Weverse là gì? Hướng dẫn đăng ký đăng nhập Weverse nhanh nhất

Weverse là ứng dụng dành cho fan Kpop và hướng dẫn các bước cách làm thế nào đăng ký đăng nhập Weverse nhanh nhất.

Weverse là gì?

Weverse về cơ bản là một ứng dụng / trang web khác cho phép bạn tương tác với những người hâm mộ (fan) Kpop khác. Bạn có thể kết nối với những người hâm mộ khác và thậm chí là các thần tượng. Nhưng chỉ có BTS, TXT, GFRIEND và Seventeen. Bạn có thể thêm bài viết và có thể, chỉ có thể, một thành viên trong nhóm sẽ bình luận.

Hướng dẫn các bước cách làm thế nào đăng ký Weverse?

Bước 1: Nhập thông tin email của bạn.

Bước 2: Thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Nhập thông tin về bản thân.


Bước 4: Đồng ý với các điều khoản và điều kiện.


Bước 5: Bạn đã có tài khoản trong ứng dụng dành cho fan Kpop.

Bước 6: Bạn có thể lựa chọn theo dõi Nghệ sĩ mà mình yêu thích.

Bước 7: Nhấp vào biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Hướng dẫn các bước làm thế nào sử dụng Veverse để theo dõi, tương tác với Nhóm nhạc Kpop yêu thích

Bước 1: Sau khi bạn đang thực hiện với Đăng nhập/ Đăng ký, bấm vào TXT ảnh nói rằng TXT Veverse.

Bước 2: Nhấp vào “My” được cung cấp dưới đây ở trung tâm.

Bước 3: Nhấp vào nút cài đặt được cung cấp ở góc bên phải.

Bước 4: Nhấp vào App Language và Translation Language” để thay đổi ngôn ngữ bạn muốn.

Bước 5: Nhấp vào 3 vòng tròn được cung cấp ở phía bên phải.

Bước 6: Sau đó bấm vào “Change TXT Weverse Nickname” và thay đổi tên hiệu của bạn.

Bước 7: Nếu bạn muốn tạo một bài đăng trên bút được cung cấp dưới đây, ở phía bên phải.

Bước 8: Để tạo một bài đăng không liên quan đến TXT hoặc bất kỳ Nghệ sĩ nào khác, vui lòng nhấp vào “Hide from Artist” để bài đăng đó không hiển thị cho họ. Và nếu bạn muốn dành bài đăng cho họ, hãy sử dụng “#to_TXT”, nếu đó là cho một thành viên cụ thể, hãy sử dụng “#to_SOOBIN / #to_YEONJUN / #to_BEOMGYU / #to_TAEHYUN / #to_HUENINGKAI.”

Bước 9: Nhấp vào “Artist” để xem những gì các thành viên đã đăng và nếu bạn muốn xem những khoảnh khắc đẹp hơn, hãy nhấp vào một trong những khuôn mặt thành viên và nó sẽ cho bạn thấy khoảnh khắc đó, ở đó, bạn có thể cổ vũ và nhận xét về nó . Những khoảnh khắc lên đến 24 giờ.

Bước 10: Nếu bạn muốn xem những gì bạn chưa thấy ngày hôm nay, hãy nhấp vào “Notifications” và nó sẽ bật lên mọi thứ bạn chưa thấy.

Bạn có thể thêm bài viết và có thể, chỉ có thể, một thành viên trong nhóm sẽ bình luận. Bạn cũng có thể chọn xem bạn có muốn nhóm xem bài đăng của mình hay không.
Ngoài ra, các thành viên cũng đăng nội dung của riêng họ

Xem thêm về bài viết

Weverse là gì? Hướng dẫn đăng ký đăng nhập Weverse nhanh nhất

Weverse là ứng dụng dành cho fan Kpop và hướng dẫn các bước cách làm thế nào đăng ký đăng nhập Weverse nhanh nhất.

Weverse là gì?
Weverse về cơ bản là một ứng dụng / trang web khác cho phép bạn tương tác với những người hâm mộ (fan) Kpop khác. Bạn có thể kết nối với những người hâm mộ khác và thậm chí là các thần tượng. Nhưng chỉ có BTS, TXT, GFRIEND và Seventeen. Bạn có thể thêm bài viết và có thể, chỉ có thể, một thành viên trong nhóm sẽ bình luận.
Hướng dẫn các bước cách làm thế nào đăng ký Weverse?
Bước 1: Nhập thông tin email của bạn.

Bước 2: Thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Nhập thông tin về bản thân.

Bước 4: Đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

Bước 5: Bạn đã có tài khoản trong ứng dụng dành cho fan Kpop.

Bước 6: Bạn có thể lựa chọn theo dõi Nghệ sĩ mà mình yêu thích.

Bước 7: Nhấp vào biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Hướng dẫn các bước làm thế nào sử dụng Veverse để theo dõi, tương tác với Nhóm nhạc Kpop yêu thích
Bước 1: Sau khi bạn đang thực hiện với Đăng nhập/ Đăng ký, bấm vào TXT ảnh nói rằng TXT Veverse.
Bước 2: Nhấp vào “My” được cung cấp dưới đây ở trung tâm.

Bước 3: Nhấp vào nút cài đặt được cung cấp ở góc bên phải.

Bước 4: Nhấp vào App Language và Translation Language” để thay đổi ngôn ngữ bạn muốn.

Bước 5: Nhấp vào 3 vòng tròn được cung cấp ở phía bên phải.

Bước 6: Sau đó bấm vào “Change TXT Weverse Nickname” và thay đổi tên hiệu của bạn.

Bước 7: Nếu bạn muốn tạo một bài đăng trên bút được cung cấp dưới đây, ở phía bên phải.

Bước 8: Để tạo một bài đăng không liên quan đến TXT hoặc bất kỳ Nghệ sĩ nào khác, vui lòng nhấp vào “Hide from Artist” để bài đăng đó không hiển thị cho họ. Và nếu bạn muốn dành bài đăng cho họ, hãy sử dụng “#to_TXT”, nếu đó là cho một thành viên cụ thể, hãy sử dụng “#to_SOOBIN / #to_YEONJUN / #to_BEOMGYU / #to_TAEHYUN / #to_HUENINGKAI.”

Bước 9: Nhấp vào “Artist” để xem những gì các thành viên đã đăng và nếu bạn muốn xem những khoảnh khắc đẹp hơn, hãy nhấp vào một trong những khuôn mặt thành viên và nó sẽ cho bạn thấy khoảnh khắc đó, ở đó, bạn có thể cổ vũ và nhận xét về nó . Những khoảnh khắc lên đến 24 giờ.

Bước 10: Nếu bạn muốn xem những gì bạn chưa thấy ngày hôm nay, hãy nhấp vào “Notifications” và nó sẽ bật lên mọi thứ bạn chưa thấy.

Bạn có thể thêm bài viết và có thể, chỉ có thể, một thành viên trong nhóm sẽ bình luận. Bạn cũng có thể chọn xem bạn có muốn nhóm xem bài đăng của mình hay không.
Ngoài ra, các thành viên cũng đăng nội dung của riêng họ

#Weverse #là #gì #Hướng #dẫn #đăng #ký #đăng #nhập #Weverse #nhanh #nhất


#Weverse #là #gì #Hướng #dẫn #đăng #ký #đăng #nhập #Weverse #nhanh #nhất

Vozz

Back to top button