Wiki

Sơ đồ tư duy Sự tích Hồ Gươm

Dưới đây là Sơ đồ tư duy Sự tích Hồ Gươm là một trong những nội dung yêu cầu trong bài học. Bài viết sẽ cung cấp cho các thầy cô và các em học sinh tư liệu về sơ đồ này. Kèm theo phần tóm tắt văn bản Sự tích Hồ Gươm.

Video Sơ đồ tư duy Sự tích Hồ Gươm

Sơ đồ tư duy Sự tích Hồ Gươm

Long Quân cho mượn gươm

 • Giặc Minh đô hộ
 • Nghĩa quân Lam Sơn nhiều lần thất bại
 • Long Quân cho mượn gươm thần

Sơ đồ tư duy Sự tích Hồ Gươm

Cách nhận gươm

 • Lê Thận tìm thấy lưỡi gươm dưới nước
 • Lê Lợi đến nhà Lê Thận thấy thanh gươm phát sáng hai chữ “Thuận Thiên”
 • Lê Lợi thấy chuôi gươm trên rừng, lắp lưỡi gươm vào chuôi vừa như in.
 • Cách nhận gươm

Lê Lợi trả gươm

 • Đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi
 • Lê Lợi lên ngôi vua
 • Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi gươm thần
 • Lê Lợi trả gươm trên hồ Tả Vọng (Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm)

Tóm tắt truyện Sự tích Hồ Gươm

Giặc Minh đô hộ nước ta, chúng làm nhiều điều bạo ngược. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu, lực mỏng nên thường bị thua. Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để giết giặc. Một người đánh cá tên là Lê Thận ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ hoá ra một lưỡi gươm. Sau đó ít lâu, Lê Lợi bị giặc đuổi, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa, đem vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in, mới biết đó là gươm thần.

Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược. Một năm sau khi thắng giặc, Lê Lợi đi thuyền chơi hồ Tả Vọng. Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại gươm thần. Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm.

Tải Sơ đồ tư duy Sự tích Hồ Gươm (tại đây)

  TẢI XUỐNG

Vozz

Blog chuyên tin tức về tài chính, chứng khoán, forex, tiền ảo, bitcoin
Check Also
Close
Back to top button