Thủ Thuật

Thay đổi thư mục lưu trữ tệp Excel mặc định

Khi bạn chọn Lưu để lưu tệp Excel của mình, bạn sẽ thấy rằng thư mục mặc định mà Excel chọn để lưu vào thường là Tài liệu. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc tổ chức và thao tác, bạn muốn đặt chúng vào thư mục mà bạn đã tạo để lưu trữ các tệp của riêng mình. Dữ liệu lớn giúp thực hiện điều này bằng cách thay đổi thư mục lưu trữ tệp Excel mặc định.

Bằng cách thay đổi thư mục mặc định để lưu các tệp Excel vào máy tính, bạn có thể dễ dàng sắp xếp và thao tác các tệp Excel của mình trong thư mục bạn chỉ định. Bạn phải sử dụng Microsoft Office 2007 trở lên để thực hiện việc này.

Cách thay đổi thư mục mặc định để lưu tệp Excel

Đối với Excel 2007

Bước 1: Tạo thư mục lưu trữ của riêng bạn, sau đó nút văn phòng ->Tùy chọn Excel.

Bước 2: Trong hộp thoại xuất hiện, chọn một tab. đến, tại vị trí tệp mặc định Khi được chọn, bạn chỉ định đường dẫn đến thư mục lưu trữ mặc định. đến. nhấn xuống Xác nhận. Ví dụ: tạo một thư mục có tên “taimienphi” trên ổ đĩa E và nhập: “Lee: Thời gian NP” di chuyển Vị trí tệp mặc định.

Từ bây giờ, các tệp Excel bạn tạo sẽ được lưu ở đây theo mặc định.

Đối với Excel 2010

Bước 1: Sau khi tạo thư mục lưu trữ, hãy chọn nó. tập tin ->lựa chọn

Bước 2: Trong hộp thoại xuất hiện, chọn một tab. đến, tại vị trí tệp mặc định Khi được chọn, bạn chỉ định đường dẫn đến thư mục lưu trữ mặc định. đến, Nhấn xuống Xác nhận.

Chọn Lưu sẽ lưu tệp vào thư mục bạn vừa chỉ định, không còn là Tài liệu.


Bạn đã hoàn thành các bước trên để thay đổi thư mục lưu trữ tệp Excel mặc định trên máy tính của mình. Từ nay, file Excel đã tạo sẽ được lưu mặc định theo đường dẫn quy định để bạn dễ dàng thao tác. Bạn cũng có thể tham khảo: thay đổi màu giao diện mặc định; Thay đổi màu đường lưới mặc định trong Excel,…

.

Back to top button