Tìm số tự nhiên nhỏ nhất vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4, 5, 6 và có dư là 3?

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4, 5, 6 và có dư là 3? Tìm số tự nhiên dựa vào kí hiệu phép chia là bài toán giúp học sinh nhớ và vận dụng các tính chất phép chia đã học. Hãy cùng Vozz VN đi tìm lời giải cho vấn đề này.

1. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 3, chia hết cho 4, 5, 6 và dư 3.

Số tự nhiên nhỏ nhất vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 4, 5, 6 và có dư là 3.

a chia hết cho 3 => tổng các chữ số trong a chia hết cho 3.

Khi a chia cho 5 thì dư là 3. => a có chữ số hàng đơn vị là 3 hoặc 5.

Chia a cho 4, 5, 6 thì dư 3 => a – 3 chia hết cho 4, 5, 6.

a nhỏ nhất khi a – 3 nhỏ nhất.

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 4, 5 và 6 là 60.

=> a – 3 = 60

=> a = 63

Coi 63 chia hết cho 3.

=> đáp ứng yêu cầu của 63 chủ đề

Do đó, số tự nhiên nhỏ nhất vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 4, 5, 6 và có dư là 3 là 63.

bản ghi nhớ: Ngày 18 tháng 5 năm 2021 Trong một câu hỏi gần với mẹo hơn, chẳng hạn như câu hỏi cho lợn đi thi mẹ, câu trả lời là số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 3 và chia cho 4, 5, 6. 3 cái còn lại là 3 cái.

2. Vấn đề phân chia

Hãy cùng Vozz VN luyện tập thêm những bài toán như thế này nhé.

2.1 Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có dư là 1 khi chia cho 2 3 4 5 và 6

Khi chia số tự nhiên nhỏ nhất cho 2 3 4 5 và 6 để dư 1 thì a

Nếu chia a cho 2 3 4 5 và 6 thì dư là 1 => a – 1 chia hết cho 2 3 4 5 và 6.

a nhỏ nhất => a – 1 nhỏ nhất

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 2 3 4 5 và 6 là 60

=> a – 1 = 60

Vậy a = 61

=> Số dư của 1 chia cho 2 3 4 5 và 6 là 61.

2.2 Các vấn đề về phép chia và phép chia phần dư

Dưới đây là một số vấn đề tương tự mà Vozz VN gửi đến bạn đọc:

 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất đã cho có dư 3 khi chia cho 5 và dư 4 khi chia cho 7.
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có dư khi chia cho 3 là 2, khi chia cho 4 thì dư khi chia cho 3, 5 Khi chia cho 4 và 7 thì dư là 6.
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho 6. 7, 9 lấy số dư theo thứ tự là 2, 3 5.
 • Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất có dư khi chia cho 2 là 1, khi chia cho 3 thì dư khi chia cho 1, 5 Khi chia cho 4 và 7 thì dư là 3.
 • Chia cho 3, 4 và 5 để tìm số tự nhiên nhỏ nhất có dư tương ứng là 1, 3 và 1.

3. Dấu hiệu phân chia

3.1 Các ký hiệu chia hết cho hai

Một số chia hết cho 2 khi nó chẵn (các chữ số hàng đơn vị 0, 2, 4, 6, 8).

Ví dụ: 4, 16, 88…

3.2 Các ký hiệu chia hết cho 5

Số chia hết cho 5 khi số đó kết thúc bằng 0,5

Ví dụ: 65, 70…

3.3 Các ký hiệu chia hết cho 9

Tổng các chữ số tạo thành một số là 9: 9, 18, 27…

Ví dụ: Bạn có số 306.

3 + 0 + 6 = 9 => 306 chia hết cho 9.

3.4 Các ký hiệu chia hết cho 3

Một số là bội của 3: 3, 6, 9, 12, 18, 27 … .

Ví dụ: Bạn có số 126.

1 + 2 + 6 = 9 => 126 chia hết cho 3.

bản ghi nhớ: Số chia hết cho 9 đương nhiên là số chia hết cho 3, nhưng số chia hết cho 3 chưa chắc đã chia hết cho 9.

3.5 Các ký hiệu chia hết cho 4

(Cho số có 2 chữ số) Số chia hết cho 4 khi hai chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 4.

Ví dụ: Bạn có số 316.

Coi 16 chia hết cho 4 => 316 chia hết cho 4.

Trên đây Vozz VN đã mang đến cho bạn đọc lời giải bài toán tìm số tự nhiên nhỏ nhất mà chia hết cho 3 rồi chia cho 4, 5, 6 có dư là 3. Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan trong phần Tài liệu.

Những bài viết liên quan:

 • Tìm số tự nhiên X nhỏ nhất mà dư 1 khi chia 2, dư 1 khi chia cho 5, dư 3 khi chia cho 7 và dư 3 khi chia cho 9
 • 9 đồng: 1 nặng, 8 nhẹ. Khối lượng tối thiểu cần thiết để tìm một đồng xu nặng có hai cân là bao nhiêu?
 • Cho hai số, tổng là 156. Khi chia số lớn cho số bé thì thương là 6 và dư là 9. Bạn đã tìm thấy con số nhỏ?
 • Nếu tăng vận tốc thêm 25% khi đi cùng quãng đường thì thời gian vận tốc giảm bao nhiêu phần trăm?
 • Tìm tổng của các số tự nhiên liên tiếp đầu tiên trong năm 2021
 • Cách đây 8 năm, tỷ số bà mẹ trên tuổi là 1/4 thì nay là 2/5. Mẹ bạn hiện nay bao nhiêu tuổi? Bạn bao nhiêu tuổi?
 • Năm nay ông 56 tuổi và cháu trai 14 tuổi. Liệu sau vài năm nữa anh ta sẽ gấp đôi tuổi con trai mình?
 • Buộc gà và chó lại với nhau để tạo thành 36 con chó với 100 chân chẵn.
 • Tìm số tiếp theo trong dãy số: 50, 48, 44, 38, 30, 20…
Back to top button