Tóm tắt các phím tắt trong Excel

Nếu bạn thường xuyên sử dụng Excel thì những phím tắt trong Excel được giới thiệu trong bài viết tiếp theo sẽ rất hữu ích.

Các phím tắt trong Excel với các phím chức năng:

F2: Đặt con trỏ vào ô

F4: lặp lại hành động trước đó

F12: Lưu văn bản thành (giống như lệnh Save As).

Phím tắt trong Excel bằng phím chức năng Alt + X:

Alt + ký tự gạch chân: Vào menu tương ứng

Alt + Z: Chuyển chế độ nhập liệu từ tiếng Anh (A) sang tiếng Việt (V)

Alt + ->

Alt + Tab: Di chuyển giữa hai hoặc nhiều tệp tiếp theo

Các phím tắt trong Excel với các phím chức năng Ctrl + X:

Ctrl + A: đánh dấu toàn bộ văn bản

Ctrl + B: in đậm

Ctrl + I: In nghiêng

Ctrl + U: Chữ cái được gạch chân

Ctrl + C: Sao chép dữ liệu

Ctrl + X: Cắt dữ liệu

Ctrl + V: Dán dữ liệu đã sao chép hoặc cắt

Ctrl + F: Tìm kiếm các cụm từ và số

Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế các cụm từ

Ctrl + O: Mở tệp đã lưu

Ctrl + N: Mở tệp mới

Ctrl + R: Tự động sao chép ô từ trái sang phải

Ctrl + S: Lưu tài liệu

Ctrl + W: Đóng tài liệu (lệnh tương tự như Alt + F4)

Ctrl + Z: Hoàn tác hành động cuối cùng

Ctrl + 1: Hiển thị hộp Định dạng Ô

Ctrl + 0: ẩn cột (giống như lệnh ẩn)

Ctrl + 9: Ẩn hàng (giống như lệnh ẩn)

Ctrl + (-): xóa ô, chặn hàng (tô sáng)

Ctrl + Page up (Xuống trang): Di chuyển giữa các trang tính

Các phím tắt trong Excel bằng cách sử dụng các phím chức năng Ctrl + Shift + X:

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm các ô trống

Ctrl + Shift + 0: Hiển thị các cột ẩn (ví dụ: bỏ ẩn lệnh) Ctrl + Shift + F: Hiển thị danh sách phông chữ

Ctrl + Shift + P: Hiển thị danh sách kích thước phông chữ

Ctrl + Shift + 9: Hiển thị các hàng ẩn (lệnh giống như Bỏ ẩn)

Phím tắt trong Excel bằng phím chức năng Shift + X:

Shift + F2: Tạo nhận xét ô

Shift + F10: Hiển thị menu hiện tại (nhấp chuột phải, v.v.)

Shift + F11: Tạo trang tính mới

xem thêm:

>>> Sử dụng Microsoft Excel Mobile trên điện thoại Lumia của bạn

>>> Cách sao chép danh bạ từ file excel sang điện thoại android

.

Back to top button