Thủ Thuật

Tóm tắt danh sách phím tắt phổ biến và đầy đủ nhất trong Google Trang tính

Google Sheets là công cụ giúp bạn tạo bảng tính trực tuyến, cho phép bạn chia sẻ bảng tính và làm việc nhóm hiệu quả. Trong quá trình sử dụng Google Sheets, bạn có thể sử dụng các phím tắt để thao tác nhanh và hiệu quả hơn bình thường. Để có danh sách đầy đủ và phổ biến các phím tắt trong Google Trang tính, hãy làm theo bài viết.

Tóm tắt các phím tắt phổ biến và đầy đủ nhất trong Google Trang tính

1. Các phím tắt chỉnh sửa chung

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất Ctrl + Alt + Vẽ Chỉ dán định dạng
2 Ctrl + Shift + KY Bật / tắt các công cụ đánh máy
ba Ctrl + Shift + Enter Chèn công thức mảng
4 Ctrl + Shift +; Chèn thời gian hiện tại
5 Ctrl + Alt + Shift + = hoặc Ctrl + Alt + = Chèn một hàng hoặc cột hoặc mở menu Chèn
6 Ctrl + Chèn ngày hiện tại
7 Ctrl + Alt + Shift + Chèn ngày và giờ hiện tại
số 8 shift + F11 Chèn trang tính mới
9 Ctrl + phím Chèn đường dẫn
mười Ctrl + Shift + Vẽ Chỉ cần dán các giá trị.
11 Ctrl + Alt + Shift + phím Chọn một công cụ đánh máy
thứ mười hai Ctrl + X hoặc Shift + Delete cắt
13 Ctrl + V hoặc Shift + Chèn bột
14 Ctrl + Z Hoàn tác
15 Alt + Shift + Phím mũi tên trái bỏ nhóm
16 Ctrl + Y hoặc Ctrl + Shift + Z hoặc F4 làm lại lần nữa
17 Alt + Shift + Phím mũi tên phải tập đoàn
18 Ctrl + C hoặc Ctrl + Chèn Sao chép
19 F4 Tham chiếu tuyệt đối / tương đối (khi nhập công thức)
20 Ctrl + Dễ dàng bát dưới cùng
21 Ctrl + Enter điền vào phạm vi
22 Ctrl + Giá rẻ tôi ổn
23 Ctrl + Alt + – Xóa hàng / xóa cột hoặc mở menu xóa
24 Alt + H, V, F Chỉ cần dán công thức
25 Alt + H, V, B hoặc Alt + E, S, B Dán tất cả bột trừ đường viền.
26 Alt + H, V, W Chỉ dán chiều rộng cột
27 Alt + H, V, T hoặc Alt + E, S, E Dán dữ liệu hoán đổi
28 Alt + H, F, Q, O hoặc Alt + O, R, P Xoay văn bản: Nghiêng lên
29 Alt + H, F, Q, L hoặc Alt + O, R, W Xoay văn bản: Nghiêng xuống
30 Alt + H, F, Q, V hoặc Alt + O, R, V Xoay văn bản: Xếp chồng theo chiều dọc
31 Alt + H, F, Q, U Xoay văn bản: Xoay lên
32 Alt + H, F, Q, D hoặc Alt + O, R, D Xoay văn bản: Xoay xuống
33 Alt + H, I, R hoặc Alt + I, R chèn hàng bên trên
34 Alt + H, I, C hoặc Alt + I, C Chèn cột sang bên trái
35 Alt + H, D, R hoặc Alt + E, D xóa hàng 1
36 Alt + H, D, C Xóa cột A
37 Alt + H, D, S hoặc Alt + E, L xóa bỏ
38 Alt + H, E hoặc Alt + E, A, C hoặc Alt + E, V xóa giá trị
39 Alt + H, E, M hoặc Alt + E, A, hợp âm Xóa ghi chú
40 Alt + I, xóa chèn hàng dưới cùng
41 Alt + tôi, dễ dàng Chèn ô và di chuyển xuống
42 Alt + tôi, ồ Chèn cột sang bên phải
43 Alt + tôi, X Chèn hộp kiểm

