Biểu Mẫu

Văn bản công chứng có giá trị bao lâu?

Bản sao có công chứng được trình bày theo thể thức quy định là biên bản thể hiện chính xác, đầy đủ và chính xác bản chính hoặc bản gốc hoặc phần cần sao chép. Nếu vậy, bản sao công chứng có giá trị trong bao lâu?

Ngày thứ nhất. Sử dụng các giá trị sao chép y như thật

Theo quy định tại Điều 2 Khoản 4 Nghị định 110/2004 / NĐ-CP, sao y bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của tài liệu và được cung cấp theo hình thức quy định. Bản sao vật lý của bản gốc phải được tạo ra từ bản chính.

Điều này cho bạn biết rằng bản sao thật của bản gốc là bản sao được chứng thực của bản gốc. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (số 23/2015 / NĐ-CP, Điều 3 Khoản 2 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP Nghị định 23/2015 / NĐ-CP) thì bản sao có chứng thực từ bản chính có giá trị thay cho bản gốc được sử dụng để đối chiếu giao dịch. .

Vì vậy, bản sao y thực của bản chính được sử dụng thay cho bản chính để đối chiếu trong giao dịch.

2. Bản sao công chứng có giá trị bao lâu?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 23/2015 / NĐ-CP ngày 16/02/2015, bản sao có chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị thay cho bản chính đã sử dụng. Để xác minh trong giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

1. Trừ khi pháp luật có quy định khác, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký chính có thể được sử dụng thay cho bản gốc trong giao dịch.

2. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bản sao có chứng thực từ bản chính quy định tại Nghị định này có hiệu lực thay cho bản chính dùng để đối chiếu, chứng thực giao dịch.

Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015 / NĐ-CP đều không quy định thời hạn hiệu lực của bản sao công chứng, chứng thực. Vì vậy, về nguyên tắc, bản sao công chứng, chứng thực có giá trị vô thời hạn.

Tuy nhiên, trên thực tế, bản sao có chứng thực có thể được chia thành hai loại:

Bản sao không giới hạn: Bản sao công chứng bảng điểm, bằng cử nhân, bằng lái xe máy,… có giá trị vô thời hạn trừ trường hợp bị thu hồi hoặc thu hồi bản chính.

Số bản giới hạn: Bản sao có công chứng của các giấy tờ còn thời hạn sử dụng như giấy chứng nhận tiền án (6 tháng), giấy đăng ký kết hôn (6 tháng) và bản sao đăng ký thường trú (15 năm) chỉ được sử dụng trong thời hạn hiệu lực của bản chính.

Ngoài ra, người giám định có quyền yêu cầu các bên xuất trình bản chính (bản chính) để đối chiếu, nhưng không có quyền yêu cầu nộp bản sao mới.

Do đó, pháp luật hiện hành Không có điều khoản nào hạn chế thời hạn hiệu lực của các bản sao. Vì đã được chứng thực từ bản chính nên có thể hiểu sao y bản chính có giá trị cho đến khi bản chính bị thay đổi và không còn giá trị. Tuy nhiên, nhìn chung trong trường hợp các giấy tờ có thể thay đổi như đăng ký kết hôn, đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thì cơ quan tiếp nhận chỉ tiếp nhận những hồ sơ đã được duyệt, mục đích là để chứng thực trong vòng 3 đến. 6 tháng. Chúng tôi đảm bảo tính cập nhật và độ tin cậy của tài liệu trên.

Trong trường hợp văn bản (hợp đồng) được công chứng thì thời hạn hiệu lực của hợp đồng là cơ sở. Ngoài ra, thời hạn được duy trì theo nội dung và tính chất công việc.

Chúng tôi mời bạn đọc thêm trong phần. Thủ tục hành chính trong mục hình dạng Xin vui lòng.

  • Công chứng là gì?
  • Mức phí công chứng mới nhất
  • Danh sách các Văn phòng Công chứng tại TP.

Back to top button