Pháp Luật

Thay đổi số đăng ký cư trú với cơ quan thuế năm 2021

Hiện nay, việc người lao động chuyển đổi chứng minh nhân dân (CMND) thành thẻ Căn cước công dân (CCCD) rất phổ biến. Do đó, nếu có sự thay đổi về thông tin pháp lý cá nhân đó thì người lao động phải làm thủ tục gì đến cơ quan thuế?

  • Phạt tiền hành vi thay đổi số đăng ký cư trú mà không thông báo với cơ quan thuế
  • Ý nghĩa 12 chữ số của thẻ đăng ký cư trú có gắn chip điện tử

1. Thông báo thay đổi số CCCD với cơ quan thuế

Hiện Bộ Công an đang cấp thẻ đăng ký thường trú trên toàn quốc. Theo Luật Quản lý thuế, nếu thông tin cá nhân của người nộp thuế bị thay đổi thì người nộp thuế phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế. Điều này là bắt buộc nếu người nộp thuế muốn giữ nguyên các khoản giảm trừ gia cảnh như đã đăng ký theo thông tin nhận dạng trước đó và không muốn bị phạt.

Bước 1: truy cập http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp, chọn tab Thông tin về người nộp thuế TNCN, điền số CMND / căn cước công dân cũ của bạn. Chi cục thuế nơi cá nhân đang đăng ký được hiển thị như sau:

Sau khi xem thông tin địa điểm đăng ký kinh doanh, thực hiện như sau:

Ví dụ: Công ty bạn được Chi cục thuế Cầu Giấy phê duyệt quyết toán thuế.

Trường hợp 1: Người nộp thuế tự thay đổi

Một người nộp thuế mới đã được cấp thẻ đăng ký cư trú, nhưng dưới 10 ngày Đến cơ quan thuế đã cấp và điền mẫu 08-MST-CCCD (số CMT để thay đổi thông tin CCCD), in 02 bản, mang đến cơ quan thuế, tra cứu và nộp 01 bản 01 dấu do cơ quan thuế cấp cho Cơ quan thuế Mang theo 1 bản sao và nộp cho bộ phận kế toán của công ty đã nhận thuế / công nhận.

  • Mẫu 08-MST: Đối chiếu, bổ sung thông tin đăng ký thuế

Trường hợp 2: Ủy quyền qua cơ quan thuế và cơ quan thuế

Nếu cơ quan thuế trùng với cơ quan thuế của công ty bạn (ở đây là Chi cục thuế khu vực Cầu Giấy) thì ngày cấp CCCD vẫn còn hiệu lực hoặc hết hạn (trong vòng 10 ngày kể từ ngày cấp) mà người nộp thuế không muốn mất. Trong chuyến đi, người nộp thuế hoàn thiện Mẫu 08-MST-CCCD, in 02 bản và nộp cho Phòng Kế toán Kế toán tổng hợp Mẫu 05-ĐK-TH-TCT nộp Cục Thuế.

Trường hợp 3: Ủy quyền thông qua nhân viên tư vấn thuế không phải cơ quan thuế

Nếu cơ quan thuế của cá nhân là cơ quan thuế khác (ví dụ công ty nộp thuế tại chi cục thuế Cầu Giấy và nhân viên nộp thuế tại chi cục thuế Hoàn Kiếm như bên dưới) thì người nộp thuế không mất thời gian đi lại. Thời hạn cấp CCCD> 10 ngày (tương ứng với mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 7.000 đồng tùy theo số ngày quá hạn nếu chuyển đổi quốc tịch mà không thông báo với cơ quan Thuế), nhưng nếu không muốn thì bị bị phạt, bạn phải: Bước 2:

Bước 1: Thay đổi chi cục thuế: Điền mẫu 08-MST-CCT, thay đổi địa chỉ nộp thuế đến Chi cục thuế Cầu Giấy, in 2 bản và mang đến cơ quan thuế nơi cấp mã số thuế (Mình là Hoàn theo ví dụ ở hình bên dưới: Kiếm Cục thuế tỉnh). ), nộp cho cơ quan thuế bộ phận 1, được cơ quan thuế bộ phận 1 tiếp nhận, đóng dấu và trả cho bộ phận kế toán.

