Pháp Luật

Sắp có đăng ký quốc tịch trực tuyến

Nhiều dịch vụ công trực tuyến sẽ được triển khai vào năm 2021.

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406 / QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tổng hợp được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đến năm 2021.

  • 05 Phạt không đổi từ CMND sang CCCD có gắn chip
  • Tăng 15% lương hưu và phúc lợi cho 8 nhóm người lao động từ ngày 1/1/2022

Công dân chuẩn bị đăng ký quốc tịch trực tuyến.

Do đó, cùng với quyết định này, danh mục các dịch vụ công trực tuyến cần được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ sớm được ban hành vào năm 2021.

Cụ thể, có thủ tục cấp, cấp lại, đổi giấy tờ tùy thân, thẻ căn cước công dân (CCCD) liên quan đến quản lý dân cư, là một phân nhóm dịch vụ công thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong quý II. Năm 2021.

Ngoài ra, quý II / 2021 cũng là thời điểm hoàn thành việc xác minh số CMND khi cấp thẻ CCCD. Đến quý 3 năm 2021, các thủ tục sau sẽ được hợp nhất:

– Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo về nơi ở

– Liên hệ đăng ký khai sinh – Hộ khẩu thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

– Đồng đăng ký khai tử – Xóa hộ khẩu thường trú – Trợ cấp mai táng phí.

– Cấp hộ chiếu chung

– Các cơ sở trong nước cấp, đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (không có chip điện tử);

– BHXH, Tư pháp, Ngoại giao, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Giáo dục & Đào tạo, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Lao động, Thương binh & Xã hội…

Ngoài ra, theo đánh giá Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc ban hành kèm theo quyết định này, có một nhóm các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu bao gồm: Để xây một ngôi nhà riêng biệt …

Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2021.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Vozz VN.

.

Back to top button