Mẫu nhận xét học bạ lớp 6 theo thông tư 22

Hiện nay học sinh lớp 6 đang học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng Thông tư 22 trong việc đánh giá, xếp loại. Mẫu nhận xét học bạ lớp 6 theo thông tư 22 là mẫu được lập ra để đánh giá các môn học như Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử – Địa lý, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc…. Mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu nhận xét học bạ của học sinh lớp 6

Giỏi

 • Ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng với bạn bè
 • Em có ý thức tự giác cao trong học tập, biết phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm.
 • Tích cực chủ động giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng với bạn bè.
 • Hăng hái trong hoạt động học tập, nắm chắc kiến thức các môn học.
 • Biết chủ động trao đổi ý kiến và có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
 • Hăng hái, lễ phép, gương mẫu.
 • Chăm chỉ, tự giác học tập. Nắm chắc kiến thức các môn học.
 • Có trách nhiệm, tự chủ và luôn tích cực trong mọi hoạt động

Khá

 • Ngoan hiền, lễ phép, tinh thần kỉ luật tốt.
 • Có trách nhiệm, siêng năng trong thực hiện nhiệm vụ học tập
 • Biết lắng nghe, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện.
 • Ngoan hiền, lễ phép, tinh thần kỉ luật tốt.
 • Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học
 • Tự chủ, tự giác trong học tập và rèn luyện.
 • Nhanh nhẹn, lễ phép, có tinh thần kỉ luật.
 • Tích cực tham gia các hoạt động học tập
 • Tự chủ, tự giác trong học tập và rèn luyện.
 • Năng động, hoạt bát, mạnh dạn khi giao tiếp.
 • Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học.
 • Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Đạt

 • Ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
 • Cơ bản nắm được kiến thức kĩ năng các môn học.
 • Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập song kết quả chưa cao.
 • Nhanh nhẹn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
 • Cơ bản nắm được kiến thức kĩ năng các môn học.
 • Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập song kết quả chưa cao.

Chưa đạt

 • Ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
 • Nắm được một số kiến thức đã học, cần rèn thêm về môn Văn, Toán, Anh.
 • Cần tích cực chủ động trong một số hoạt động học tập
 • Hòa thuận với bạn bè, biết sẻ chia giúp đỡ mọi người.

2. Lời nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 22

Nhận xét về phẩm chất

 • Chăm làm việc nhà giúp bố mẹ (ông bà)
 • Tích cực làm đẹp trường lớp
 • Thường xuyên trao đổi với bạn bè
 • Tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp
 • Chăm chỉ, tự giác học
 • Tích cực tham gia các hoạt động học tập
 • Tích cực tham gia học tập theo nhóm
 • Hướng dẫn nhận xét phẩm chất tự học, tự tin
 • Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ
 • Sẵn sàng nhận lỗi khi mình làm sai
 • Nhận làm việc vừa sức mình
 • Tự tin trong học tập
 • Tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm
 • Mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân
 • Tôn trọng lời hứa

Nhận xét về năng lực

 • Vệ sinh cá nhân sạch sẽ
 • Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng, sạch sẽ
 • Chuẩn bị đồ dùng học tập chu đáo
 • Chấp hành nội quy lớp học
 • Tích cực tham gia tốt nội quy của trường, lớp
 • Tự hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nhận xét kỹ năng Giao tiếp hợp tác

 • Biết hợp tác theo nhóm để thảo luận
 • Mạnh dạn khi giao tiếp
 • Ứng xử thân thiện với mọi người
 • Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
 • Biết lắng nghe người khác
 • Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu
 • Trình bày rõ ràng, ngắn gọn khi trao đổi

Cách nhận xét khả năng tự học và giải quyết

 • Có khả năng phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm
 • Biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè
 • Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nội dung tự học cá nhân, nhóm
 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập
 • Tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp
 • Có khả năng tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân
 • Biết tự đánh giá kết quả học tập
 • Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vozz.

