Pháp Luật

Nếu tôi đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản thì có phải đóng BHXH không?

Do đặc thù công việc và môi trường gia đình, nhiều bà mẹ buộc phải đi làm sớm trước khi được nghỉ thai sản. Vậy xem tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội nếu tôi đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản không?

hỏi:

Hiện tôi đang nghỉ thai sản tại nhà. Đến nay tôi nghỉ sinh được 4 tháng, có ông bà nội chăm cháu nên tôi muốn đi làm lại (trước khi hết thời gian thai sản). Nhưng dù đi làm lại thì không biết có được hưởng chế độ thai sản không. Và nếu tôi đi làm lại thì tiền lương của tôi có bị trừ tiền đóng BHXH không?

Trả lời:

1. Tôi có được tiếp tục hưởng chế độ thai sản kể cả khi đi làm lại trước thời hạn không?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

(1) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong tổng số 12 tháng trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi.

(2) Trường hợp bạn đã đóng bảo hiểm xã hội trên 12 tháng mà nghỉ việc để dưỡng thai theo quy định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi mang thai thì bạn phải có đủ một năm đóng bảo hiểm xã hội. Trên 03 tháng tuổi và 12 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Trường hợp lao động nữ đáp ứng một trong các điều kiện trên, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động trước khi sinh con hoặc nghỉ việc thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo quy định tại Điều 40 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ được làm việc khi có đủ các điều kiện sau đây trước khi hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

– Sau khi nghỉ phép ít nhất 4 tháng

– Bạn phải báo trước cho chúng tôi và được sự đồng ý của người sử dụng lao động.

Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản còn được hưởng chế độ thai sản đến hết thời gian nghỉ thai sản. Thời gian quy định của thời gian nghỉ thai sản.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 157 Luật Lao động năm 2012, trường hợp cần thiết, trước khi hết thời gian nghỉ thai sản (6 tháng) phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Không có hại cho sức khoẻ của người lao động và được sự đồng ý của người sử dụng lao động, người lao động nữ có thể trở lại làm việc sau khi nghỉ việc ít nhất là 4 tháng.

Trong trường hợp này, người lao động nữ tiếp tục được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH ngoài số ngày làm việc do người sử dụng lao động đóng.

Do đó, nếu bạn đã đủ 4 tháng nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì bạn có thể đi làm trước khi hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền xác nhận nghỉ việc sớm là không gây hại cho sức khỏe;

– Công ty đồng ý cho bạn trở lại làm việc trước thời hạn.

Ngay cả khi bạn trở lại làm việc trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản, bạn có thể nghỉ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định, tức là hết hai tháng nghỉ thai sản còn lại.

2. Tôi đi làm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản có phải đóng BHXH không?

Điều 12 (2) c Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 12. Tỷ lệ phụ cấp thai sản

2. Thời gian nghỉ thai sản từ 14 ngày trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 39 Khoản 2 Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể như sau.

C) Trường hợp lao động nữ nghỉ việc trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định thì thời gian nghỉ việc trước khi hết thời hạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi trở lại làm việc được tính là thời gian đóng bảo hiểm. Lao động nữ có quyền hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại Điều 34 Khoản 1 hoặc Khoản 3 của Luật Bảo hiểm xã hội, kể cả khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản. bảo hiểm và bảo hiểm y tế. ”

Do đó: Theo quy định trên, trường hợp lao động nữ nghỉ sinh con sau khi hết thời hạn nghỉ thai sản (06 tháng) trở lại làm việc thì kể từ khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản. người lao động trước khi sinh con được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời gian nghỉ việc, tuy được hưởng chế độ bảo vệ nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Như vậy: Sau khi bạn nghỉ chế độ thai sản được 4 tháng thì bạn vẫn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến hết thời hạn quy định khi bạn đi làm trở lại. Tuy nhiên, bạn và công ty có trách nhiệm đăng ký bảo hiểm xã hội theo quy định.

Xem các bài viết khác trong phần Bảo hiểm của phần Hỏi đáp pháp luật.

  • Chế độ thai sản cho nam giới khi vợ mới sinh con
  • Nghỉ thai sản có được xét giảm không?
  • Tiêu chí để tính hưởng chế độ thai sản năm 2020

.

Back to top button