2. Phím tắt để mở menu

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất Shift + Alt + CK Hiển thị danh sách trang tính
2 Alt + Shift + Will Hiển thị menu trang tính
ba Alt + Shift + M hoặc Alt + Code menu biểu mẫu
4 Alt + Shift + I hoặc Alt + I Chèn menu
5 Alt + Shift + E hoặc Alt + E Chỉnh sửa menu
6 Alt + Shift + T hoặc Alt + T Menu công cụ
7 Alt + Shift + D hoặc Alt + EASY menu dữ liệu
số 8 Ctrl + Shift + hoặc Ctrl + Shift + X danh mục
9 Alt + Shift + N hoặc Alt + N Menu tiện ích
mười Alt + Shift + H hoặc Alt + HOUR Danh sách trợ giúp
11 Alt + Shift + F hoặc Alt + F Danh sách dữ liệu
thứ mười hai Alt + Shift + V hoặc Alt + Draw Xem menu
13 Alt + Shift + O hoặc Alt + O Định dạng menu
14 Alt + Shift + A hoặc Alt + A Menu trợ năng

3. Phím tắt để Định dạng

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất Ctrl + Shift + E căn giữa
2 Ctrl + Shift + Đỏ căn phải
ba Ctrl + Shift + Lỗi Căn trái
4 Ctrl + U gạch dưới
5 Ctrl + Shift + 5 chữ gạch ngang
6 Ctrl + tôi in nghiêng
7 Ctrl + Xóa Dũng cảm
số 8 Alt + Shift + 6 loại bỏ đường viền
9 Ctrl + Xóa định dạng
mười Alt + Shift + 4 Áp dụng đường viền bên trái
11 Alt + Shift + 1 Áp dụng đường viền trên cùng
thứ mười hai Alt + Shift + 3 Áp dụng đường viền dưới cùng
13 Alt + Shift + 7 hoặc Ctrl + Shift + 7 Áp dụng dàn ý
14 Alt + Shift + 2 Áp dụng đường viền bên phải
15 Ctrl + Shift + 2 Định dạng số: Thời gian
16 Ctrl + Shift + 6 Định dạng số: Khoa học
17 Ctrl + Shift + 3 Định dạng số: Ngày
18 Ctrl + Shift + 5 Định dạng số: Phần trăm
19 Ctrl + Shift + 1 Định dạng số: Số
20 Ctrl + Shift + 4 Định dạng số: Tiền tệ
21 Ctrl + Shift + ‘hoặc Alt + O, N, mã Định dạng số: Tự động
22 Alt + H, A, T hoặc Alt + O, A, T căn chỉnh văn bản
23 Alt + H, A, M hoặc Alt + O, A, hợp âm Căn chỉnh văn bản giữa
24 Alt + H, A, B hoặc Alt + O, A, B căn chỉnh văn bản bên dưới
25 Alt + H, A, N hoặc Alt + O, N, A Định dạng số tài khoản
26 Alt + H, B, A Áp dụng tất cả các đường viền
27 Alt + H, W hoặc Alt + O, W, W ngắt dòng tự động
28 Alt + H, M, A hoặc Alt + O, M, H Hợp nhất các ô theo chiều ngang
29 Alt + H, M, M hoặc Alt + O, M, A Hợp nhất tất cả các ô
30 Alt + H, M, U hoặc Alt + O, M, U Hủy hợp nhất các ô
31 Alt + H, 0 tăng số chữ số thập phân
32 Alt + H, 9 Giảm vị trí thập phân
33 Alt + H, L hoặc Alt + O, D hoặc Alt + O, F định dạng có điều kiện
34 Alt + H, O, A hoặc Alt + O, R, A thay đổi kích thước hàng
35 Alt + H, O, I hoặc Alt + O, C, A Thay đổi kích thước cột
36 Alt + O, N, X Định dạng số: Văn bản thuần túy
37 Alt + O, N, F Định dạng số: Tài chính
38 Alt + O, N, rẻ hơn Định dạng số: Tiền tệ
39 Alt + O, N, I Định dạng số: Ngày và giờ
40 Alt + O, N, U Định dạng số: Thời lượng

