… Tôi trân trọng kính mời:

Ông bà:…………………………………………

Thành phần: Lễ tổng kết 5 học 20… -20….

Thời gian: …. ngày … tháng … 5 … / … / 20 … ..

Vị trí: Trường ……………………….

Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón bạn.

Người nhận:

– với nhân cách là người nhận “;

– Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

Xem thêm về bài viết

Mẫu giấy mời tổng kết 5 học 2021 – 2022 Giđó mời dự lễ bế giảng 5 học

Mẫu giấy mời tổng kết 5 học 2021 – 2022 gồm 2 mẫu, được thiết kế sẵn rất thích mắt, thầy cô chỉ cần tải về, chỉnh sửa thông tin, rồi in ra sử dụng được luôn hết sức tiện dung.
Giđó mời tổng kết 5 2021 – 2022 được lập ra để gửi đến các bậc phụ huynh, chỉ huy địa phương về tham gia lễ bế giảng 5 học 2021 – 2022. Nội dung mẫu giấy mời cần ghi rõ thời kì, vị trí, thứ tự buổi lễ ra sao để người tham gia nắm rõ. Mời thầy cô cùng tải không lấy phí 2 mẫu giấy mời tổng kết 5 học:
Giđó mời tổng kết 5 học – Mẫu 1
Mẫu giấy mời tổng kết 5 học
Giđó mời tổng kết 5 học – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT………………
TRƯỜNG..………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——–

Số: …/GM

.., ngày… tháng…5 20…..

GIẤY MỜIDỰ LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 20… – 20…
Trường….……………………trân trọng kính mời:
Ông/bà:…………………………………………
Đến dự: Lễ tổng kết 5 học 20…- 20….
Thời gian: …. ngày, vào khi…ngày…/…/20…..
Vị trí: Trường………………………………
Rất hân hạnh được nghênh tiếp./.

Nơi nhận:
– Như “Kính gửi”;
– Lưu: VP;

HIỆU TRƯỞNG

#Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #5 #học #Giđó #mời #dự #lễ #bế #giảng #5 #học


#Mẫu #giấy #mời #tổng #kết #5 #học #Giđó #mời #dự #lễ #bế #giảng #5 #học

Vozz

Back to top button