Tư Vấn

Thuế môn bài là gì? Các mức và thời hạn nộp thuế môn bài mới nhất vào năm 2022

Thuế môn bài là gì? Trong bài viết này, Vozz sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thuế tiêu thụ và các mức, thời hạn nộp thuế môn bài mới nhất năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài, hay lệ phí môn bài, là loại thuế mà công ty nợ hàng năm dựa trên vốn điều lệ ghi trong giấy phép kinh doanh của công ty, phù hợp với năm dương lịch. Nói cách khác, thuế môn bài là loại thuế được thu mỗi năm khi doanh nghiệp thành lập nên không phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

bản ghi nhớ: Tổ chức, cá nhân bắt đầu kinh doanh trong sáu tháng đầu năm phải nộp thuế môn bài theo thuế suất năm, nếu kinh doanh trong sáu tháng cuối năm phải nộp bằng 50% mức thuế môn bài hàng năm.

Người nộp thuế được cấp phép bao gồm:

 • Một công ty mới thành lập theo luật
 • Các tổ chức được thành lập theo Đạo luật Hợp tác
 • Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế của Lực lượng vũ trang nhân dân
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên
 • Cá nhân, nhóm tư nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh …

Thuế môn bài năm 2022

Mức thuế suất, lệ phí môn bài đối với tổ chức theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Nghị định 139/2016 / NĐ-CP, khoản 1, 2 và 4 Nghị định 302/2016 / TT-BTC Tổ chức, cá nhân, 2022 Cá nhân, hộ gia đình nhóm sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

Cơ sở tính thuế môn bài Thuế môn bài phải nộp
Điều khoản của Công ty / tổ chức thành lập có vốn / vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên 3.000.000 VND / năm
Điều khoản của Công ty / tổ chức thành lập có vốn / vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 VND / năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, nơi làm việc, đơn vị sự nghiệp, tập đoàn kinh tế khác 1.000.000 VND / năm
Hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 500 triệu đồng trở lên 1.000.000 VND / năm
Hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 300-500 triệu đồng trở lên 500.000 đồng / năm

Hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đến 300 triệu đồng trở lên

300.000 VND / năm

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 10 Khoản 1 Nghị định 126 / 2020ND-CP thì “Người thành lập cơ sở mới (kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp) hoặc người phụ thuộc bổ sung thuộc đối tượng nộp thuế môn bài (không bao gồm hộ kinh doanh, doanh nghiệp cá nhân) đơn vị, địa điểm kinh doanh Cách khác, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đã bắt đầu hoạt động thì phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm sau năm thành lập hoặc năm bắt đầu hoạt động kinh doanh: Bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vì vậy, thời hạn nộp thuế môn bài vào năm 2022 là:

 • Các doanh nghiệp được thành lập trước năm 2021 không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022.
 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh thành lập từ năm 2021 phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2022.
 • Các công ty mới thành lập năm 2022 và các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2023.
 • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế phải xác định thu nhập làm căn cứ tính số lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể phải nộp trên cơ sở hồ sơ khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế.

tiêu thụ đặc biệt

Hạn nộp thuế môn bài 2022

Theo quy định tại Điều 18 Khoản 9 Nghị định 126/2020 / NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 1 năm 2022, trùng với ngày 28 Tết Âm lịch, vì vậy bạn phải gấp rút nộp thuế môn bài.

Thời hạn nộp thuế Môn bài năm 2022 như sau:

 • Hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trước năm 2021 phải nộp lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2022.
 • Doanh nghiệp thành lập năm 2022 Hộ gia đình, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện) sẽ không phải nộp lệ phí môn bài vào năm 2022.
 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm người phụ thuộc vào công ty và địa điểm đặt địa điểm kinh doanh), nếu thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc vào năm 2022 (bắt đầu từ năm 2019 trở về trước) nếu hết thời hạn miễn lệ phí môn bài. trong thời hạn một tháng, thời hạn nộp thuế Môn bài chậm nhất là ngày 30/7/2022. Nếu thời hạn miễn lệ phí môn bài kết thúc trong vòng sáu tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài là ngày 30 tháng 1 năm 2023.
 • Đối với doanh nghiệp, cá nhân sau khi chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục hoạt động trở lại, thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau: Tiếp theo: Bạn phải nộp lệ phí bản quyền vào ngày 30/7/2022. Các khu kinh doanh phải nộp lệ phí cấp giấy phép nếu họ bắt đầu hoạt động kinh doanh trong vòng sáu tháng cuối năm hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 1 năm 2023.

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn biết thuế tiêu thụ là gì, thuế suất và thời hạn nộp thuế tiêu thụ mới nhất năm 2022. Cảm ơn đã theo dõi bài viết.

>>> Đọc thêm:

 • VAT là gì? Cách tính VAT chuẩn nhất
 • Cách đơn giản và chính xác nhất để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Hướng dẫn Cách Nộp thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) Trực tuyến

Back to top button