4. Phím tắt điều hướng

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất Ctrl + Alt + J hoặc Ctrl + Alt + P Ctrl + Alt + RED chuyển sang chỉnh sửa trước đó
2 Ctrl + Alt + K hoặc Ctrl + Alt + N Ctrl + Alt + đỏ Đến phần chỉnh sửa tiếp theo
ba Ctrl + Backspace cuộn đến ô hoạt động
4 Ctrl + Alt + Shift + Mã Di chuyển tiêu điểm để chỉnh sửa khu vực
5 Chấm dứt di chuyển đến cuối dòng
6 Ctrl + Thoát di chuyển xuống cuối trang tính
7 Ctrl + Shift + Page Down hoặc Alt + Mũi tên Xuống chuyển đến trang tiếp theo
số 8 Ctrl + Shift + Page Up hoặc Alt + Movie Up Arrow Chuyển đến trang tính trước
9 Trang chủ Chuyển đến đầu dòng
mười Ctrl + Home di chuyển lên đầu trang tính
11 Alt + Shift + X Mở Khám phá
thứ mười hai Ctrl + Alt + Đỏ Mở menu thả xuống bộ lọc
13 Ctrl + Shift + ‘ nút cơ sở dữ liệu tiêu điểm
14 Ctrl + Shift + ‘ nút tiêu điểm
15 Ctrl + F tìm thấy
16 Ctrl + Họ Tìm và thay thế
17 Ctrl + Alt + E Ctrl + Alt + P tập trung vào cửa sổ bật lên
18 Alt + Shift + Q Tập trung vào một bản tóm tắt nhanh
19 Ctrl + Alt + Shift + Vận chuyển Xem lịch sử phiên bản
20 Ctrl + / Hiển thị các phím tắt
21 F5 hoặc Alt + E, G đi đến phạm vi

5. Các phím tắt để chỉnh sửa nhận xét và đánh giá

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất shift + F2 Chèn / Chỉnh sửa Nhận xét
2 Ctrl + Alt + Mã Chèn / Chỉnh sửa Nhận xét
ba Ctrl + Alt + Shift + A Mở chủ đề thảo luận
4 Ctrl + Alt + E Ctrl + Alt + C Nhập bình luận hiện tại
5 Ctrl + Alt + N Ctrl + Alt + C Đi tới bình luận tiếp theo
6 Ctrl + Alt + P Ctrl + Alt + C Đi tới bình luận trước
7 Ctrl + Alt + Shift + Alt Mở lịch sử bình luận

6. Các phím tắt để chèn hoặc xóa hàng / cột (Xem + Chọn)

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất Ctrl + phím cách lựa chọn cột
2 Shift + phím cách chọn một món đồ
ba Ctrl + A hoặc Ctrl + Shift + dấu cách chọn tất cả
4 Ctrl + Shift + 0 bỏ ẩn các cột
5 Ctrl + Shift + 9 bỏ ẩn hàng
6 Ctrl + ‘ Hiển thị tất cả các công thức nấu ăn
7 Alt + Shift + Mũi tên Xuống mở rộng nhóm
số 8 Alt + Shift + Mũi tên Lên Thu gọn nhóm
9 Ctrl + Shift + F điều khiển nhỏ gọn
mười Ctrl + Alt + 0 ẩn cột
11 Ctrl + Alt + 9 ẩn hàng
thứ mười hai Ctrl + F1 hoặc Alt + V, U toàn màn hình
13 Ctrl + Shift + U hoặc Alt + W, V, F Hiển thị thanh công thức
14 Alt + H, O, U, S hoặc Alt + O, H ẩn trang tính
15 Alt + W, V, G hoặc Alt + V, G hiển thị đường lưới

7. Các phím tắt để hỗ trợ đọc màn hình

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất Ctrl + Alt + Z Chuyển đổi hỗ trợ trình đọc màn hình
2 Ctrl + Alt + Shift + Clean chuyên mục nói chuyện
ba Ctrl + Alt + Shift + Đỏ nói về sản phẩm
4 Ctrl + Alt + A Ctrl + Alt + C nhận xét
5 Ctrl + Alt + A Ctrl + Alt + A nói văn bản liên kết
6 Ctrl + Alt + Shift + Vẽ Tóm tắt nội dung biểu đồ
7 Alt + A, S, F phong cách nói

8. Phím tắt bổ sung: Chèn biểu đồ, In, Trợ giúp

lâu đài Phím tắt chức năng
Ngày thứ nhất Ctrl + P in
2 Ctrl + O mở
ba Alt + F, nữ bảng tính mới
4 Alt + F, nghe chia sẻ
5 Alt + F, T Cài đặt bảng tính
6 shift + F1 Cứu giúp
7 Alt + F1 Chèn biểu đồ

Trên đây là bài viết tổng hợp danh sách các phím tắt phổ biến nhất trong Google Sheets giúp bạn thao tác nhanh hơn. Tôi hy vọng bài viết hữu ích cho bạn. chúc may mắn!

.

Back to top button