Mức đóng bảo hiểm xã hội, BHXH tự nguyện năm 2022 mới nhất

Tiền bảo hiểm xã hội 5 2022 thế nào? Vozz mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để mày mò thêm nhé!

Nhân vật tham dự BHXH

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014 thì nhân vật tham dự BHXH là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên ko thuộc nhân vật tham dự BHXH buộc phải.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 8 Quyết định 595 / QĐ-BHXH cũng liệt kê chi tiết các nhân vật được tham dự BHXH tình nguyện 2022, bao gồm:

 • Người lao động làm việc với giao kèo lao động dưới 1 tháng.
 • Người lao động ko chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
 • Người ô sin gia đình.
 • Những người tham dự vào các hoạt động sản xuất, thương nghiệp, dịch vụ nhưng mà ko nhận lương.
 • Xã viên làm việc trong hiệp tác xã, liên hợp hiệp tác xã.
 • Dân cày và người lao động tự tạo việc làm.
 • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mà chưa đủ thời kì đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu hàng tháng.
 • Những người tham dự khác.

Công thức tính đóng BHXH 2022

Theo quy định tại Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015 / NĐ-CP thì hiện tại, mức đóng xã hội tình nguyện hàng tháng của công nhân được xác định theo công thức sau:

Mức đóng / tháng = 22% x Thu nhập đóng BHXH tình nguyện – Nhà nước cung ứng đóng

Trong ấy:

Mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội do công nhân tuyển lựa nhưng mà phải đảm bảo:

 • Dưới chuẩn nghèo khu vực nông thôn = 1,5 triệu đồng (theo Điều 3 Nghị định 07/2021 / NĐ-CP, chuẩn nghèo khu vực nông thôn 5 2022 = 1,5 triệu đồng).
 • Cao nhất = 20 x mức lương cơ sở = 20 x 1,49 triệu đồng / tháng = 29,8 triệu đồng.

Mức cung ứng của Nhà nước đối với mức đóng bảo hiểm xã hội tình nguyện được tính bằng tỉ lệ % (tỉ lệ %) trên mức tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chuẩn nghèo nông thôn chỉ mất khoảng tối đa là 10 5. Đặc trưng:

STT Môn học % Ủng hộ Số tiền cung ứng 5 2022 (Việt Nam Đồng)
Ngày thứ nhất Gia đình nghèo 30 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng
2 Phần đông các gia đình nghèo 25 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500
3 Khác mười 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000

Tỉ lệ đóng BHXH tình nguyện 2022

Công thức chung để tính các khoản đóng góp an sinh xã hội tình nguyện 5 2022 vẫn được vận dụng như các 5 trước. Tuy nhiên, do chuẩn nghèo nông thôn 5 2022 có sự chỉnh sửa nên mức đóng BHXH tình nguyện 5 nay sẽ có sự điều chỉnh.

Mức đóng BHXH tự nguyện chuẩn nhất

Với ngưỡng nghèo khu vực nông thôn vận dụng từ ngày 1/1/2022 là 1,5 triệu đồng / tháng (mức cũ là 700.000 đồng / tháng) thì mức hưởng BHXH tình nguyện 5 2022 sẽ chỉnh sửa như sau:

Môn học Đóng BHXH 5 2021 Tỉ lệ chi trả an sinh xã hội 5 2022
Gia đình nghèo 107.800 Việt Nam Đồng / tháng 231,000 Việt Nam Đồng / tháng
Phần đông các gia đình nghèo 115.500 đ / tháng 247.500 đ / tháng
Các môn học khác 138.600 Việt Nam Đồng / tháng 297,000 Việt Nam Đồng / tháng
Môn học Khoản trả tiền tối đa vào 5 2021 Khoản trả tiền tối đa vào 5 2022
Gia đình nghèo 6.509.800 Việt Nam Đồng / tháng 6.457.000 Việt Nam Đồng / tháng
Phần đông các gia đình nghèo 6.517.500 đồng / tháng 6.473.500 đồng / tháng
Các môn học khác 6.540.600 Việt Nam Đồng / tháng 6,523,000 Việt Nam Đồng / tháng

Do ấy, theo bảng trên, có thể thấy mức đóng BHXH tình nguyện tối thiểu 5 2022 sẽ tăng hơn gấp đôi so với 5 2021. Mức đóng BHXH tình nguyện tối đa 5 2022 sẽ có xu thế giảm nhẹ so với 5 2021.

>> Xem thêm:

 • Bảo hiểm xã hội là gì? Thông tin bảo hiểm xã hội bạn cần biết
 • Sổ bảo hiểm xã hội là gì? Cách rà soát, cách cách điệu sổ BHXH?
 • Cách tính lương hưu lúc tham dự BHXH?
 • Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần
 • Cách truy xuất, tải xuống và in Tuyên bố An sinh Xã hội trên VssID

Trên đây là mức đóng bảo hiểm xã hội nhưng mà chúng tôi muốn san sẻ tới độc giả. Cảm ơn các bạn đã ân cần theo dõi các bài viết của chúng tôi!

Đừng quên truy cập trang Vozz để biết thêm nhiều thông tin hữu dụng!

