Pháp Luật

Người nước ngoài phải đăng ký tạm trú trước ngày 1/7/2021.

Quy định về việc khai báo tạm vắng từ ngày 1/7

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, người ngoại tỉnh có thể bị xóa đăng ký thường trú tại quê nếu không đăng ký tạm trú tại thành phố nơi sinh sống, làm việc.

  • Cách chuyển hộ khẩu trực tuyến trên dịch vụ công
  • Sắp có đăng ký quốc tịch trực tuyến

1. Không khai báo tạm vắng, tạm trú vì đã xóa hộ khẩu thường trú.

Ngày 1 tháng 7 năm 2021 sắp tới là ngày có hiệu lực của Đạo luật Cư trú 2020. Luật này có nhiều điểm mới liên quan đến việc tạm trú và thường trú của người dân.

Một trong những trường hợp xóa đăng ký thường trú theo Điều 24 (1) (d) của Đạo luật này như sau.

Trường hợp trên 12 tháng không đi khỏi nơi thường trú mà không đăng ký tạm trú ở nơi cư trú khác hoặc khai báo tạm trú. Tuy nhiên, nếu bạn ra nước ngoài thay vì định cư hoặc đang ở trong tù, bạn sẽ bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở không độc hại hoặc bị đưa vào trại giam.

Do đó, nếu bạn đã đi khỏi nơi đăng ký thường trú trên một năm thì bạn phải đăng ký tạm trú tại nơi bạn đang sinh sống và làm việc. Ngoài ra, phải khai báo tạm vắng tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Việc không hoàn thành một trong hai nghĩa vụ này sẽ dẫn đến việc đăng ký cư trú của bạn sẽ bị xóa.

Ví dụ: Anh H quê ở Hà Nam, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nam. Tuy nhiên, từ năm 2012, tôi học đại học, ra trường, đi làm và sinh sống tại Hà Nội.

Do đó, anh H phải khai báo tạm vắng tại quê quán (Hà Nam) hoặc đăng ký tạm trú tại Hà Nội (nơi ở và làm việc). Nếu không, hộ khẩu sẽ bị xóa khỏi đăng ký thường trú tại Hà Nam kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, khi luật mới có hiệu lực.

Quy định trên có tác động không nhỏ đến đa số người nước ngoài làm ăn, sinh sống ổn định tại các thành phố lớn nhưng chưa đăng ký cư trú tại đây hoặc chưa làm thủ tục khai báo tạm thời. .

2. Báo cáo nghỉ học và thủ tục đăng ký tạm trú

Thủ tục tuyên bố nghỉ việc

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư 35/2014 / TT-BCA, thủ tục khai báo tạm vắng được thực hiện như sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ CMND / thẻ đăng ký thường trú

+ Tờ khai tạm vắng (HK05)

– Nơi nộp:

Trụ sở công an xã, huyện, thị trấn nơi bạn sinh sống

– Thời gian xử lý:

01 ngày làm việc (tối đa 02 ngày làm việc trong trường hợp đặc biệt).

– Phí và lệ phí:

Nó không phải như vậy.

Quy trình đăng ký tạm trú

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 35/2014 / TT-BCA, thủ tục đăng ký tạm trú được thực hiện như sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu Báo cáo nhân khẩu (nếu phải khai báo nhân khẩu)

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, nếu thuê nhà thì hợp đồng thuê nhà và chủ nhà đồng ý cho đăng ký tạm trú tại đơn vị thuê nhà)

+ CMND / thẻ đăng ký thường trú

– Nơi nộp:

Nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, huyện, thị trấn nơi tạm trú.

– Thời gian xử lý:

03 ngày làm việc.

– Phí và lệ phí:

Tuân theo quy định của địa phương.

Xin lưu ý rằng việc khai báo tạm trú và đăng ký thường trú nêu trên được thực hiện theo các quy định hiện hành. Từ ngày 1/7/2021, các thủ tục trên sẽ được thay đổi theo quy định của Luật Cư trú 2020.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Vozz VN.

.

Back to top button