Xem thêm về bài viết

Mẫu nhận xét học bạ lớp 6 theo thông tư 22

Hiện nay học sinh lớp 6 đang học theo chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ áp dụng Thông tư 22 trong việc đánh giá, xếp loại. Mẫu nhận xét học bạ lớp 6 theo thông tư 22 là mẫu được lập ra để đánh giá các môn học như Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử – Địa lý, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc…. Mời các bạn tham khảo và tải về.
1. Mẫu nhận xét học bạ của học sinh lớp 6
Giỏi
Ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng với bạn bè
Em có ý thức tự giác cao trong học tập, biết phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm.
Tích cực chủ động giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
Ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng với bạn bè.
Hăng hái trong hoạt động học tập, nắm chắc kiến thức các môn học.
Biết chủ động trao đổi ý kiến và có khả năng giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.
Hăng hái, lễ phép, gương mẫu.
Chăm chỉ, tự giác học tập. Nắm chắc kiến thức các môn học.
Có trách nhiệm, tự chủ và luôn tích cực trong mọi hoạt động
Khá
Ngoan hiền, lễ phép, tinh thần kỉ luật tốt.
Có trách nhiệm, siêng năng trong thực hiện nhiệm vụ học tập
Biết lắng nghe, chủ động, tự giác trong học tập và rèn luyện.
Ngoan hiền, lễ phép, tinh thần kỉ luật tốt.
Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học
Tự chủ, tự giác trong học tập và rèn luyện.
Nhanh nhẹn, lễ phép, có tinh thần kỉ luật.
Tích cực tham gia các hoạt động học tập
Tự chủ, tự giác trong học tập và rèn luyện.
Năng động, hoạt bát, mạnh dạn khi giao tiếp.
Cơ bản nắm chắc kiến thức kĩ năng các môn học.
Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
Đạt
Ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
Cơ bản nắm được kiến thức kĩ năng các môn học.
Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập song kết quả chưa cao.
Nhanh nhẹn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
Cơ bản nắm được kiến thức kĩ năng các môn học.
Tự chủ thực hiện nhiệm vụ học tập song kết quả chưa cao.
Chưa đạt
Ngoan ngoãn, lễ phép, chấp hành nội quy trường lớp.
Nắm được một số kiến thức đã học, cần rèn thêm về môn Văn, Toán, Anh.
Cần tích cực chủ động trong một số hoạt động học tập
Hòa thuận với bạn bè, biết sẻ chia giúp đỡ mọi người.
2. Lời nhận xét năng lực, phẩm chất theo Thông tư 22
Nhận xét về phẩm chất
Chăm làm việc nhà giúp bố mẹ (ông bà)
Tích cực làm đẹp trường lớp
Thường xuyên trao đổi với bạn bè
Tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh trường lớp
Chăm chỉ, tự giác học
Tích cực tham gia các hoạt động học tập
Tích cực tham gia học tập theo nhóm
Hướng dẫn nhận xét phẩm chất tự học, tự tin
Mạnh dạn khi thực hiện nhiệm vụ
Sẵn sàng nhận lỗi khi mình làm sai
Nhận làm việc vừa sức mình
Tự tin trong học tập
Tự chịu trách nhiệm về các việc mình làm
Mạnh dạn trình bày ý kiến cá nhân
Tôn trọng lời hứa
Nhận xét về năng lực
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ
Quần áo, đầu tóc luôn gọn gàng, sạch sẽ
Chuẩn bị đồ dùng học tập chu đáo
Chấp hành nội quy lớp học
Tích cực tham gia tốt nội quy của trường, lớp
Tự hoàn thành nhiệm vụ được giao
Nhận xét kỹ năng Giao tiếp hợp tác
Biết hợp tác theo nhóm để thảo luận
Mạnh dạn khi giao tiếp
Ứng xử thân thiện với mọi người
Diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
Biết lắng nghe người khác
Trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu
Trình bày rõ ràng, ngắn gọn khi trao đổi
Cách nhận xét khả năng tự học và giải quyết
Có khả năng phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm
Biết tìm kiếm sự trợ giúp của thầy cô, bạn bè
Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nội dung tự học cá nhân, nhóm
Thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập
Tự thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp
Có khả năng tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân
Biết tự đánh giá kết quả học tập
Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc theo nhóm
Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Vozz.

#Mẫu #nhận #xét #học #bạ #lớp #theo #thông #tư


#Mẫu #nhận #xét #học #bạ #lớp #theo #thông #tư

Vozz

Back to top button