Xem thêm về bài viết

Mức đóng bảo hiểm xã hội, BHXH tình nguyện 5 2022 mới nhất

Tiền bảo hiểm xã hội 5 2022 thế nào? Vozz mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thêm nhé!

Nhân vật tham dự bảo hiểm xã hội
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014, nhân vật tham dự BHXH là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên ko thuộc nhân vật tham dự BHXH buộc phải.
Ngoài ra, Khoản 1 Điều 8 Quyết định 595 / QĐ-BHXH cũng liệt kê chi tiết các nhân vật được tham dự BHXH tình nguyện 2022, bao gồm:
Người lao động làm việc theo giao kèo lao động dưới 1 tháng.
Người lao động ko chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.
Người ô sin gia đình.
Những người tham dự hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhưng mà ko hưởng lương.
Xã viên ko hưởng lương làm việc trong hiệp tác xã, liên hợp hiệp tác xã.
Dân cày và người lao động tự tạo việc khiến cho mình.
Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mà chưa đủ thời kì đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu hàng tháng.
Những người tham dự khác.
Công thức tính mức đóng BHXH 2022
Theo quy định tại Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015 / NĐ-CP, hiện tại mức đóng BHXH tình nguyện hàng tháng của công nhân được xác định theo công thức sau:
Mức đóng / tháng = 22% x Thu nhập đóng BHXH tình nguyện – Nhà nước cung ứng đóng
Trong ấy:
Mức thu nhập đóng bảo hiểm xã hội do công nhân tuyển lựa nhưng mà phải bảo đảm:
Thấp nhất = chuẩn nghèo khu vực nông thôn = 1,5 triệu đồng (theo Điều 3 Nghị định 07/2021 / NĐ-CP, chuẩn nghèo khu vực nông thôn 5 2022 = 1,5 triệu đồng).
Cao nhất = 20 x Lương cơ sở = 20 x 1,49 triệu đồng / tháng = 29,8 triệu đồng.
Mức cung ứng của Nhà nước đối với mức đóng bảo hiểm xã hội tình nguyện được tính bằng tỉ lệ % (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo chuẩn nghèo của khu vực nông thôn chỉ mất khoảng tối đa là 10 5. Đặc trưng:
STT
Môn học
% Ủng hộ
Số tiền cung ứng 5 2022 (Việt Nam Đồng)
Trước hết
Hộ nghèo
30
1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng
2
Hộ cận nghèo
25
1.500.000 x 22% x 25% = 82.500
3
Khác
mười
1.500.000 x 22% x 10% = 33.000
Mức đóng BHXH tình nguyện 2022
Công thức chung để tính đóng BHXH tình nguyện 5 2022 vẫn được vận dụng như các 5 trước. Tuy nhiên, do chuẩn nghèo khu vực nông thôn 5 2022 có sự chỉnh sửa nên mức đóng BHXH tình nguyện 5 nay sẽ có sự điều chỉnh.

Với mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn vận dụng từ ngày 01/01/2022 là 1,5 triệu đồng / tháng (mức cũ là 700.000 đồng / tháng) thì mức đóng BHXH tình nguyện 5 2022 sẽ chỉnh sửa như sau:
Môn học
Đóng bảo hiểm xã hội 5 2021
Tỉ lệ đóng BHXH 5 2022
Hộ nghèo
107.8000 Việt Nam Đồng / tháng
231,000 Việt Nam Đồng / tháng
Hộ cận nghèo
115.500 đ / tháng
247.500 đ / tháng
Các môn học khác
138.600 Việt Nam Đồng / tháng
297,000 Việt Nam Đồng / tháng
Môn học
Thanh toán tối đa vào 5 2021
Thanh toán tối đa vào 5 2022
Hộ nghèo
6.509.800 Việt Nam Đồng / tháng
6.457.000 Việt Nam Đồng / tháng
Hộ cận nghèo
6.517.500 đồng / tháng
6.473.500 đồng / tháng
Các môn học khác
6.540.600 Việt Nam Đồng / tháng
6.523.000 Việt Nam Đồng / tháng
Như vậy, theo bảng trên có thể thấy mức đóng bảo hiểm xã hội tình nguyện tối thiểu 5 2022 sẽ tăng hơn gấp đôi so với 5 2021. Mức đóng bảo hiểm xã hội tình nguyện tối đa 5 2022 sẽ có xu thế giảm nhẹ so với 5 2021.
>> Xem thêm:
Bảo hiểm xã hội là gì? Thông tin về bảo hiểm xã hội bạn cần biết
Sổ bảo hiểm xã hội là gì? Cách rà soát, cách làm lại sổ BHXH?
Cách tính lương hưu lúc tham dự BHXH?
Cách tính bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần
Cách truy xuất, tải và in tờ khai BHXH trên VssID
Trên đây là mức đóng bảo hiểm xã hội nhưng mà chúng tôi muốn san sẻ tới độc giả. Cảm ơn các bạn đã ân cần theo dõi các bài viết của chúng tôi!
Đừng quên truy cập website Vozz để biết thêm nhiều thông tin hữu dụng nhé!

#Mức #đóng #bảo #hiểm #xã #hội #BHXH #tự #nguyện #5 #mới #nhất


#Mức #đóng #bảo #hiểm #xã #hội #BHXH #tự #nguyện #5 #mới #nhất

Vozz

Back to top button