Soạn bài Hợp đồng trang 136 SGK Ngữ văn 9

Cùng với biên bản hay một số kiểu văn bản hành chính mà các em đã học từ những bài học trước, hợp đồng cùng là một trong số các văn bản hành chính quan trọng và cần thiết, cùng tài liệu soạn văn lớp 9 của chúng tôi soạn bài Hợp đồng trang 136 SGK Ngữ văn 9 tập 2 để tìm hiểu kĩ hơn về loại văn bản này.

=> Tìm nhanh mục lục bài soạn văn lớp 9 tại đây: Soạn văn lớp 9

 

Soạn bài Hợp đồng, ngắn 1

I. Đặc điểm của hợp đồng 

Câu 1.
Cần có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên có ràng buộc, chắc chắn

Câu 2.
Hợp đồng ghi lại những thoả thuận giữa hai bên hoặc những điều kiện, thỏa thuận sau hợp đồng
 
Câu 3.
Cần đạt yêu cầu khách quan, cụ thể, chính xác theo điều khoản pháp luật, chặt chẽ
 
Câu 4.
Một số hợp đồng như: Mua bán nhà đất, kinh tế, sản phẩm, cán bộ đào tạo, ……
 
II. Cách làm hợp đồng 
 
Câu 1
Phần mở đầu gồm: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng, điều kiện hợp đồng 
 
Câu 2
Nội dung cần đảm bảo những thỏa ước hai bên, trách nghiệm, tính chính xác và thông tin sau hợp đồng cho bai bên 
 
Câu 3
Kết thúc cần có chữ ký hai bên, thời gian thi hành hợp đồng 
 
Câu 4
Lời văn hợp đồng cần khách quan, chính xác 
 
III. Luyện tập 
 
Câu 1
Cần viết hợp đồng cho mỗi trường hợp trong câu b, c, e
 
Câu 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ
Hôm nay, ngày … tháng … năm…
Tại địa điểm:……………………….
Bên chủ nhà
Ông (bà):…
Địa chỉ thường trú:…………………
Bên thuê nhà
Ông (bà): ..
Địa chỉ thường trú:…………………
Chứng minh nhân dân số:…………. cấp ngày……… tại………
Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:
Điều 1
Ông (bà)… cho ông (bà)…. thuê một ngôi nhà ở số…. đường…
Thời gian cho thuê: 3 tháng  (từ ngày….. tháng…… năm…… đến hết ngày…. tháng….. năm…… )
Giá thuê: 1 triệu 8/ tháng 
Điều 2
Ông (bà)…………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.
Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.
               Bên A                                                                       Bên B
                Kí tên                                                                        Kí tên 
 

 

Soạn bài Hợp đồng, ngắn 2

soan bai hop dong trang 136 sgk ngu van 9 tap 2 soan van lop 9

soan bai hop dong trang 136 sgk ngu van 9 tap 2 soan van lop 9 2

 

Trong nội dung tiếp theo, các em sẽ được tìm hiểu cách soạn bài Bố của Xi-Mông, cùng theo dõi phần hướng dẫn soạn bài của chúng tôi ngay sau đây để biết cách soạn bài.

Trong chương trình học Ngữ Văn lớp 9 phần bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là một nội dung quan trọng các em cần chú ý Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button