Bước 2: Đổi CMT sang CCCD: Điền Mẫu 08-MST-CCCD, in 2 liên và nộp cho Phòng Kế toán Phòng Kế toán tổng hợp Mẫu 05-ĐK-TH-TCT và nộp lại Chi cục Thuế Cầu Giấy.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

2. Hướng dẫn nộp Mẫu 08-MST-CCCD, Mẫu 08-MST-CCT

Hai biểu mẫu nêu trên là Mẫu 08-MST-CCCD và Mẫu 08-MST-CCT:

  • Mẫu 08-MST-CCCD – Báo cáo điều chỉnh và bổ sung thông tin đăng ký thuế để thay đổi số an sinh xã hội thành số an sinh xã hội
  • Mẫu 08-MST-CCT – Đối chiếu Thông tin Đăng ký Người nộp thuế và Tờ khai Bổ sung cho các Thay đổi của Cơ quan Thuế

Hai loại nội dung và khai báo cụ thể như sau:

2.1. Cách điền vào Mẫu 08-MST-CCT

Số mô hình: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính)

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

___________________

Tuyên ngôn
Đối chiếu, bổ sung thông tin đăng ký người nộp thuế

Doanh nghiệp,
hợp tác xã

Tổ chức

□ Hộ gia đình công ty, chủ sở hữu duy nhất

riêng biệt, cá nhân, cá thể

Khác nhau

1. Tên người nộp thuế: TRẦN VĂN Á

2. Mã số thuế:

0

Ngày thứ nhất

2

số ba

4

4

6

7

số 8

9

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hiệp định đại lý thuế: Số… ngày…

Việc đăng ký bổ sung, thay đổi tiêu chuẩn đăng ký thuế như sau.

Chỉ báo (1)

Thuộc tính trước (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

Điều chỉnh thông tin đăng ký I:

Thông tin về cơ quan thuế

Hoàn Kiếm IRS

Chi cục Thuế khu vực Cầu Giấy

Người nộp thuế cam kết thông tin khai báo trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin khai báo.

kế toán thuế

Họ và tên: … … … ..

Số chứng chỉ hành nghề: ….

…., ngày tháng năm ….

Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế

Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

bản ghi nhớ:

– Trường (1): Ghi tên thay đổi trong danh sách kèm theo báo cáo đăng ký doanh nghiệp hoặc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Trường (2): Nhập chi tiết thông tin đăng ký doanh nghiệp đã báo cáo trong lần đăng ký kinh doanh gần nhất.

– Trường (3): Nhập chính xác chi tiết thông tin đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi, bổ sung.

2.2. Cách điền mẫu 08-MST-CCCD

Số mô hình: 08-MST
(ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 03 tháng 12 năm 2020)

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

___________________

Tuyên ngôn
Đối chiếu, bổ sung thông tin đăng ký người nộp thuế

Doanh nghiệp,
hợp tác xã

Tổ chức

□ Hộ gia đình công ty, chủ sở hữu duy nhất

riêng biệt, cá nhân, cá thể

Khác nhau

1. Tên người nộp thuế: TRẦN VĂN Á

2. Mã số thuế:

0

Ngày thứ nhất

2

số ba

4

4

6

7

số 8

9

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hiệp định đại lý thuế: Số… ngày…

Đăng ký bổ sung và thay đổi các tiêu chuẩn đăng ký thuế như sau.

Chỉ báo (1)

Thuộc tính trước (2)

Thông tin đăng ký mới (3)

Điều chỉnh thông tin đăng ký I:

Thẻ đăng ký thường trú / thẻ đăng ký cư trú

011134456

234567891234

Người nộp thuế cam kết thông tin khai báo trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin khai báo.

kế toán thuế

Họ và tên: … … … ..

Số chứng chỉ hành nghề: ….

…., ngày tháng năm ….

Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế

Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

bản ghi nhớ:

– Trường (1): Ghi tên thay đổi trong danh sách kèm theo báo cáo đăng ký doanh nghiệp hoặc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Trường (2): Nhập chi tiết thông tin đăng ký doanh nghiệp đã báo cáo trong lần đăng ký kinh doanh gần nhất.

– Trường (3): Nhập chính xác chi tiết thông tin đăng ký doanh nghiệp mới thay đổi, bổ sung.

Xem các thông tin hữu ích khác tại mục Phổ biến pháp luật của Vozz VN.

.

Back to top button
You cannot copy content of this page